لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > Chemistry

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
Bioreactors: Design, Operation and Novel Applications
اطلاعات کامل
Bioreactors: Design, Operation and Novel Applications
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Antibody-Drug Conjugates
اطلاعات کامل
Antibody-Drug Conjugates
306,486 245,189 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Ethnopharmacology
اطلاعات کامل
Ethnopharmacology
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chemistry -McMurry
اطلاعات کامل
Chemistry -McMurry
30,000 تومان (نسخه PDF)
Chemical Warfare Toxicology: Volume 2: Management of Poisoning
اطلاعات کامل
Chemical Warfare Toxicology: Volume 2: Management of Poisoning
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Asymmetric Synthesis of Non-Proteinogenic Amino Acids
اطلاعات کامل
Asymmetric Synthesis of Non-Proteinogenic Amino Acids
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Biotransformations in Organic Chemistry: A Textbook
اطلاعات کامل
Biotransformations in Organic Chemistry: A Textbook
468,000 374,400 تومان
Biotechnology of Isoprenoids
اطلاعات کامل
Biotechnology of Isoprenoids
25,000 تومان (نسخه PDF)
 View on ScienceDirect Natural Products and Drug Discovery
اطلاعات کامل
View on ScienceDirect Natural Products and Drug Discovery
655,200 524,160 تومان
Smart Materials for Waste Water Applications
اطلاعات کامل
Smart Materials for Waste Water Applications
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 40
اطلاعات کامل
Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 40
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
High Content Screening
اطلاعات کامل
High Content Screening
468,000 374,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Chemistry
اطلاعات کامل
Clinical Chemistry
692,640 554,112 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Chemistry
اطلاعات کامل
Clinical Chemistry
243,243 194,595 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Bioluminescence: Fundamentals and Applications in Biotechnology - Volume 3
اطلاعات کامل
Bioluminescence: Fundamentals and Applications in Biotechnology - Volume 3
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change With Advanced Topics
اطلاعات کامل
Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change With Advanced Topics
484,864 387,892 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Airborne Particulate Matter: Sources, Atmospheric Processes and Health
اطلاعات کامل
Airborne Particulate Matter: Sources, Atmospheric Processes and Health
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Basics of Analytical Chemistry and Chemical Equilibria
اطلاعات کامل
Basics of Analytical Chemistry and Chemical Equilibria
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Acetylsalicylic Acid
اطلاعات کامل
Acetylsalicylic Acid
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques
اطلاعات کامل
Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chemistry and Chemical Biology
اطلاعات کامل
Chemistry and Chemical Biology
25,000 تومان (نسخه PDF)
Analytical Chemistry from Laboratory to Process Line
اطلاعات کامل
Analytical Chemistry from Laboratory to Process Line
234,910 187,928 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advanced Polymers in Medicine
اطلاعات کامل
Advanced Polymers in Medicine
25,000 تومان (نسخه PDF)
Applications of Domino Transformations in Organic Synthesis, Volume 2
اطلاعات کامل
Applications of Domino Transformations in Organic Synthesis, Volume 2
290,270 232,216 تومان
Chemical Evolution: The Biological System of the Elements
اطلاعات کامل
Chemical Evolution: The Biological System of the Elements
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chemistry: Structure and Properties
اطلاعات کامل
Chemistry: Structure and Properties
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chemistry of Antibiotics and Related Drugs
اطلاعات کامل
Chemistry of Antibiotics and Related Drugs
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Aerobiology: The Toxicology of Airborne Pathogens and Toxins
اطلاعات کامل
Aerobiology: The Toxicology of Airborne Pathogens and Toxins
306,486 245,189 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Betaine: Chemistry, Analysis, Function and Effects
اطلاعات کامل
Betaine: Chemistry, Analysis, Function and Effects
25,000 تومان (نسخه PDF)
Carbohydrate Chemistry: Volume 41
اطلاعات کامل
Carbohydrate Chemistry: Volume 41
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Cancer Inhibitors from Chinese Natural Medicines
اطلاعات کامل
Cancer Inhibitors from Chinese Natural Medicines
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Carbon Dioxide Capture: An Effective Way to Combat Global Warming
اطلاعات کامل
Carbon Dioxide Capture: An Effective Way to Combat Global Warming
25,000 تومان (نسخه PDF)
Applied Biocatalysis: From Fundamental Science to Industrial Applications
اطلاعات کامل
Applied Biocatalysis: From Fundamental Science to Industrial Applications
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advanced Environmental Analysis: Applications of Nanomaterials, Volume 2
اطلاعات کامل
Advanced Environmental Analysis: Applications of Nanomaterials, Volume 2
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Analyzing Biomolecular Interactions by Mass Spectrometry
اطلاعات کامل
Analyzing Biomolecular Interactions by Mass Spectrometry
25,000 تومان (نسخه PDF)
Applications of Domino Transformations in Organic Synthesis,Volume 1
اطلاعات کامل
Applications of Domino Transformations in Organic Synthesis,Volume 1
322,702 274,297 تومان
Alternatives to Conventional Food Processing
اطلاعات کامل
Alternatives to Conventional Food Processing
561,600 449,280 تومان
Biotechnology and Bioforensics: New Trends
اطلاعات کامل
Biotechnology and Bioforensics: New Trends
25,000 تومان (نسخه PDF)
Measuring Biological Impacts of Nanomaterials
اطلاعات کامل
Measuring Biological Impacts of Nanomaterials
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Bioanalysis of Pharmaceuticals
اطلاعات کامل
Bioanalysis of Pharmaceuticals
25,000 تومان (نسخه PDF)
Introduction to Graphene: Chemical and Biochemical Applications
اطلاعات کامل
Introduction to Graphene: Chemical and Biochemical Applications
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Botanical Miracles: Chemistry of Plants That Changed the World
اطلاعات کامل
Botanical Miracles: Chemistry of Plants That Changed the World
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Organic Chemistry
اطلاعات کامل
Organic Chemistry
484,864 387,892 تومان
Handbook of Formulating Dermal Applications: A Definitive Practical Guide
اطلاعات کامل
Handbook of Formulating Dermal Applications: A Definitive Practical Guide
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Progress in the Chemistry of Organic Natural Products 100
اطلاعات کامل
Progress in the Chemistry of Organic Natural Products 100
25,000 تومان (نسخه PDF)
Perspectives in Crystallography
اطلاعات کامل
Perspectives in Crystallography

Eco-friendly Polymer Nanocomposites: Processing and Properties
اطلاعات کامل
Eco-friendly Polymer Nanocomposites: Processing and Properties
25,000 تومان (نسخه PDF)
Industrial Biotechnology: Products and Processes
اطلاعات کامل
Industrial Biotechnology: Products and Processes
336,310 269,048 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Circulating Tumor Cells: Isolation and Analysis
اطلاعات کامل
Circulating Tumor Cells: Isolation and Analysis
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Biomass and Green Chemistry: Building a Renewable Pathway
اطلاعات کامل
Biomass and Green Chemistry: Building a Renewable Pathway
374,400 299,520 تومان
Advances in Clinical Chemistry, Volume 90
اطلاعات کامل
Advances in Clinical Chemistry, Volume 90
286,000 228,800 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chemical Sciences in Early Drug Discovery Medicinal Chemistry 2.0
اطلاعات کامل
Chemical Sciences in Early Drug Discovery Medicinal Chemistry 2.0
374,400 299,520 تومان
Cartilage Tissue Engineering: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Cartilage Tissue Engineering: Methods and Protocols
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chemical Warfare Toxicology: Volume 1: Fundamental Aspects
اطلاعات کامل
Chemical Warfare Toxicology: Volume 1: Fundamental Aspects
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Catalyst-free Organic Synthesis
اطلاعات کامل
Catalyst-free Organic Synthesis
468,000 374,400 تومان
Advances in Clinical Chemistry, Volume 70
اطلاعات کامل
Advances in Clinical Chemistry, Volume 70

Chemical Sciences in Early Drug Discovery
اطلاعات کامل
Chemical Sciences in Early Drug Discovery
336,960 269,568 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Clinical Chemistry
اطلاعات کامل
Advances in Clinical Chemistry
292,500 234,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Carbohydrate Chemistry for Food Scientists
اطلاعات کامل
Carbohydrate Chemistry for Food Scientists
325,000 260,000 تومان
Chemistry of Polymeric Metal Chelates
اطلاعات کامل
Chemistry of Polymeric Metal Chelates
842,400 673,920 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Biophysical Techniques in Drug Discovery
اطلاعات کامل
Biophysical Techniques in Drug Discovery
411,840 329,472 تومان
High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries
اطلاعات کامل
High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries
25,000 تومان (نسخه PDF)
Comprehensive Analysis of Parasite Biology
اطلاعات کامل
Comprehensive Analysis of Parasite Biology
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Practice of Medicinal Chemistry
اطلاعات کامل
The Practice of Medicinal Chemistry
25,000 تومان (نسخه PDF)
Key Heterocycle Cores for Designing Multitargeting Molecules
اطلاعات کامل
Key Heterocycle Cores for Designing Multitargeting Molecules
468,000 374,400 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Chemistry of Lignocellulosics: Current Trends
اطلاعات کامل
Chemistry of Lignocellulosics: Current Trends
411,840 329,472 تومان
Green Chemistry Laboratory Manual for General Chemistry
اطلاعات کامل
Green Chemistry Laboratory Manual for General Chemistry
25,000 تومان (نسخه PDF)
Molecular Chaperones in Human Disorders, Volume 114
اطلاعات کامل
Molecular Chaperones in Human Disorders, Volume 114
325,000 260,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Forensic Chemistry
اطلاعات کامل
Forensic Chemistry
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Medicinal Chemistry Self Assessment
اطلاعات کامل
Medicinal Chemistry Self Assessment

Metal Chelation in Medicine
اطلاعات کامل
Metal Chelation in Medicine
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nanotoxicology: Experimental and Computational Perspectives
اطلاعات کامل
Nanotoxicology: Experimental and Computational Perspectives
411,840 329,472 تومان
Flow Cytometry Protocols
اطلاعات کامل
Flow Cytometry Protocols
561,600 449,280 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Essentials of Foye's Principles of Medicinal Chemistry
اطلاعات کامل
Essentials of Foye's Principles of Medicinal Chemistry
591,500 473,200 تومان
350,000 تومان (نسخه PDF)
NMR-based Metabolomics
اطلاعات کامل
NMR-based Metabolomics
411,840 329,472 تومان
Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry
اطلاعات کامل
Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry
437,710 350,168 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Taste and Smell
اطلاعات کامل
Taste and Smell
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Foye's Principles of Medicinal Chemistry
اطلاعات کامل
Foye's Principles of Medicinal Chemistry
1,483,000 1,186,400 تومان
50,000 تومان (نسخه PDF)
Light in Forensic Science: Issues and Applications
اطلاعات کامل
Light in Forensic Science: Issues and Applications
468,000 374,400 تومان
Protecting Groups: Strategies and Applications in Carbohydrate Chemistry
اطلاعات کامل
Protecting Groups: Strategies and Applications in Carbohydrate Chemistry
390,000 312,000 تومان
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 2 Vol
اطلاعات کامل
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 2 Vol
1,684,800 1,347,840 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pharmacovigilance: Critique and Ways Forward
اطلاعات کامل
Pharmacovigilance: Critique and Ways Forward
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Organic Chemistry
اطلاعات کامل
Organic Chemistry
647,026 517,621 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
General, Organic, and Biological Chemistry
اطلاعات کامل
General, Organic, and Biological Chemistry

Polymers in Regenerative Medicine
اطلاعات کامل
Polymers in Regenerative Medicine
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nanomedicines: Design, Delivery and Detection
اطلاعات کامل
Nanomedicines: Design, Delivery and Detection
257,837 206,270 تومان
DNA in Supramolecular Chemistry and Nanotechnology
اطلاعات کامل
DNA in Supramolecular Chemistry and Nanotechnology
25,000 تومان (نسخه PDF)
Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical Laboratory Sciences
اطلاعات کامل
Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical Laboratory Sciences
209,189 167,352 تومان
Handbook of Anticancer Drugs from Marine Origin
اطلاعات کامل
Handbook of Anticancer Drugs from Marine Origin
25,000 تومان (نسخه PDF)
In Silico Medicinal Chemistry: Computational Methods to Support Drug Design
اطلاعات کامل
In Silico Medicinal Chemistry: Computational Methods to Support Drug Design
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Soil Degradable Bioplastics for a Sustainable Modern Agriculture
اطلاعات کامل
Soil Degradable Bioplastics for a Sustainable Modern Agriculture
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Fundamentals of Membrane Bioreactors
اطلاعات کامل
Fundamentals of Membrane Bioreactors
167,310 133,848 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Selection of the HPLC Method in Chemical Analysis
اطلاعات کامل
Selection of the HPLC Method in Chemical Analysis
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nanomaterials for Liquid Chromatography and Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry
اطلاعات کامل
Nanomaterials for Liquid Chromatography and Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry
25,000 تومان (نسخه PDF)
Environmental Technology in the Oil Industry
اطلاعات کامل
Environmental Technology in the Oil Industry
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) in Trauma and Disease
اطلاعات کامل
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) in Trauma and Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Molecular Science of Fluctuations Toward Biological Functions
اطلاعات کامل
Molecular Science of Fluctuations Toward Biological Functions
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Chemistry and Applications of Sustainable Natural Hair Products
اطلاعات کامل
The Chemistry and Applications of Sustainable Natural Hair Products
95,675 76,540 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Flavour: From Food to Perception
اطلاعات کامل
Flavour: From Food to Perception
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Successful Drug Discovery, Volume 1
اطلاعات کامل
Successful Drug Discovery, Volume 1
25,000 تومان (نسخه PDF)
Micro- and Nanotechnology in Vaccine Development
اطلاعات کامل
Micro- and Nanotechnology in Vaccine Development
290,270 232,216 تومان
Phase Modeling Tools: Applications to Gases
اطلاعات کامل
Phase Modeling Tools: Applications to Gases
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Sustainable Laboratory Handbook:Design, Equipment, Operation
اطلاعات کامل
The Sustainable Laboratory Handbook:Design, Equipment, Operation
25,000 تومان (نسخه PDF)
Laboratory Safety for Chemistry Students
اطلاعات کامل
Laboratory Safety for Chemistry Students
336,310 269,048 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Toxicogenomics in Predictive Carcinogenicity
اطلاعات کامل
Toxicogenomics in Predictive Carcinogenicity
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Comet Assay in Toxicology
اطلاعات کامل
The Comet Assay in Toxicology
319,410 255,528 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Organic Chemistry with Biological Applications
اطلاعات کامل
Organic Chemistry with Biological Applications
25,000 تومان (نسخه PDF)
Natural Products Interactions on Genomes
اطلاعات کامل
Natural Products Interactions on Genomes
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Privileged Scaffolds in Medicinal Chemistry
اطلاعات کامل
Privileged Scaffolds in Medicinal Chemistry
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Operational Safety Economics: A Practical Approach focused on the Chemical and Process Industries
اطلاعات کامل
Operational Safety Economics: A Practical Approach focused on the Chemical and Process Industries
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Surface Water Photochemistry
اطلاعات کامل
Surface Water Photochemistry
25,000 تومان (نسخه PDF)
Industrial Biotechnology: Microorganisms
اطلاعات کامل
Industrial Biotechnology: Microorganisms
420,810 336,648 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Lysosomes: Biology, Diseases, and Therapeutics
اطلاعات کامل
Lysosomes: Biology, Diseases, and Therapeutics
306,486 245,189 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Micro- and Nanosystems for Biotechnology
اطلاعات کامل
Micro- and Nanosystems for Biotechnology
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Neglected Diseases: Extensive Space for Modern Drug Discovery, Volume 51
اطلاعات کامل
Neglected Diseases: Extensive Space for Modern Drug Discovery, Volume 51
336,960 269,568 تومان
40,000 تومان (نسخه PDF)
Lipids: Biochemistry, Biotechnology and Health
اطلاعات کامل
Lipids: Biochemistry, Biotechnology and Health
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Iodine Chemistry and Applications
اطلاعات کامل
Iodine Chemistry and Applications
25,000 تومان (نسخه PDF)
Drug Delivery: Principles and Applications
اطلاعات کامل
Drug Delivery: Principles and Applications
371,351 297,081 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Metal Response in Cupriavidus metallidurans: Volume II
اطلاعات کامل
Metal Response in Cupriavidus metallidurans: Volume II
25,000 تومان (نسخه PDF)
General Chemistry for Engineers
اطلاعات کامل
General Chemistry for Engineers
488,410 390,728 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Computational Network Analysis with R
اطلاعات کامل
Computational Network Analysis with R
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Recent Advances in Medicinal Chemistry, Volume 1
اطلاعات کامل
Recent Advances in Medicinal Chemistry, Volume 1
25,000 تومان (نسخه PDF)
Lignin and Lignans as Renewable Raw Materials
اطلاعات کامل
Lignin and Lignans as Renewable Raw Materials
25,000 تومان (نسخه PDF)
Immunohistochemistry in Tumor Diagnostics
اطلاعات کامل
Immunohistochemistry in Tumor Diagnostics
336,960 269,568 تومان
Introduction to Protein Mass Spectrometry
اطلاعات کامل
Introduction to Protein Mass Spectrometry
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Holding Hands with Bacteria: The Life and Work of Marjory Stephenson
اطلاعات کامل
Holding Hands with Bacteria: The Life and Work of Marjory Stephenson
160,540 128,432 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Understanding Wine Chemistry
اطلاعات کامل
Understanding Wine Chemistry
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Ni- and Fe-Based Cross-Coupling Reactions
اطلاعات کامل
Ni- and Fe-Based Cross-Coupling Reactions
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Phytocannabinoids: Unraveling the Complex Chemistry and Pharmacology of Cannabis sativa
اطلاعات کامل
Phytocannabinoids: Unraveling the Complex Chemistry and Pharmacology of Cannabis sativa
133,510 106,808 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Standard Colorimetry: Definitions, Algorithms and Software
اطلاعات کامل
Standard Colorimetry: Definitions, Algorithms and Software
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Science of Synthesis Knowledge Updates: 2016/2
اطلاعات کامل
Science of Synthesis Knowledge Updates: 2016/2
290,270 232,216 تومان
Leveraging Biomedical and Healthcare Data
اطلاعات کامل
Leveraging Biomedical and Healthcare Data
336,960 269,568 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Snow, Ice and Other Wonders of Water: A Tribute to the Hydrogen Bond
اطلاعات کامل
Snow, Ice and Other Wonders of Water: A Tribute to the Hydrogen Bond
111,892 89,514 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Microalgae Biotechnology
اطلاعات کامل
Microalgae Biotechnology
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Industrial Biotechnology of Vitamins, Biopigments, and Antioxidants
اطلاعات کامل
Industrial Biotechnology of Vitamins, Biopigments, and Antioxidants
306,486 245,189 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Frontiers of Quantum Chemistry
اطلاعات کامل
Frontiers of Quantum Chemistry
524,160 419,328 تومان
Enthalpy and Internal Energy Liquids, Solutions and Vapours
اطلاعات کامل
Enthalpy and Internal Energy Liquids, Solutions and Vapours
655,200 524,160 تومان
The Organic Chem Lab Survival Manual
اطلاعات کامل
The Organic Chem Lab Survival Manual
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Small Molecule Therapeutics for Schizophrenia
اطلاعات کامل
Small Molecule Therapeutics for Schizophrenia
25,000 تومان (نسخه PDF)
Predicting the Lineage Choice of Hematopoietic Stem Cells
اطلاعات کامل
Predicting the Lineage Choice of Hematopoietic Stem Cells
111,892 89,514 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Thermodynamics and Kinetics of Drug Binding
اطلاعات کامل
Thermodynamics and Kinetics of Drug Binding
25,000 تومان (نسخه PDF)
RNA Nanotechnology and Therapeutics Methods and Protocols
اطلاعات کامل
RNA Nanotechnology and Therapeutics Methods and Protocols
25,000 تومان (نسخه PDF)
New Horizons of Process Chemistry: Scalable Reactions and Technologies
اطلاعات کامل
New Horizons of Process Chemistry: Scalable Reactions and Technologies
234,910 187,928 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Modern Sample Preparation for Chromatography
اطلاعات کامل
Modern Sample Preparation for Chromatography
25,000 تومان (نسخه PDF)
Guidelines for Implementing Process Safety Management
اطلاعات کامل
Guidelines for Implementing Process Safety Management
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics
اطلاعات کامل
Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics
650,000 520,000 تومان
Vaccine Development and Manufacturing
اطلاعات کامل
Vaccine Development and Manufacturing
25,000 تومان (نسخه PDF)
Handbook of Reagents for Organic Synthesis
اطلاعات کامل
Handbook of Reagents for Organic Synthesis
25,000 تومان (نسخه PDF)
Foundations of Analytical Chemistry: A Teaching–Learning Approach
اطلاعات کامل
Foundations of Analytical Chemistry: A Teaching–Learning Approach
524,160 419,328 تومان
Heterogeneous Photocatalysis: From Fundamentals to Green Applications
اطلاعات کامل
Heterogeneous Photocatalysis: From Fundamentals to Green Applications
25,000 تومان (نسخه PDF)
Computational Chemistry Methodology in Structural Biology and Materials Sciences
اطلاعات کامل
Computational Chemistry Methodology in Structural Biology and Materials Sciences
468,000 374,400 تومان
Recycling of Polymers: Methods, Characterization and Applications
اطلاعات کامل
Recycling of Polymers: Methods, Characterization and Applications
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Handbook of Nanoelectrochemistry
اطلاعات کامل
Handbook of Nanoelectrochemistry
25,000 تومان (نسخه PDF)
Principles of Fermentation Technology
اطلاعات کامل
Principles of Fermentation Technology
420,810 336,648 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nanomaterials and Nanoarchitectures
اطلاعات کامل
Nanomaterials and Nanoarchitectures
25,000 تومان (نسخه PDF)
Synthesis Techniques for Polymer Nanocomposites
اطلاعات کامل
Synthesis Techniques for Polymer Nanocomposites
25,000 تومان (نسخه PDF)
Gel Chemistry: Interactions, Structures and Properties
اطلاعات کامل
Gel Chemistry: Interactions, Structures and Properties
336,960 269,568 تومان
Quantum Computational Chemistry: Modelling and Calculation for Functional Materials
اطلاعات کامل
Quantum Computational Chemistry: Modelling and Calculation for Functional Materials
411,840 329,472 تومان
Metal Response in Cupriavidus metallidurans: Volume I
اطلاعات کامل
Metal Response in Cupriavidus metallidurans: Volume I
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nuclear and Radiochemistry
اطلاعات کامل
Nuclear and Radiochemistry
561,600 449,280 تومان
Pincer Compounds
اطلاعات کامل
Pincer Compounds
692,640 554,112 تومان
40,000 تومان (نسخه PDF)
Mechanochemistry in Materials
اطلاعات کامل
Mechanochemistry in Materials
318,240 254,592 تومان
Drug Discovery for Leishmaniasis
اطلاعات کامل
Drug Discovery for Leishmaniasis
468,000 374,400 تومان
Medicinal Chemistry Fundamentals
اطلاعات کامل
Medicinal Chemistry Fundamentals
336,960 269,568 تومان
Sonochemistry: An Emerging Green Technology
اطلاعات کامل
Sonochemistry: An Emerging Green Technology
468,000 374,400 تومان
Contemporary Practice in Clinical Chemistry
اطلاعات کامل
Contemporary Practice in Clinical Chemistry
1,361,000 1,088,800 تومان
50,000 تومان (نسخه PDF)
Cross-relaxation and Cross-correlation Parameters in NMR Molecular Approaches
اطلاعات کامل
Cross-relaxation and Cross-correlation Parameters in NMR Molecular Approaches
411,840 329,472 تومان
Nanotechnology and Functional Foods
اطلاعات کامل
Nanotechnology and Functional Foods
25,000 تومان (نسخه PDF)
Computational Quantum Chemistry
اطلاعات کامل
Computational Quantum Chemistry
312,000 249,600 تومان
Immunohistochemistry in Diagnostic Dermatopathology
اطلاعات کامل
Immunohistochemistry in Diagnostic Dermatopathology
411,840 329,472 تومان
Polymerized Ionic Liquids
اطلاعات کامل
Polymerized Ionic Liquids
561,600 449,280 تومان
Physical Chemistry of Gas-Liquid Interfaces
اطلاعات کامل
Physical Chemistry of Gas-Liquid Interfaces
336,960 269,568 تومان
Electrochemistry for Corrosion Fundamentals
اطلاعات کامل
Electrochemistry for Corrosion Fundamentals
336,960 269,568 تومان
Detox Fashion: Sustainable Chemistry and Wet Processing
اطلاعات کامل
Detox Fashion: Sustainable Chemistry and Wet Processing
318,240 254,592 تومان
Inherent Safety at Chemical Sites
اطلاعات کامل
Inherent Safety at Chemical Sites
25,000 تومان (نسخه PDF)
Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics-Tietz
اطلاعات کامل
Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics-Tietz
25,000 تومان (نسخه PDF)
Drug Selectivity: An Evolving Concept in Medicinal Chemistry
اطلاعات کامل
Drug Selectivity: An Evolving Concept in Medicinal Chemistry
599,040 479,232 تومان
Inflammation: Fundamental Mechanisms
اطلاعات کامل
Inflammation: Fundamental Mechanisms
421,200 336,960 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Dynamical Astrochemistry
اطلاعات کامل
Dynamical Astrochemistry
374,400 299,520 تومان
Hazardous Materials Chemistry
اطلاعات کامل
Hazardous Materials Chemistry
468,000 374,400 تومان
Mechanism and Theory in Food Chemistry
اطلاعات کامل
Mechanism and Theory in Food Chemistry
524,160 419,328 تومان
Mathematical Physical Chemistry: Practical and Intuitive Methodology
اطلاعات کامل
Mathematical Physical Chemistry: Practical and Intuitive Methodology
655,200 524,160 تومان
Modern Electrosynthetic Methods in Organic Chemistry
اطلاعات کامل
Modern Electrosynthetic Methods in Organic Chemistry
336,960 269,568 تومان
New Approaches for Flavin Catalysis, Volume 620
اطلاعات کامل
New Approaches for Flavin Catalysis, Volume 620
416,000 332,800 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
9780323775724
اطلاعات کامل
9780323775724
1,880,000 1,316,000 تومان
100,000 تومان (نسخه PDF)« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »