لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > Chemistry

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
Bioreactors: Design, Operation and Novel Applications
اطلاعات کامل
Bioreactors: Design, Operation and Novel Applications
330,270 264,216 تومان
Antibody-Drug Conjugates
اطلاعات کامل
Antibody-Drug Conjugates
346,486 277,189 تومان
Biotechnology of Isoprenoids
اطلاعات کامل
Biotechnology of Isoprenoids
40,000 32,000 تومان
Asymmetric Synthesis of Non-Proteinogenic Amino Acids
اطلاعات کامل
Asymmetric Synthesis of Non-Proteinogenic Amino Acids
314,054 251,244 تومان
Ethnopharmacology
اطلاعات کامل
Ethnopharmacology
40,000 32,000 تومان
Chemistry -McMurry
اطلاعات کامل
Chemistry -McMurry
40,000 32,000 تومان
Smart Materials for Waste Water Applications
اطلاعات کامل
Smart Materials for Waste Water Applications
330,270 264,216 تومان
Clinical Chemistry
اطلاعات کامل
Clinical Chemistry
283,243 226,595 تومان
Chemical Warfare Toxicology: Volume 2: Management of Poisoning
اطلاعات کامل
Chemical Warfare Toxicology: Volume 2: Management of Poisoning
297,837 238,270 تومان
Biotransformations in Organic Chemistry: A Textbook
اطلاعات کامل
Biotransformations in Organic Chemistry: A Textbook
508,000 406,400 تومان
 View on ScienceDirect Natural Products and Drug Discovery
اطلاعات کامل
View on ScienceDirect Natural Products and Drug Discovery
695,200 556,160 تومان
Advanced Polymers in Medicine
اطلاعات کامل
Advanced Polymers in Medicine
40,000 32,000 تومان
Chemistry and Chemical Biology
اطلاعات کامل
Chemistry and Chemical Biology
40,000 32,000 تومان
Clinical Chemistry
اطلاعات کامل
Clinical Chemistry
732,640 586,112 تومان
Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 40
اطلاعات کامل
Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 40
249,189 199,352 تومان
Biotechnology and Bioforensics: New Trends
اطلاعات کامل
Biotechnology and Bioforensics: New Trends
40,000 32,000 تومان
Acetylsalicylic Acid
اطلاعات کامل
Acetylsalicylic Acid
330,270 264,216 تومان
Analytical Chemistry from Laboratory to Process Line
اطلاعات کامل
Analytical Chemistry from Laboratory to Process Line
274,910 219,928 تومان
Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change With Advanced Topics
اطلاعات کامل
Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change With Advanced Topics
524,864 419,892 تومان
Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques
اطلاعات کامل
Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques
362,702 290,162 تومان
Chemistry of Antibiotics and Related Drugs
اطلاعات کامل
Chemistry of Antibiotics and Related Drugs
249,189 199,352 تومان
Bioluminescence: Fundamentals and Applications in Biotechnology - Volume 3
اطلاعات کامل
Bioluminescence: Fundamentals and Applications in Biotechnology - Volume 3
249,189 199,352 تومان
Cancer Inhibitors from Chinese Natural Medicines
اطلاعات کامل
Cancer Inhibitors from Chinese Natural Medicines
362,702 290,162 تومان
High Content Screening
اطلاعات کامل
High Content Screening
508,000 406,400 تومان
Chemistry: Structure and Properties
اطلاعات کامل
Chemistry: Structure and Properties
40,000 32,000 تومان
Analyzing Biomolecular Interactions by Mass Spectrometry
اطلاعات کامل
Analyzing Biomolecular Interactions by Mass Spectrometry
40,000 32,000 تومان
Airborne Particulate Matter: Sources, Atmospheric Processes and Health
اطلاعات کامل
Airborne Particulate Matter: Sources, Atmospheric Processes and Health
314,054 251,244 تومان
Applications of Domino Transformations in Organic Synthesis, Volume 2
اطلاعات کامل
Applications of Domino Transformations in Organic Synthesis, Volume 2
330,270 264,216 تومان
Basics of Analytical Chemistry and Chemical Equilibria
اطلاعات کامل
Basics of Analytical Chemistry and Chemical Equilibria
325,610 260,488 تومان
Aerobiology: The Toxicology of Airborne Pathogens and Toxins
اطلاعات کامل
Aerobiology: The Toxicology of Airborne Pathogens and Toxins
346,486 277,189 تومان
Chemical Evolution: The Biological System of the Elements
اطلاعات کامل
Chemical Evolution: The Biological System of the Elements
40,000 32,000 تومان
Applications of Domino Transformations in Organic Synthesis,Volume 1
اطلاعات کامل
Applications of Domino Transformations in Organic Synthesis,Volume 1
362,702 308,297 تومان
Carbohydrate Chemistry: Volume 41
اطلاعات کامل
Carbohydrate Chemistry: Volume 41
249,189 199,352 تومان
Applied Biocatalysis: From Fundamental Science to Industrial Applications
اطلاعات کامل
Applied Biocatalysis: From Fundamental Science to Industrial Applications
314,054 251,244 تومان
Advanced Environmental Analysis: Applications of Nanomaterials, Volume 2
اطلاعات کامل
Advanced Environmental Analysis: Applications of Nanomaterials, Volume 2
325,610 260,488 تومان
Betaine: Chemistry, Analysis, Function and Effects
اطلاعات کامل
Betaine: Chemistry, Analysis, Function and Effects
40,000 32,000 تومان
Carbon Dioxide Capture: An Effective Way to Combat Global Warming
اطلاعات کامل
Carbon Dioxide Capture: An Effective Way to Combat Global Warming
40,000 32,000 تومان
Bioanalysis of Pharmaceuticals
اطلاعات کامل
Bioanalysis of Pharmaceuticals
40,000 32,000 تومان
Alternatives to Conventional Food Processing
اطلاعات کامل
Alternatives to Conventional Food Processing
601,600 481,280 تومان
Botanical Miracles: Chemistry of Plants That Changed the World
اطلاعات کامل
Botanical Miracles: Chemistry of Plants That Changed the World
265,405 212,324 تومان
Measuring Biological Impacts of Nanomaterials
اطلاعات کامل
Measuring Biological Impacts of Nanomaterials
249,189 199,352 تومان
Introduction to Graphene: Chemical and Biochemical Applications
اطلاعات کامل
Introduction to Graphene: Chemical and Biochemical Applications
258,010 206,408 تومان
Handbook of Formulating Dermal Applications: A Definitive Practical Guide
اطلاعات کامل
Handbook of Formulating Dermal Applications: A Definitive Practical Guide
362,702 290,162 تومان
Organic Chemistry
اطلاعات کامل
Organic Chemistry
524,864 419,892 تومان
Perspectives in Crystallography
اطلاعات کامل
Perspectives in Crystallography
40,000 32,000 تومان
Industrial Biotechnology: Products and Processes
اطلاعات کامل
Industrial Biotechnology: Products and Processes
376,310 301,048 تومان
Progress in the Chemistry of Organic Natural Products 100
اطلاعات کامل
Progress in the Chemistry of Organic Natural Products 100
40,000 32,000 تومان
Eco-friendly Polymer Nanocomposites: Processing and Properties
اطلاعات کامل
Eco-friendly Polymer Nanocomposites: Processing and Properties
40,000 32,000 تومان
Biomass and Green Chemistry: Building a Renewable Pathway
اطلاعات کامل
Biomass and Green Chemistry: Building a Renewable Pathway
414,400 331,520 تومان
Advances in Clinical Chemistry, Volume 90
اطلاعات کامل
Advances in Clinical Chemistry, Volume 90
326,000 260,800 تومان
Catalyst-free Organic Synthesis
اطلاعات کامل
Catalyst-free Organic Synthesis
508,000 406,400 تومان
Circulating Tumor Cells: Isolation and Analysis
اطلاعات کامل
Circulating Tumor Cells: Isolation and Analysis
314,054 251,244 تومان
Chemical Sciences in Early Drug Discovery Medicinal Chemistry 2.0
اطلاعات کامل
Chemical Sciences in Early Drug Discovery Medicinal Chemistry 2.0
414,400 331,520 تومان
Cartilage Tissue Engineering: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Cartilage Tissue Engineering: Methods and Protocols
40,000 32,000 تومان
Carbohydrate Chemistry for Food Scientists
اطلاعات کامل
Carbohydrate Chemistry for Food Scientists
365,000 292,000 تومان
Advances in Clinical Chemistry
اطلاعات کامل
Advances in Clinical Chemistry
332,500 266,000 تومان
Chemical Sciences in Early Drug Discovery
اطلاعات کامل
Chemical Sciences in Early Drug Discovery
376,960 301,568 تومان
Chemical Warfare Toxicology: Volume 1: Fundamental Aspects
اطلاعات کامل
Chemical Warfare Toxicology: Volume 1: Fundamental Aspects
314,054 251,244 تومان
Chemistry of Polymeric Metal Chelates
اطلاعات کامل
Chemistry of Polymeric Metal Chelates
882,400 705,920 تومان
Advances in Clinical Chemistry, Volume 70
اطلاعات کامل
Advances in Clinical Chemistry, Volume 70
40,000 32,000 تومان
The Practice of Medicinal Chemistry
اطلاعات کامل
The Practice of Medicinal Chemistry
40,000 32,000 تومان
Biophysical Techniques in Drug Discovery
اطلاعات کامل
Biophysical Techniques in Drug Discovery
451,840 361,472 تومان
Metal Chelation in Medicine
اطلاعات کامل
Metal Chelation in Medicine
297,837 238,270 تومان
Flow Cytometry Protocols
اطلاعات کامل
Flow Cytometry Protocols
601,600 481,280 تومان
Chemistry of Lignocellulosics: Current Trends
اطلاعات کامل
Chemistry of Lignocellulosics: Current Trends
451,840 361,472 تومان
High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries
اطلاعات کامل
High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries
40,000 32,000 تومان
Comprehensive Analysis of Parasite Biology
اطلاعات کامل
Comprehensive Analysis of Parasite Biology
330,270 264,216 تومان
Key Heterocycle Cores for Designing Multitargeting Molecules
اطلاعات کامل
Key Heterocycle Cores for Designing Multitargeting Molecules
508,000 406,400 تومان
Essentials of Foye's Principles of Medicinal Chemistry
اطلاعات کامل
Essentials of Foye's Principles of Medicinal Chemistry
631,500 505,200 تومان
Forensic Chemistry
اطلاعات کامل
Forensic Chemistry
362,702 290,162 تومان
Pharmacovigilance: Critique and Ways Forward
اطلاعات کامل
Pharmacovigilance: Critique and Ways Forward
258,010 206,408 تومان
Taste and Smell
اطلاعات کامل
Taste and Smell
258,010 206,408 تومان
Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry
اطلاعات کامل
Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry
477,710 382,168 تومان
Medicinal Chemistry Self Assessment
اطلاعات کامل
Medicinal Chemistry Self Assessment
40,000 36,000 تومان
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 2 Vol
اطلاعات کامل
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 2 Vol
1,724,800 1,379,840 تومان
Green Chemistry Laboratory Manual for General Chemistry
اطلاعات کامل
Green Chemistry Laboratory Manual for General Chemistry
40,000 32,000 تومان
Molecular Chaperones in Human Disorders, Volume 114
اطلاعات کامل
Molecular Chaperones in Human Disorders, Volume 114
365,000 292,000 تومان
General, Organic, and Biological Chemistry
اطلاعات کامل
General, Organic, and Biological Chemistry
40,000 32,000 تومان
Nanotoxicology: Experimental and Computational Perspectives
اطلاعات کامل
Nanotoxicology: Experimental and Computational Perspectives
451,840 361,472 تومان
NMR-based Metabolomics
اطلاعات کامل
NMR-based Metabolomics
451,840 361,472 تومان
Foye's Principles of Medicinal Chemistry
اطلاعات کامل
Foye's Principles of Medicinal Chemistry
1,523,000 1,218,400 تومان
Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical Laboratory Sciences
اطلاعات کامل
Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical Laboratory Sciences
249,189 199,352 تومان
Organic Chemistry
اطلاعات کامل
Organic Chemistry
687,026 549,621 تومان
Protecting Groups: Strategies and Applications in Carbohydrate Chemistry
اطلاعات کامل
Protecting Groups: Strategies and Applications in Carbohydrate Chemistry
430,000 344,000 تومان
General Chemistry for Engineers
اطلاعات کامل
General Chemistry for Engineers
528,410 422,728 تومان
Light in Forensic Science: Issues and Applications
اطلاعات کامل
Light in Forensic Science: Issues and Applications
508,000 406,400 تومان
Nanomedicines: Design, Delivery and Detection
اطلاعات کامل
Nanomedicines: Design, Delivery and Detection
297,837 238,270 تومان
Guidelines for Implementing Process Safety Management
اطلاعات کامل
Guidelines for Implementing Process Safety Management
297,837 238,270 تومان
Phase Modeling Tools: Applications to Gases
اطلاعات کامل
Phase Modeling Tools: Applications to Gases
40,000 32,000 تومان
Polymers in Regenerative Medicine
اطلاعات کامل
Polymers in Regenerative Medicine
40,000 32,000 تومان
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) in Trauma and Disease
اطلاعات کامل
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) in Trauma and Disease
40,000 32,000 تومان
Micro- and Nanosystems for Biotechnology
اطلاعات کامل
Micro- and Nanosystems for Biotechnology
281,621 225,297 تومان
The Comet Assay in Toxicology
اطلاعات کامل
The Comet Assay in Toxicology
359,410 287,528 تومان
Quantum Computational Chemistry: Modelling and Calculation for Functional Materials
اطلاعات کامل
Quantum Computational Chemistry: Modelling and Calculation for Functional Materials
451,840 361,472 تومان
Microalgae Biotechnology
اطلاعات کامل
Microalgae Biotechnology
249,189 199,352 تومان
Laboratory Safety for Chemistry Students
اطلاعات کامل
Laboratory Safety for Chemistry Students
376,310 301,048 تومان
Ni- and Fe-Based Cross-Coupling Reactions
اطلاعات کامل
Ni- and Fe-Based Cross-Coupling Reactions
308,710 246,968 تومان
Toxicogenomics in Predictive Carcinogenicity
اطلاعات کامل
Toxicogenomics in Predictive Carcinogenicity
330,270 264,216 تومان
Iodine Chemistry and Applications
اطلاعات کامل
Iodine Chemistry and Applications
40,000 32,000 تومان
Soil Degradable Bioplastics for a Sustainable Modern Agriculture
اطلاعات کامل
Soil Degradable Bioplastics for a Sustainable Modern Agriculture
258,010 206,408 تومان
Molecular Science of Fluctuations Toward Biological Functions
اطلاعات کامل
Molecular Science of Fluctuations Toward Biological Functions
265,405 212,324 تومان
Fundamentals of Membrane Bioreactors
اطلاعات کامل
Fundamentals of Membrane Bioreactors
207,310 165,848 تومان
DNA in Supramolecular Chemistry and Nanotechnology
اطلاعات کامل
DNA in Supramolecular Chemistry and Nanotechnology
40,000 32,000 تومان
Environmental Technology in the Oil Industry
اطلاعات کامل
Environmental Technology in the Oil Industry
330,270 264,216 تومان
Surface Water Photochemistry
اطلاعات کامل
Surface Water Photochemistry
40,000 32,000 تومان
In Silico Medicinal Chemistry: Computational Methods to Support Drug Design
اطلاعات کامل
In Silico Medicinal Chemistry: Computational Methods to Support Drug Design
249,189 199,352 تومان
Micro- and Nanotechnology in Vaccine Development
اطلاعات کامل
Micro- and Nanotechnology in Vaccine Development
330,270 264,216 تومان
Drug Delivery: Principles and Applications
اطلاعات کامل
Drug Delivery: Principles and Applications
411,351 329,081 تومان
Selection of the HPLC Method in Chemical Analysis
اطلاعات کامل
Selection of the HPLC Method in Chemical Analysis
362,702 290,162 تومان
Handbook of Anticancer Drugs from Marine Origin
اطلاعات کامل
Handbook of Anticancer Drugs from Marine Origin
40,000 32,000 تومان
Lipids: Biochemistry, Biotechnology and Health
اطلاعات کامل
Lipids: Biochemistry, Biotechnology and Health
330,270 264,216 تومان
Flavour: From Food to Perception
اطلاعات کامل
Flavour: From Food to Perception
325,610 260,488 تومان
The Chemistry and Applications of Sustainable Natural Hair Products
اطلاعات کامل
The Chemistry and Applications of Sustainable Natural Hair Products
135,675 108,540 تومان
Natural Products Interactions on Genomes
اطلاعات کامل
Natural Products Interactions on Genomes
249,189 199,352 تومان
Understanding Wine Chemistry
اطلاعات کامل
Understanding Wine Chemistry
330,270 264,216 تومان
Privileged Scaffolds in Medicinal Chemistry
اطلاعات کامل
Privileged Scaffolds in Medicinal Chemistry
314,054 251,244 تومان
Immunohistochemistry in Tumor Diagnostics
اطلاعات کامل
Immunohistochemistry in Tumor Diagnostics
376,960 301,568 تومان
Industrial Biotechnology: Microorganisms
اطلاعات کامل
Industrial Biotechnology: Microorganisms
460,810 368,648 تومان
Lignin and Lignans as Renewable Raw Materials
اطلاعات کامل
Lignin and Lignans as Renewable Raw Materials
40,000 32,000 تومان
Successful Drug Discovery, Volume 1
اطلاعات کامل
Successful Drug Discovery, Volume 1
40,000 32,000 تومان
Standard Colorimetry: Definitions, Algorithms and Software
اطلاعات کامل
Standard Colorimetry: Definitions, Algorithms and Software
330,270 264,216 تومان
The Organic Chem Lab Survival Manual
اطلاعات کامل
The Organic Chem Lab Survival Manual
297,837 238,270 تومان
Thermodynamics and Kinetics of Drug Binding
اطلاعات کامل
Thermodynamics and Kinetics of Drug Binding
40,000 32,000 تومان
Lysosomes: Biology, Diseases, and Therapeutics
اطلاعات کامل
Lysosomes: Biology, Diseases, and Therapeutics
346,486 277,189 تومان
Industrial Biotechnology of Vitamins, Biopigments, and Antioxidants
اطلاعات کامل
Industrial Biotechnology of Vitamins, Biopigments, and Antioxidants
346,486 277,189 تومان
Nanomaterials for Liquid Chromatography and Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry
اطلاعات کامل
Nanomaterials for Liquid Chromatography and Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry
40,000 32,000 تومان
Introduction to Protein Mass Spectrometry
اطلاعات کامل
Introduction to Protein Mass Spectrometry
291,810 233,448 تومان
Frontiers of Quantum Chemistry
اطلاعات کامل
Frontiers of Quantum Chemistry
564,160 451,328 تومان
Computational Network Analysis with R
اطلاعات کامل
Computational Network Analysis with R
325,610 260,488 تومان
Neglected Diseases: Extensive Space for Modern Drug Discovery, Volume 51
اطلاعات کامل
Neglected Diseases: Extensive Space for Modern Drug Discovery, Volume 51
376,960 301,568 تومان
Operational Safety Economics: A Practical Approach focused on the Chemical and Process Industries
اطلاعات کامل
Operational Safety Economics: A Practical Approach focused on the Chemical and Process Industries
297,837 238,270 تومان
The Sustainable Laboratory Handbook:Design, Equipment, Operation
اطلاعات کامل
The Sustainable Laboratory Handbook:Design, Equipment, Operation
40,000 32,000 تومان
Drug Discovery for Leishmaniasis
اطلاعات کامل
Drug Discovery for Leishmaniasis
508,000 406,400 تومان
Organic Chemistry with Biological Applications
اطلاعات کامل
Organic Chemistry with Biological Applications
40,000 32,000 تومان
Vaccine Development and Manufacturing
اطلاعات کامل
Vaccine Development and Manufacturing
40,000 32,000 تومان
Handbook of Reagents for Organic Synthesis
اطلاعات کامل
Handbook of Reagents for Organic Synthesis
40,000 32,000 تومان
Phytocannabinoids: Unraveling the Complex Chemistry and Pharmacology of Cannabis sativa
اطلاعات کامل
Phytocannabinoids: Unraveling the Complex Chemistry and Pharmacology of Cannabis sativa
173,510 138,808 تومان
New Horizons of Process Chemistry: Scalable Reactions and Technologies
اطلاعات کامل
New Horizons of Process Chemistry: Scalable Reactions and Technologies
274,910 219,928 تومان
Leveraging Biomedical and Healthcare Data
اطلاعات کامل
Leveraging Biomedical and Healthcare Data
376,960 301,568 تومان
Science of Synthesis Knowledge Updates: 2016/2
اطلاعات کامل
Science of Synthesis Knowledge Updates: 2016/2
330,270 264,216 تومان
Small Molecule Therapeutics for Schizophrenia
اطلاعات کامل
Small Molecule Therapeutics for Schizophrenia
40,000 32,000 تومان
Nuclear and Radiochemistry
اطلاعات کامل
Nuclear and Radiochemistry
601,600 481,280 تومان
Mechanochemistry in Materials
اطلاعات کامل
Mechanochemistry in Materials
358,240 286,592 تومان
Sonochemistry: An Emerging Green Technology
اطلاعات کامل
Sonochemistry: An Emerging Green Technology
508,000 406,400 تومان
Principles of Fermentation Technology
اطلاعات کامل
Principles of Fermentation Technology
460,810 368,648 تومان
Snow, Ice and Other Wonders of Water: A Tribute to the Hydrogen Bond
اطلاعات کامل
Snow, Ice and Other Wonders of Water: A Tribute to the Hydrogen Bond
151,892 121,514 تومان
Polymerized Ionic Liquids
اطلاعات کامل
Polymerized Ionic Liquids
601,600 481,280 تومان
Heterogeneous Photocatalysis: From Fundamentals to Green Applications
اطلاعات کامل
Heterogeneous Photocatalysis: From Fundamentals to Green Applications
40,000 32,000 تومان
Holding Hands with Bacteria: The Life and Work of Marjory Stephenson
اطلاعات کامل
Holding Hands with Bacteria: The Life and Work of Marjory Stephenson
200,540 160,432 تومان
Computational Chemistry Methodology in Structural Biology and Materials Sciences
اطلاعات کامل
Computational Chemistry Methodology in Structural Biology and Materials Sciences
508,000 406,400 تومان
Modern Sample Preparation for Chromatography
اطلاعات کامل
Modern Sample Preparation for Chromatography
40,000 32,000 تومان
Inflammation: Fundamental Mechanisms
اطلاعات کامل
Inflammation: Fundamental Mechanisms
461,200 368,960 تومان
Contemporary Practice in Clinical Chemistry
اطلاعات کامل
Contemporary Practice in Clinical Chemistry
1,401,000 1,120,800 تومان
Recent Advances in Medicinal Chemistry, Volume 1
اطلاعات کامل
Recent Advances in Medicinal Chemistry, Volume 1
40,000 32,000 تومان
Nanomaterials and Nanoarchitectures
اطلاعات کامل
Nanomaterials and Nanoarchitectures
40,000 32,000 تومان
Synthesis Techniques for Polymer Nanocomposites
اطلاعات کامل
Synthesis Techniques for Polymer Nanocomposites
40,000 32,000 تومان
Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics
اطلاعات کامل
Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics
690,000 552,000 تومان
RNA Nanotechnology and Therapeutics Methods and Protocols
اطلاعات کامل
RNA Nanotechnology and Therapeutics Methods and Protocols
40,000 32,000 تومان
Metal Response in Cupriavidus metallidurans: Volume II
اطلاعات کامل
Metal Response in Cupriavidus metallidurans: Volume II
40,000 32,000 تومان
Handbook of Nanoelectrochemistry
اطلاعات کامل
Handbook of Nanoelectrochemistry
40,000 32,000 تومان
Physical Chemistry of Gas-Liquid Interfaces
اطلاعات کامل
Physical Chemistry of Gas-Liquid Interfaces
376,960 301,568 تومان
Medicinal Chemistry Fundamentals
اطلاعات کامل
Medicinal Chemistry Fundamentals
376,960 301,568 تومان
Electrochemistry for Corrosion Fundamentals
اطلاعات کامل
Electrochemistry for Corrosion Fundamentals
376,960 301,568 تومان
Nanotechnology and Functional Foods
اطلاعات کامل
Nanotechnology and Functional Foods
40,000 32,000 تومان
Pincer Compounds
اطلاعات کامل
Pincer Compounds
732,640 586,112 تومان
Foundations of Analytical Chemistry: A Teaching–Learning Approach
اطلاعات کامل
Foundations of Analytical Chemistry: A Teaching–Learning Approach
564,160 451,328 تومان
Inherent Safety at Chemical Sites
اطلاعات کامل
Inherent Safety at Chemical Sites
40,000 32,000 تومان
Predicting the Lineage Choice of Hematopoietic Stem Cells
اطلاعات کامل
Predicting the Lineage Choice of Hematopoietic Stem Cells
151,892 121,514 تومان
Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics-Tietz
اطلاعات کامل
Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics-Tietz
40,000 32,000 تومان
Enthalpy and Internal Energy Liquids, Solutions and Vapours
اطلاعات کامل
Enthalpy and Internal Energy Liquids, Solutions and Vapours
695,200 556,160 تومان
Recycling of Polymers: Methods, Characterization and Applications
اطلاعات کامل
Recycling of Polymers: Methods, Characterization and Applications
265,405 212,324 تومان
Computational Quantum Chemistry
اطلاعات کامل
Computational Quantum Chemistry
352,000 281,600 تومان
Hazardous Materials Chemistry
اطلاعات کامل
Hazardous Materials Chemistry
508,000 406,400 تومان
9780323775724
اطلاعات کامل
9780323775724
1,920,000 1,344,000 تومان
Gel Chemistry: Interactions, Structures and Properties
اطلاعات کامل
Gel Chemistry: Interactions, Structures and Properties
376,960 301,568 تومان
Mechanism and Theory in Food Chemistry
اطلاعات کامل
Mechanism and Theory in Food Chemistry
564,160 451,328 تومان
Detox Fashion: Sustainable Chemistry and Wet Processing
اطلاعات کامل
Detox Fashion: Sustainable Chemistry and Wet Processing
358,240 286,592 تومان
Mathematical Physical Chemistry: Practical and Intuitive Methodology
اطلاعات کامل
Mathematical Physical Chemistry: Practical and Intuitive Methodology
695,200 556,160 تومان
Immunohistochemistry in Diagnostic Dermatopathology
اطلاعات کامل
Immunohistochemistry in Diagnostic Dermatopathology
451,840 361,472 تومان
Dynamical Astrochemistry
اطلاعات کامل
Dynamical Astrochemistry
414,400 331,520 تومان
Cross-relaxation and Cross-correlation Parameters in NMR Molecular Approaches
اطلاعات کامل
Cross-relaxation and Cross-correlation Parameters in NMR Molecular Approaches
451,840 361,472 تومان
Modern Electrosynthetic Methods in Organic Chemistry
اطلاعات کامل
Modern Electrosynthetic Methods in Organic Chemistry
376,960 301,568 تومان
Drug Selectivity: An Evolving Concept in Medicinal Chemistry
اطلاعات کامل
Drug Selectivity: An Evolving Concept in Medicinal Chemistry
639,040 511,232 تومان
Metal Response in Cupriavidus metallidurans: Volume I
اطلاعات کامل
Metal Response in Cupriavidus metallidurans: Volume I
40,000 32,000 تومان
New Approaches for Flavin Catalysis, Volume 620
اطلاعات کامل
New Approaches for Flavin Catalysis, Volume 620
456,000 364,800 تومان« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
کلیه حقوق سایت برای انتشارات آناطب محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »