×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 2017
شابک : 9783319434452
Achieving Respiratory Health Equality: A United States Perspective
قیمت کتاب به تومان :
162,240 202,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319465258
Acute Lung Injury and Repair: Scientific Fundamentals and Methods
قیمت کتاب به تومان :
162,240 202,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2011
شابک : 9780199569281
Advanced Respiratory Critical Care
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780470959602
Advances in Equine Upper Respiratory Surgery
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781498758048
Advances in pulmonary drug delivery
قیمت کتاب به تومان :
174,408 218,010
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781634630047
Advances in Respiratory Therapy Research
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319234489
Alpha-1 Antitrypsin: Role in Health and Disease-Respiratory Medicine
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781118790465
Alternative Respiratory Pathways in Higher Plants
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781138196445
Applied Respiratory Pathophysiology
قیمت کتاب به تومان :
287,040 358,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319324999
Artificial Ventilation: A Basic Clinical Guide
قیمت کتاب به تومان :
181,621 227,026
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319460055
Asthma: Targeted Biological Therapies
قیمت کتاب به تومان :
81,120 101,400
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9783319559001
Atlas of Endoscopic Major Pulmonary Resections
قیمت کتاب به تومان :
249,600 312,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319323381
Chest Drains in Daily Clinical Practice
قیمت کتاب به تومان :
162,240 202,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780323428224
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2017
شابک : 9789811008382
Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systemic Inflammatory Disease
قیمت کتاب به تومان :
189,280 236,600
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781849840958
Clinical Exercise Testing (ERS Monograph)
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2019
شابک : 9780323553698
Clinical Manifestations and Assessment of Respiratory Disease
قیمت کتاب به تومان :
280,000 350,000


سال : 2016
شابک : 9780323244794
Clinical Manifestations and Assessment of Respiratory Disease
قیمت کتاب به تومان :
297,081 371,351
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9789351524175
Clinical Pearls in Pulmonology
قیمت کتاب به تومان :
199,680 249,600
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9789351522218
Clinical Tuberculosis: Diagnosis and Treatment
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781439059432
Comprehensive Perinatal & Pediatric Respiratory Care
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780702073663
Crash Course Respiratory Medicine
قیمت کتاب به تومان :
184,000 230,000


سال : 2015
شابک : 9780723438618
Crash Course Respiratory System
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780198702948
Cystic Fibrosis-ORML
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323416412
Cystic Fibrosis, An Issue of Clinics in Chest Medicine
قیمت کتاب به تومان :
155,676 194,594
قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2017
شابک : 9781493970070
Depression and Anxiety in Patients with Chronic Respiratory Diseases
قیمت کتاب به تومان :
162,240 202,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493952816
Diagnosis and Management of Pulmonary Hypertension
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493918003
Diagnostic Tests in Pediatric Pulmonology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9789811325977
Disaster and Respiratory Diseases (Respiratory Disease Series: Diagnostic Tools and Disease Managements)
قیمت کتاب به تومان :
128,000 160,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319298283
Diseases of the Central Airways: A Clinical Guide
قیمت کتاب به تومان :
181,621 227,026
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9789811044656
Drug-Induced Lung Injury
قیمت کتاب به تومان :
249,600 312,000
قیمت PDF به تومان :
12,000

سال : 2017
شابک : 9780323341363
Egan's Fundamentals of Respiratory Care
قیمت کتاب به تومان :
404,248 505,310
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493923618
Essays on the History of Respiratory Physiology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781118618349
Essential Respiratory Medicine (Essentials)
قیمت کتاب به تومان :
224,000 280,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781493930043
Extracorporeal Life Support for Adults
قیمت کتاب به تومان :
168,648 210,810
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780071807289
Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders-
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781449652708
Foundations in Neonatal and Pediatric Respiratory Care
قیمت کتاب به تومان :
320,000 400,000


سال : 2016
شابک : 9783319239965
Gender, Sex Hormones and Respiratory Disease: A Comprehensive Guide
قیمت کتاب به تومان :
168,648 210,810
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781498781145
Handbook of Respiratory Protection: Safeguarding Against Current and Emerging Hazards
قیمت کتاب به تومان :
399,360 499,200
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781259835803
Harrison's Pulmonary and Critical Care Medicine
قیمت کتاب به تومان :
270,400 338,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319236742
Health Disparities in Respiratory Medicine
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319419107
Hematologic Abnormalities and Acute Lung Syndromes
قیمت کتاب به تومان :
175,760 219,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781444180008
Hodson and Geddes' Cystic Fibrosis
قیمت کتاب به تومان :
233,513 291,891
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781466583207
Human Respiratory Viral Infections
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780323544313
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
قیمت کتاب به تومان :
199,680 249,600
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2016
شابک : 9784431555810
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
قیمت کتاب به تومان :
181,621 227,026
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781849840675
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
قیمت کتاب به تومان :
168,648 210,810


سال : 2014
شابک : 9781627036818
Idiopathic Pulmonary Fibrosis
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
رایگان

سال : 2019
شابک : 9783319999746
Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Comprehensive Clinical Guide (Respiratory Medicine)
قیمت کتاب به تومان :
224,000 280,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319517117
Influenza and Respiratory Care
قیمت کتاب به تومان :
81,120 101,400
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781451143805
Interpretation of Pulmonary Function Tests
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2017
شابک : 9780323480246
Interstitial Lung Disease
قیمت کتاب به تومان :
162,240 202,800


سال : 2018
شابک : 9783319580357
Interventions in Pulmonary Medicine
قیمت کتاب به تومان :
436,800 546,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9781461460084
Interventions In Pulmonary Medicine
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
رایگان

سال : 2019
شابک : 9780323448871
Kendig's Disorders of the Respiratory Tract in Children
قیمت کتاب به تومان :
520,000 650,000


سال : 2015
شابک : 9783319205250
Learning and Teaching Tools for Basic and Clinical Respiratory Physiology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781118652329
Lecture Notes: Respiratory Medicine
قیمت کتاب به تومان :
181,621 227,026
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781449652715
LINZ'S COMPREHENSIVE RESPIRATORY DISEASES
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2018
شابک : 9780323356251
Manual of Pulmonary Function Testing-Ruppel's
قیمت کتاب به تومان :
399,360 499,200
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2015
شابک : 9789351522225
Manual Of Tuberculosis
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9789351522201
MDR & XDR Tuberculosis
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9789351527718
Mechanical Ventilation
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9789811053399
Mechanical Ventilation in Patient with Respiratory Failure
قیمت کتاب به تومان :
199,680 249,600
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9783319684826
Molecular and Functional Insights Into the Pulmonary Vasculature (Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology)
قیمت کتاب به تومان :
149,760 187,200
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780323416368
Mosby's Respiratory Care Equipment
قیمت کتاب به تومان :
436,800 546,000


سال : 2019
شابک : 9780323479479
Neonatal and Pediatric Respiratory Care
قیمت کتاب به تومان :
320,000 400,000


سال : 2014
شابک : 9781455753192
Neonatal and Pediatric Respiratory Care
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9780803628311
Neonatal and Pediatric Respiratory Care
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493920167
Neonatal Pulmonary Graphics A Clinical Pocket Atlas
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781493908721
Non-Pulmonary Complications of Critical Care
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
رایگان

سال : 2017
شابک : 9780702062940
Nunn’s Applied Respiratory Physiology
قیمت کتاب به تومان :
242,008 302,510
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781461484738
Nutrition In Pediatric Pulmonary Disease
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781447124009
Orphan Lung Diseases: A Clinical Guide to Rare Lung Disease
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319244846
Pathophysiology of Respiration
قیمت کتاب به تومان :
102,487 128,108
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9783642386633
Pharmacotherapy Of Pulmonary Hypertension
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319359427
Physiology Question-Based Learning
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323523714
Principles of Pulmonary Medicine
قیمت کتاب به تومان :
224,000 280,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781455725328
Principles Of Pulmonary Medicine
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2019
شابک : 9780323554336
Pulmonary Adenocarcinoma: Approaches to Treatment
قیمت کتاب به تومان :
160,000 200,000
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2017
شابک : 9781259835803
Pulmonary and Critical Care Medicine-Harrison`s
قیمت کتاب به تومان :
270,400 338,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781498719919
Pulmonary Circulation: Diseases and Their Treatment
قیمت کتاب به تومان :
310,054 387,567
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9783319696195
Pulmonary Complications of Non-Pulmonary Pediatric Disorders (Respiratory Medicine)
قیمت کتاب به تومان :
287,040 358,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781489973955
Pulmonary Cytopathology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780071845298
Pulmonary Disease Examination and Board Review
قیمت کتاب به تومان :
259,460 324,324


سال : 2018
شابک : 9783319737027
Pulmonary Disorders and Therapy (Advances in Experimental Medicine and Biology)
قیمت کتاب به تومان :
149,760 187,200
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781118799543
Pulmonary Drug Delivery
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319420097
Pulmonary Dysfunction and Disease
قیمت کتاب به تومان :
103,784 129,729
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781119039082
Pulmonary Embolism
قیمت کتاب به تومان :
311,351 389,188


سال : 2018
شابک : 9780323613767
Pulmonary Embolism, An Issue of Clinics in Chest Medicine
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2019
شابک : 9783319936499
Pulmonary Function Tests in Clinical Practice
قیمت کتاب به تومان :
216,000 270,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319369044
Pulmonary Infection
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319444840
Pulmonary Infection and Inflammation
قیمت کتاب به تومان :
103,784 129,729
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9783030008796
Pulmonary Manifestations of Primary Immunodeficiency Diseases
قیمت کتاب به تومان :
176,000 220,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781493907694
Pulmonary Manifestations of Rheumatic Disease
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781936287345
Pulmonary Pathology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9783319692647
Pulmonary Pathology: Neoplastic and Non-Neoplastic (Encyclopedia of Pathology)
قیمت کتاب به تومان :
349,440 436,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781260019339
Pulmonary Physiology
قیمت کتاب به تومان :
287,040 358,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781461489269
Pulmonary Sarcoidosis: A Guide for the Practicing Clinician
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780128095904
Rare and Interesting Cases in Pulmonary Medicine
قیمت کتاب به تومان :
242,008 302,510
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323462532
Rare and Orphan Lung Diseases, An Issue of Clinics in Chest Medicine
قیمت کتاب به تومان :
155,676 194,594
قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2014
شابک : 9783658016616
Registration Methods For Pulmonary Image Analysis
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319386652
Respiratory Carcinogenesis
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780323416375
Respiratory Care Anatomy and Physiology
قیمت کتاب به تومان :
374,400 468,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781455759033
Respiratory Care Exam Review
قیمت کتاب به تومان :
181,621 227,026
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319306032
Respiratory Contagion
قیمت کتاب به تومان :
103,784 129,729
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9789812879141
Respiratory Endoscopy
قیمت کتاب به تومان :
175,760 219,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319384917
Respiratory Infections
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781907816727
Respiratory Medicine
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319488349
Respiratory Outcomes in Preterm Infants
قیمت کتاب به تومان :
175,760 219,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781496310118
Respiratory Physiology West's
قیمت کتاب به تومان :
167,352 209,189


سال : 2018
شابک : 9780323595780
Respiratory Physiology: Mosby Physiology Series (Mosby's Physiology Monograph)
قیمت کتاب به تومان :
312,000 390,000


سال : 2017
شابک : 9783319594972
Respiratory System Diseases
قیمت کتاب به تومان :
81,120 101,400
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319444871
Respiratory Treatment and Prevention
قیمت کتاب به تومان :
81,120 101,400
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319444888
Respiratory Treatment and Prevention
قیمت کتاب به تومان :
93,288 116,610
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319363691
Respiratory Virology and Immunogenicity
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319363691
Respiratory Virology and Immunogenicity
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9783319753690
Rhinitis and Related Upper Respiratory Conditions: A Clinical Guide
قیمت کتاب به تومان :
249,600 312,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319484686
Sepsis Definitions, Pathophysiology and the Challenge of Bedside Management
قیمت کتاب به تومان :
175,760 219,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323446112
Sepsis, An Issue of Clinics in Chest Medicine
قیمت کتاب به تومان :
181,621 227,026
قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2018
شابک : 9789811019975
Severe Asthma: Toward Personalized Patient Management
قیمت کتاب به تومان :
174,720 218,400
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781493954773
Studies On Respiratory Disorders
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323655859
Surgery for Pulmonary Mycobacterial Disease, An Issue of Thoracic Surgery Clinics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2016
شابک : 9781482222500
Textbook of Pleural Diseases
قیمت کتاب به تومان :
324,324 405,405
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9783319658872
Textbook of Pulmonary Rehabilitation
قیمت کتاب به تومان :
349,440 436,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9789350902981
Textbook of Respiratory and Critical Care Infections
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781455733835
Textbook of Respiratory Medicine Murray & Nadel's -2 Vol
قیمت کتاب به تومان :
583,784 729,729
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780323241342
The Comprehensive Respiratory Therapist Exam Review
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2014
شابک : 9781493908103
The Organization of Critical Care
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9783319972343
The Papanicolaou Society of Cytopathology System for Reporting Respiratory Cytology: Definitions, Criteria, Explanatory Notes, and Recommendations for Ancillary Testing
قیمت کتاب به تومان :
128,000 160,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493910649
The Right Ventricle in Health and Disease
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493910649
The Right Ventricle in Health and Disease
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781451114171
The Washington Manual Pulmonary Medicine
قیمت کتاب به تومان :
202,800 253,500


سال : 2013
شابک : 9781847356536
Update on Polymers for Pulmonary Drug Delivery
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781496339447
West's Pulmonary Pathophysiology
قیمت کتاب به تومان :
202,800 253,500


سال : 2018
شابک : 9780323416351
Wilkins' Clinical Assessment in Respiratory Care
قیمت کتاب به تومان :
399,360 499,200


سال : 2016
شابک : 9789385999611
World Clinics Pulmonary & Critical Care Medicine: Respiratory Critical Care
قیمت کتاب به تومان :
155,676 194,594« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »