لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > Respiratory

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
Egan's Fundamentals of Respiratory Care
اطلاعات کامل
Egan's Fundamentals of Respiratory Care
505,310 404,248 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Manifestations and Assessment of Respiratory Disease
اطلاعات کامل
Clinical Manifestations and Assessment of Respiratory Disease
371,351 297,081 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Diagnosis and Management of Pulmonary Hypertension
اطلاعات کامل
Diagnosis and Management of Pulmonary Hypertension
25,000 تومان (نسخه PDF)
Essays on the History of Respiratory Physiology
اطلاعات کامل
Essays on the History of Respiratory Physiology
25,000 تومان (نسخه PDF)
Learning and Teaching Tools for Basic and Clinical Respiratory Physiology
اطلاعات کامل
Learning and Teaching Tools for Basic and Clinical Respiratory Physiology
25,000 تومان (نسخه PDF)
Manual of Pulmonary Function Testing-Ruppel's
اطلاعات کامل
Manual of Pulmonary Function Testing-Ruppel's
599,040 479,232 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Neonatal and Pediatric Respiratory Care
اطلاعات کامل
Neonatal and Pediatric Respiratory Care
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advanced Respiratory Critical Care
اطلاعات کامل
Advanced Respiratory Critical Care
25,000 تومان (نسخه PDF)
Interventions In Pulmonary Medicine
اطلاعات کامل
Interventions In Pulmonary Medicine

Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders-
اطلاعات کامل
Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders-
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Disease Examination and Board Review
اطلاعات کامل
Pulmonary Disease Examination and Board Review
324,324 259,460 تومان
Advances in pulmonary drug delivery
اطلاعات کامل
Advances in pulmonary drug delivery
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chest Drains in Daily Clinical Practice
اطلاعات کامل
Chest Drains in Daily Clinical Practice
202,800 162,240 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Alternative Respiratory Pathways in Higher Plants
اطلاعات کامل
Alternative Respiratory Pathways in Higher Plants
25,000 تومان (نسخه PDF)
Human Respiratory Viral Infections
اطلاعات کامل
Human Respiratory Viral Infections
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Equine Upper Respiratory Surgery
اطلاعات کامل
Advances in Equine Upper Respiratory Surgery
25,000 تومان (نسخه PDF)
Interpretation of Pulmonary Function Tests
اطلاعات کامل
Interpretation of Pulmonary Function Tests

Asthma: Targeted Biological Therapies
اطلاعات کامل
Asthma: Targeted Biological Therapies
101,400 81,120 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Diseases of the Central Airways: A Clinical Guide
اطلاعات کامل
Diseases of the Central Airways: A Clinical Guide
227,026 181,621 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Diagnostic Tests in Pediatric Pulmonology
اطلاعات کامل
Diagnostic Tests in Pediatric Pulmonology
25,000 تومان (نسخه PDF)
Cystic Fibrosis, An Issue of Clinics in Chest Medicine
اطلاعات کامل
Cystic Fibrosis, An Issue of Clinics in Chest Medicine
194,594 155,676 تومان
75,000 تومان (نسخه PDF)
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
اطلاعات کامل
Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Achieving Respiratory Health Equality: A United States Perspective
اطلاعات کامل
Achieving Respiratory Health Equality: A United States Perspective
202,800 162,240 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Comprehensive Perinatal & Pediatric Respiratory Care
اطلاعات کامل
Comprehensive Perinatal & Pediatric Respiratory Care
25,000 تومان (نسخه PDF)
Acute Lung Injury and Repair: Scientific Fundamentals and Methods
اطلاعات کامل
Acute Lung Injury and Repair: Scientific Fundamentals and Methods
202,800 162,240 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Influenza and Respiratory Care
اطلاعات کامل
Influenza and Respiratory Care
101,400 81,120 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Alpha-1 Antitrypsin: Role in Health and Disease-Respiratory Medicine
اطلاعات کامل
Alpha-1 Antitrypsin: Role in Health and Disease-Respiratory Medicine
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systemic Inflammatory Disease
اطلاعات کامل
Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systemic Inflammatory Disease
236,600 189,280 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
اطلاعات کامل
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
227,026 181,621 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Registration Methods For Pulmonary Image Analysis
اطلاعات کامل
Registration Methods For Pulmonary Image Analysis
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Cytopathology
اطلاعات کامل
Pulmonary Cytopathology
25,000 تومان (نسخه PDF)
Drug-Induced Lung Injury
اطلاعات کامل
Drug-Induced Lung Injury
374,400 299,520 تومان
12,000 تومان (نسخه PDF)
Artificial Ventilation: A Basic Clinical Guide
اطلاعات کامل
Artificial Ventilation: A Basic Clinical Guide
227,026 181,621 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Respiratory Therapy Research
اطلاعات کامل
Advances in Respiratory Therapy Research
25,000 تومان (نسخه PDF)
Foundations in Neonatal and Pediatric Respiratory Care
اطلاعات کامل
Foundations in Neonatal and Pediatric Respiratory Care
520,000 416,000 تومان
Pulmonary Pathology
اطلاعات کامل
Pulmonary Pathology
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Pearls in Pulmonology
اطلاعات کامل
Clinical Pearls in Pulmonology
299,520 239,616 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Textbook of Respiratory Medicine 2 Volume Murray & Nadel`s
اطلاعات کامل
Textbook of Respiratory Medicine 2 Volume Murray & Nadel`s
1,200,000 960,000 تومان
Atlas of Endoscopic Major Pulmonary Resections
اطلاعات کامل
Atlas of Endoscopic Major Pulmonary Resections
374,400 299,520 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Tuberculosis: Diagnosis and Treatment
اطلاعات کامل
Clinical Tuberculosis: Diagnosis and Treatment
25,000 تومان (نسخه PDF)
Depression and Anxiety in Patients with Chronic Respiratory Diseases
اطلاعات کامل
Depression and Anxiety in Patients with Chronic Respiratory Diseases
202,800 162,240 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Harrison's Pulmonary and Critical Care Medicine
اطلاعات کامل
Harrison's Pulmonary and Critical Care Medicine
338,000 270,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Applied Respiratory Pathophysiology
اطلاعات کامل
Applied Respiratory Pathophysiology
430,560 344,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
West's Pulmonary Pathophysiology
اطلاعات کامل
West's Pulmonary Pathophysiology
253,500 202,800 تومان
Pulmonary Infection
اطلاعات کامل
Pulmonary Infection
25,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Infections
اطلاعات کامل
Respiratory Infections
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
اطلاعات کامل
Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Hodson and Geddes' Cystic Fibrosis
اطلاعات کامل
Hodson and Geddes' Cystic Fibrosis
291,891 233,513 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Neonatal and Pediatric Respiratory Care
اطلاعات کامل
Neonatal and Pediatric Respiratory Care
25,000 تومان (نسخه PDF)
Textbook of Pulmonary Rehabilitation
اطلاعات کامل
Textbook of Pulmonary Rehabilitation
524,160 419,328 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Crash Course Respiratory System
اطلاعات کامل
Crash Course Respiratory System
25,000 تومان (نسخه PDF)
Interventions in Pulmonary Medicine
اطلاعات کامل
Interventions in Pulmonary Medicine
655,200 524,160 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
اطلاعات کامل
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
210,810 168,648 تومان
Cystic Fibrosis-ORML
اطلاعات کامل
Cystic Fibrosis-ORML
25,000 تومان (نسخه PDF)
Hematologic Abnormalities and Acute Lung Syndromes
اطلاعات کامل
Hematologic Abnormalities and Acute Lung Syndromes
219,700 175,760 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Gender, Sex Hormones and Respiratory Disease: A Comprehensive Guide
اطلاعات کامل
Gender, Sex Hormones and Respiratory Disease: A Comprehensive Guide
210,810 168,648 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Health Disparities in Respiratory Medicine
اطلاعات کامل
Health Disparities in Respiratory Medicine
25,000 تومان (نسخه PDF)
Extracorporeal Life Support for Adults
اطلاعات کامل
Extracorporeal Life Support for Adults
210,810 168,648 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Manifestations and Assessment of Respiratory Disease
اطلاعات کامل
Clinical Manifestations and Assessment of Respiratory Disease
455,000 364,000 تومان
Handbook of Respiratory Protection: Safeguarding Against Current and Emerging Hazards
اطلاعات کامل
Handbook of Respiratory Protection: Safeguarding Against Current and Emerging Hazards
599,040 479,232 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Exercise Testing (ERS Monograph)
اطلاعات کامل
Clinical Exercise Testing (ERS Monograph)

Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Comprehensive Clinical Guide (Respiratory Medicine)
اطلاعات کامل
Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Comprehensive Clinical Guide (Respiratory Medicine)
364,000 291,200 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Crash Course Respiratory Medicine
اطلاعات کامل
Crash Course Respiratory Medicine
299,000 239,200 تومان
Respiratory Carcinogenesis
اطلاعات کامل
Respiratory Carcinogenesis
25,000 تومان (نسخه PDF)
Essential Respiratory Medicine (Essentials)
اطلاعات کامل
Essential Respiratory Medicine (Essentials)
364,000 291,200 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
اطلاعات کامل
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
299,520 239,616 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Disaster and Respiratory Diseases (Respiratory Disease Series: Diagnostic Tools and Disease Managements)
اطلاعات کامل
Disaster and Respiratory Diseases (Respiratory Disease Series: Diagnostic Tools and Disease Managements)
208,000 166,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Virology and Immunogenicity
اطلاعات کامل
Respiratory Virology and Immunogenicity
25,000 تومان (نسخه PDF)
Neonatal Pulmonary Graphics A Clinical Pocket Atlas
اطلاعات کامل
Neonatal Pulmonary Graphics A Clinical Pocket Atlas
25,000 تومان (نسخه PDF)
Textbook of Pleural Diseases
اطلاعات کامل
Textbook of Pleural Diseases
405,405 324,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Update on Polymers for Pulmonary Drug Delivery
اطلاعات کامل
Update on Polymers for Pulmonary Drug Delivery
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition In Pediatric Pulmonary Disease
اطلاعات کامل
Nutrition In Pediatric Pulmonary Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Physiology West's
اطلاعات کامل
Respiratory Physiology West's
209,189 167,352 تومان
The Washington Manual Pulmonary Medicine
اطلاعات کامل
The Washington Manual Pulmonary Medicine
253,500 202,800 تومان
The Right Ventricle in Health and Disease
اطلاعات کامل
The Right Ventricle in Health and Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Embolism
اطلاعات کامل
Pulmonary Embolism
389,188 311,351 تومان
Principles Of Pulmonary Medicine
اطلاعات کامل
Principles Of Pulmonary Medicine

Pulmonary Manifestations of Rheumatic Disease
اطلاعات کامل
Pulmonary Manifestations of Rheumatic Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pharmacotherapy Of Pulmonary Hypertension
اطلاعات کامل
Pharmacotherapy Of Pulmonary Hypertension
25,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory System Diseases
اطلاعات کامل
Respiratory System Diseases
101,400 81,120 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Sarcoidosis: A Guide for the Practicing Clinician
اطلاعات کامل
Pulmonary Sarcoidosis: A Guide for the Practicing Clinician
25,000 تومان (نسخه PDF)
Physiology Question-Based Learning
اطلاعات کامل
Physiology Question-Based Learning
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Organization of Critical Care
اطلاعات کامل
The Organization of Critical Care
25,000 تومان (نسخه PDF)
Textbook of Respiratory Medicine Murray & Nadel's -2 Vol
اطلاعات کامل
Textbook of Respiratory Medicine Murray & Nadel's -2 Vol
729,729 583,784 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Right Ventricle in Health and Disease
اطلاعات کامل
The Right Ventricle in Health and Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Care Anatomy and Physiology
اطلاعات کامل
Respiratory Care Anatomy and Physiology
561,600 449,280 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Studies On Respiratory Disorders
اطلاعات کامل
Studies On Respiratory Disorders
25,000 تومان (نسخه PDF)
Non-Pulmonary Complications of Critical Care
اطلاعات کامل
Non-Pulmonary Complications of Critical Care

Pulmonary Drug Delivery
اطلاعات کامل
Pulmonary Drug Delivery
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pathophysiology of Respiration
اطلاعات کامل
Pathophysiology of Respiration
128,108 102,487 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Circulation: Diseases and Their Treatment
اطلاعات کامل
Pulmonary Circulation: Diseases and Their Treatment
387,567 310,054 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Care Exam Review
اطلاعات کامل
Respiratory Care Exam Review
227,026 181,621 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary and Critical Care Medicine-Harrison`s
اطلاعات کامل
Pulmonary and Critical Care Medicine-Harrison`s
338,000 270,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Treatment and Prevention
اطلاعات کامل
Respiratory Treatment and Prevention
101,400 81,120 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Virology and Immunogenicity
اطلاعات کامل
Respiratory Virology and Immunogenicity
25,000 تومان (نسخه PDF)
Sepsis Definitions, Pathophysiology and the Challenge of Bedside Management
اطلاعات کامل
Sepsis Definitions, Pathophysiology and the Challenge of Bedside Management
219,700 175,760 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Principles of Pulmonary Medicine
اطلاعات کامل
Principles of Pulmonary Medicine
364,000 291,200 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Endoscopy
اطلاعات کامل
Respiratory Endoscopy
219,700 175,760 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mechanical Ventilation in Patient with Respiratory Failure
اطلاعات کامل
Mechanical Ventilation in Patient with Respiratory Failure
299,520 239,616 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Embolism, An Issue of Clinics in Chest Medicine
اطلاعات کامل
Pulmonary Embolism, An Issue of Clinics in Chest Medicine

Rare and Interesting Cases in Pulmonary Medicine
اطلاعات کامل
Rare and Interesting Cases in Pulmonary Medicine
302,510 242,008 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Sepsis, An Issue of Clinics in Chest Medicine
اطلاعات کامل
Sepsis, An Issue of Clinics in Chest Medicine
227,026 181,621 تومان
75,000 تومان (نسخه PDF)
Interstitial Lung Disease
اطلاعات کامل
Interstitial Lung Disease
202,800 162,240 تومان
Lecture Notes: Respiratory Medicine
اطلاعات کامل
Lecture Notes: Respiratory Medicine
227,026 181,621 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Outcomes in Preterm Infants
اطلاعات کامل
Respiratory Outcomes in Preterm Infants
219,700 175,760 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nunn’s Applied Respiratory Physiology
اطلاعات کامل
Nunn’s Applied Respiratory Physiology
302,510 242,008 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Surgery for Pulmonary Mycobacterial Disease, An Issue of Thoracic Surgery Clinics
اطلاعات کامل
Surgery for Pulmonary Mycobacterial Disease, An Issue of Thoracic Surgery Clinics
30,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Medicine
اطلاعات کامل
Respiratory Medicine
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mechanical Ventilation
اطلاعات کامل
Mechanical Ventilation
25,000 تومان (نسخه PDF)
Rhinitis and Related Upper Respiratory Conditions: A Clinical Guide
اطلاعات کامل
Rhinitis and Related Upper Respiratory Conditions: A Clinical Guide
374,400 299,520 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Infection and Inflammation
اطلاعات کامل
Pulmonary Infection and Inflammation
129,729 103,784 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mosby's Respiratory Care Equipment
اطلاعات کامل
Mosby's Respiratory Care Equipment
655,200 524,160 تومان
Wilkins' Clinical Assessment in Respiratory Care
اطلاعات کامل
Wilkins' Clinical Assessment in Respiratory Care
599,040 479,232 تومان
Respiratory Treatment and Prevention
اطلاعات کامل
Respiratory Treatment and Prevention
116,610 93,288 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Dysfunction and Disease
اطلاعات کامل
Pulmonary Dysfunction and Disease
129,729 103,784 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Physiology
اطلاعات کامل
Pulmonary Physiology
430,560 344,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Complications of Non-Pulmonary Pediatric Disorders (Respiratory Medicine)
اطلاعات کامل
Pulmonary Complications of Non-Pulmonary Pediatric Disorders (Respiratory Medicine)
430,560 344,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Textbook of Respiratory and Critical Care Infections
اطلاعات کامل
Textbook of Respiratory and Critical Care Infections
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Adenocarcinoma: Approaches to Treatment
اطلاعات کامل
Pulmonary Adenocarcinoma: Approaches to Treatment
260,000 208,000 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Pulmonary Disorders and Therapy (Advances in Experimental Medicine and Biology)
اطلاعات کامل
Pulmonary Disorders and Therapy (Advances in Experimental Medicine and Biology)
224,640 179,712 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Manual Of Tuberculosis
اطلاعات کامل
Manual Of Tuberculosis
25,000 تومان (نسخه PDF)
MDR & XDR Tuberculosis
اطلاعات کامل
MDR & XDR Tuberculosis
25,000 تومان (نسخه PDF)
Rare and Orphan Lung Diseases, An Issue of Clinics in Chest Medicine
اطلاعات کامل
Rare and Orphan Lung Diseases, An Issue of Clinics in Chest Medicine
194,594 155,676 تومان
75,000 تومان (نسخه PDF)
Severe Asthma: Toward Personalized Patient Management
اطلاعات کامل
Severe Asthma: Toward Personalized Patient Management
262,080 209,664 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Orphan Lung Diseases: A Clinical Guide to Rare Lung Disease
اطلاعات کامل
Orphan Lung Diseases: A Clinical Guide to Rare Lung Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Physiology: Mosby Physiology Series (Mosby's Physiology Monograph)
اطلاعات کامل
Respiratory Physiology: Mosby Physiology Series (Mosby's Physiology Monograph)
468,000 374,400 تومان
The Comprehensive Respiratory Therapist Exam Review
اطلاعات کامل
The Comprehensive Respiratory Therapist Exam Review

Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine
اطلاعات کامل
Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine
3,950,000 2,567,500 تومان
50,000 تومان (نسخه PDF)
Respiratory Contagion
اطلاعات کامل
Respiratory Contagion
129,729 103,784 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Essentials of Sleep Medicine: A Practical Approach to Patients with Sleep Complaints (Respiratory Medicine)
اطلاعات کامل
Essentials of Sleep Medicine: A Practical Approach to Patients with Sleep Complaints (Respiratory Medicine)
750,000 487,500 تومان
50,000 تومان (نسخه PDF)
Kendig's Disorders of the Respiratory Tract in Children
اطلاعات کامل
Kendig's Disorders of the Respiratory Tract in Children
845,000 676,000 تومان
Neonatal and Pediatric Respiratory Care
اطلاعات کامل
Neonatal and Pediatric Respiratory Care
520,000 416,000 تومان
Pulmonary Function Tests in Clinical Practice
اطلاعات کامل
Pulmonary Function Tests in Clinical Practice
351,000 280,800 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
World Clinics Pulmonary & Critical Care Medicine: Respiratory Critical Care
اطلاعات کامل
World Clinics Pulmonary & Critical Care Medicine: Respiratory Critical Care
194,594 155,676 تومان
Pulmonary Manifestations of Primary Immunodeficiency Diseases
اطلاعات کامل
Pulmonary Manifestations of Primary Immunodeficiency Diseases
286,000 228,800 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
LINZ'S COMPREHENSIVE RESPIRATORY DISEASES
اطلاعات کامل
LINZ'S COMPREHENSIVE RESPIRATORY DISEASES

Pulmonary Pathology: Neoplastic and Non-Neoplastic (Encyclopedia of Pathology)
اطلاعات کامل
Pulmonary Pathology: Neoplastic and Non-Neoplastic (Encyclopedia of Pathology)
524,160 419,328 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Molecular and Functional Insights Into the Pulmonary Vasculature (Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology)
اطلاعات کامل
Molecular and Functional Insights Into the Pulmonary Vasculature (Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology)
224,640 179,712 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Equipment for Respiratory Care
اطلاعات کامل
Equipment for Respiratory Care
1,110,000 721,500 تومان
50,000 تومان (نسخه PDF)
The Papanicolaou Society of Cytopathology System for Reporting Respiratory Cytology: Definitions, Criteria, Explanatory Notes, and Recommendations for Ancillary Testing
اطلاعات کامل
The Papanicolaou Society of Cytopathology System for Reporting Respiratory Cytology: Definitions, Criteria, Explanatory Notes, and Recommendations for Ancillary Testing
208,000 166,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »