×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »
کتاب های جدید 2018 انتشارات آناطب

Junqueira’s Histology
2019
Textbook of Pediatric
2018-4voulme Set
480000 تومان
Kaplan Cardiac
2019
191000 تومان
Diagnostic Ultrasound
2018-2voulme Set
360000 تومان
Macleod
2018
127000 تومان
Heart Disease
2018-2voulme Set
360000 تومان
Nelson Essentials
2019

Clinical Procedures
2018-2voulme Set
320000 تومان
Rutherford`s Surgery
2019
Braunwald’s Heart Disease
2019
128000
Bancroft Histology
2019
144000 تومان
Shackelford`s Surgery
2019

چاپ آثار شما
فیلم های پزشکی
بسته های شگفت انگیز
پرفروش ترین ها
Cardiac Surgery
2018

Harrison`s
2018
Microbiology - Mahon
2019
Yen & Jaffe`s
2019
Facial Rejuvenation
2018
220000 تومان
Hochberg Rheumatology
2019
Davidson's Medicine
2018
280000
Obstetrics Williams
2019-2voulme Set

نمونه کتب تالیف و ترجمه
انتشارات آناطب