لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > Oncology

« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
Cancer-Related Fatigue
اطلاعات کامل
Cancer-Related Fatigue
40,000 32,000 تومان
Cholangiocarcinoma
اطلاعات کامل
Cholangiocarcinoma
40,000 32,000 تومان
Principles and Practice of Radiation Oncology- 2Vol- Perez & Brady`s
اطلاعات کامل
Principles and Practice of Radiation Oncology- 2Vol- Perez & Brady`s
1,340,000 1,072,000 تومان
A Practical Guide to Human Cancer Genetics
اطلاعات کامل
A Practical Guide to Human Cancer Genetics
376,310 301,048 تومان
Basics of Oncology
اطلاعات کامل
Basics of Oncology
40,000 32,000 تومان
Cancer of Unknown Primary
اطلاعات کامل
Cancer of Unknown Primary
232,973 186,379 تومان
Atlas of Clear Cell Carcinoma of the Ovary: A Pathological Guide
اطلاعات کامل
Atlas of Clear Cell Carcinoma of the Ovary: A Pathological Guide
40,000 34,000 تومان
Cardio-Oncology: The Clinical Overlap of Cancer and Heart Disease
اطلاعات کامل
Cardio-Oncology: The Clinical Overlap of Cancer and Heart Disease
274,910 219,928 تومان
Breast Cancer Screening
اطلاعات کامل
Breast Cancer Screening
314,054 251,244 تومان
Advances in Cancer Survivorship Management (MD Anderson Cancer Care Series)
اطلاعات کامل
Advances in Cancer Survivorship Management (MD Anderson Cancer Care Series)
40,000 32,000 تومان
Breast Cancer Biology for the Radiation Oncologist
اطلاعات کامل
Breast Cancer Biology for the Radiation Oncologist
40,000 32,000 تومان
Atlas of Breast Reconstruction
اطلاعات کامل
Atlas of Breast Reconstruction
40,000 32,000 تومان
Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging: Vol 8- Human Diseases
اطلاعات کامل
Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging: Vol 8- Human Diseases
297,837 238,270 تومان
Cholangiocarcinoma: From Diagnosis to Treatment
اطلاعات کامل
Cholangiocarcinoma: From Diagnosis to Treatment
40,000 32,000 تومان
Abeloff`s Clinical Oncology - 2Vol
اطلاعات کامل
Abeloff`s Clinical Oncology - 2Vol
1,210,000 968,000 تومان
Brachytherapy : Applications and Techniques
اطلاعات کامل
Brachytherapy : Applications and Techniques
40,000 32,000 تومان
Cancer Vaccines (Current Topics in Microbiology and Immunology)
اطلاعات کامل
Cancer Vaccines (Current Topics in Microbiology and Immunology)
258,010 206,408 تومان
Cancer Stem Cells
اطلاعات کامل
Cancer Stem Cells
330,270 264,216 تومان
Cervical Cancer
اطلاعات کامل
Cervical Cancer
258,010 206,408 تومان
Cancer Cytogenetics
اطلاعات کامل
Cancer Cytogenetics
40,000 32,000 تومان
Cancer Treatment and the Ovary
اطلاعات کامل
Cancer Treatment and the Ovary
40,000 32,000 تومان
Advances in Radiation Oncology
اطلاعات کامل
Advances in Radiation Oncology
258,010 206,408 تومان
Cancer, Intimacy and Sexuality: A Practical Approach
اطلاعات کامل
Cancer, Intimacy and Sexuality: A Practical Approach
274,910 219,928 تومان
A Clinician's Guide to Integrative Oncology
اطلاعات کامل
A Clinician's Guide to Integrative Oncology
291,810 233,448 تومان
Chemotherapy for Leukemia
اطلاعات کامل
Chemotherapy for Leukemia
274,910 219,928 تومان
Clinical Oncology and Error Reduction: A Manual for Clinicians
اطلاعات کامل
Clinical Oncology and Error Reduction: A Manual for Clinicians
40,000 32,000 تومان
Advances in Cancer Applications of Mass Spectrometry Imaging to Cancer, Volume 134
اطلاعات کامل
Advances in Cancer Applications of Mass Spectrometry Imaging to Cancer, Volume 134
274,910 219,928 تومان
BMJ Clinical Review: Clinical Oncology
اطلاعات کامل
BMJ Clinical Review: Clinical Oncology
40,000 32,000 تومان
Alternating Electric Fields Therapy in Oncology
اطلاعات کامل
Alternating Electric Fields Therapy in Oncology
168,108 134,487 تومان
Breast Cancer Survivorship
اطلاعات کامل
Breast Cancer Survivorship
249,189 199,352 تومان
Cancer in Adolescents and Young Adults
اطلاعات کامل
Cancer in Adolescents and Young Adults
376,310 319,864 تومان
Cancer Signaling: From Molecular Biology to Targeted Therapy
اطلاعات کامل
Cancer Signaling: From Molecular Biology to Targeted Therapy
297,837 238,270 تومان
Bone Metastases from Prostate Cancer
اطلاعات کامل
Bone Metastases from Prostate Cancer
258,010 206,408 تومان
Breast Cancer
اطلاعات کامل
Breast Cancer
184,324 147,460 تومان
Breast Disease: Management and Therapies
اطلاعات کامل
Breast Disease: Management and Therapies
508,648 406,919 تومان
Breast Oncology: Techniques, Indications, and Interpretation
اطلاعات کامل
Breast Oncology: Techniques, Indications, and Interpretation
291,810 233,448 تومان
Breast Disease: Diagnosis and Pathology
اطلاعات کامل
Breast Disease: Diagnosis and Pathology
265,405 212,324 تومان
Bladder Cancer: Diagnosis and Clinical Management
اطلاعات کامل
Bladder Cancer: Diagnosis and Clinical Management
40,000 32,000 تومان
Breast Cancer: Innovations in Research and Management
اطلاعات کامل
Breast Cancer: Innovations in Research and Management
511,510 409,208 تومان
Absolute Clinical Radiation Oncology Review
اطلاعات کامل
Absolute Clinical Radiation Oncology Review
430,000 344,000 تومان
Biomarkers in Kidney Disease
اطلاعات کامل
Biomarkers in Kidney Disease
607,567 486,054 تومان
Cardio-Oncology: Principles, Prevention and Management
اطلاعات کامل
Cardio-Oncology: Principles, Prevention and Management
308,710 246,968 تومان
Breast Cancer Clear & Simple : All Your Questions Answered
اطلاعات کامل
Breast Cancer Clear & Simple : All Your Questions Answered
249,189 199,352 تومان
Biostatistics for Oncologists
اطلاعات کامل
Biostatistics for Oncologists
414,400 331,520 تومان
Cancer Care in Countries and Societies in Transition: Individualized Care in Focus
اطلاعات کامل
Cancer Care in Countries and Societies in Transition: Individualized Care in Focus
330,270 264,216 تومان
 Textbook of Complex General Surgical Oncology  2Vol
اطلاعات کامل
Textbook of Complex General Surgical Oncology 2Vol
1,724,800 1,379,840 تومان
Atlas of Operative Procedures in Surgical Oncology
اطلاعات کامل
Atlas of Operative Procedures in Surgical Oncology
40,000 32,000 تومان
Pediatric CNS Tumors
اطلاعات کامل
Pediatric CNS Tumors
308,710 246,968 تومان
Handbook of Supportive Oncology and Palliative Care: Whole-Person Adult and Pediatric Care
اطلاعات کامل
Handbook of Supportive Oncology and Palliative Care: Whole-Person Adult and Pediatric Care
365,000 292,000 تومان
Breast Cancer Fundamentals of Evidence-Based Disease Management
اطلاعات کامل
Breast Cancer Fundamentals of Evidence-Based Disease Management
40,000 32,000 تومان
Adenocarcinoma of the Esophagogastric Junction
اطلاعات کامل
Adenocarcinoma of the Esophagogastric Junction
258,010 206,408 تومان
Clinical Radiation Oncology
اطلاعات کامل
Clinical Radiation Oncology
494,610 395,688 تومان
Psycho-Oncology
اطلاعات کامل
Psycho-Oncology
414,400 331,520 تومان
Breast Cancer: A Guide to Clinical Practice
اطلاعات کامل
Breast Cancer: A Guide to Clinical Practice
495,000 396,000 تومان
Immunotherapy for Gastrointestinal Cancer
اطلاعات کامل
Immunotherapy for Gastrointestinal Cancer
258,010 206,408 تومان
A Practical Approach to Cervical Cancer Screening Techniques
اطلاعات کامل
A Practical Approach to Cervical Cancer Screening Techniques
40,000 32,000 تومان
Advanced and Emerging Technologies in Radiation Oncology Physics (Series in Medical Physics and Biomedical Engineering)
اطلاعات کامل
Advanced and Emerging Technologies in Radiation Oncology Physics (Series in Medical Physics and Biomedical Engineering)
564,160 451,328 تومان
A Guide to Outcome Modeling In Radiotherapy and Oncology: Listening to the Data (Series in Medical Physics and Biomedical Engineering)
اطلاعات کامل
A Guide to Outcome Modeling In Radiotherapy and Oncology: Listening to the Data (Series in Medical Physics and Biomedical Engineering)
564,160 451,328 تومان
DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology 3 Vol
اطلاعات کامل
DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology 3 Vol
40,000 30,000 تومان
Management of Soft Tissue Sarcoma
اطلاعات کامل
Management of Soft Tissue Sarcoma
314,054 251,244 تومان
Gunderson & Tepper’s Clinical Radiation Oncology
اطلاعات کامل
Gunderson & Tepper’s Clinical Radiation Oncology
1,015,000 812,000 تومان
Immuno-Oncology
اطلاعات کامل
Immuno-Oncology
40,000 32,000 تومان
Male Breast Cancer
اطلاعات کامل
Male Breast Cancer
207,310 176,214 تومان
Re-Irradiation: New Frontiers
اطلاعات کامل
Re-Irradiation: New Frontiers
308,710 246,968 تومان
Melanoma
اطلاعات کامل
Melanoma
200,540 160,432 تومان
Pediatric Neuro-oncology
اطلاعات کامل
Pediatric Neuro-oncology
40,000 32,000 تومان
Sarcoma
اطلاعات کامل
Sarcoma
359,410 287,528 تومان
The MD Anderson Surgical Oncology Handbook
اطلاعات کامل
The MD Anderson Surgical Oncology Handbook
560,000 448,000 تومان
Current Strategies in Cancer Gene Therapy
اطلاعات کامل
Current Strategies in Cancer Gene Therapy
168,108 134,487 تومان
Patient-Derived Xenograft Models of Human Cancer
اطلاعات کامل
Patient-Derived Xenograft Models of Human Cancer
241,110 192,888 تومان
Principles of Tumors
اطلاعات کامل
Principles of Tumors
40,000 32,000 تومان
Handbook of Geriatric Oncology
اطلاعات کامل
Handbook of Geriatric Oncology
376,310 301,048 تومان
Practical Clinical Oncology
اطلاعات کامل
Practical Clinical Oncology
40,000 32,000 تومان
HER2-Positive Breast Cancer
اطلاعات کامل
HER2-Positive Breast Cancer
414,400 331,520 تومان
Physicians' Cancer Chemotherapy Drug Manual 2017
اطلاعات کامل
Physicians' Cancer Chemotherapy Drug Manual 2017
359,410 287,528 تومان
Textbook of Uncommon Cancer
اطلاعات کامل
Textbook of Uncommon Cancer
545,310 436,248 تومان
Management of Prostate Cancer
اطلاعات کامل
Management of Prostate Cancer
308,710 246,968 تومان
TNM Classification of Malignant Tumours
اطلاعات کامل
TNM Classification of Malignant Tumours
258,010 206,408 تومان
Dying and Death in Oncology
اطلاعات کامل
Dying and Death in Oncology
207,310 176,214 تومان
Oxford Textbook of Oncology
اطلاعات کامل
Oxford Textbook of Oncology
437,296 349,837 تومان
Glandular Lesions of the Uterine Cervix
اطلاعات کامل
Glandular Lesions of the Uterine Cervix
40,000 32,000 تومان
Managing Cancer during Pregnancy
اطلاعات کامل
Managing Cancer during Pregnancy
216,756 173,405 تومان
Principles and Management of Cancer
اطلاعات کامل
Principles and Management of Cancer
297,837 238,270 تومان
Radiation Therapy in Hematologic Malignancies
اطلاعات کامل
Radiation Therapy in Hematologic Malignancies
241,110 192,888 تومان
Management of Differentiated Thyroid Cancer
اطلاعات کامل
Management of Differentiated Thyroid Cancer
274,910 219,928 تومان
Hoffman and Abeloff's Hematology-Oncology Review
اطلاعات کامل
Hoffman and Abeloff's Hematology-Oncology Review
601,600 481,280 تومان
Hospital-Based Palliative Medicine
اطلاعات کامل
Hospital-Based Palliative Medicine
40,000 32,000 تومان
Drug Discovery in Cancer Epigenetics
اطلاعات کامل
Drug Discovery in Cancer Epigenetics
330,270 264,216 تومان
Molecular Radio-Oncology
اطلاعات کامل
Molecular Radio-Oncology
232,973 186,379 تومان
Oxford Handbook of Oncology
اطلاعات کامل
Oxford Handbook of Oncology
40,000 32,000 تومان
Introduction to Cancer Metastasis
اطلاعات کامل
Introduction to Cancer Metastasis
308,710 246,968 تومان
Oncologic Imaging: Spine and Spinal Cord Tumors
اطلاعات کامل
Oncologic Imaging: Spine and Spinal Cord Tumors
258,010 206,408 تومان
Clinical Radiation Oncology 2 Vol
اطلاعات کامل
Clinical Radiation Oncology 2 Vol
40,000 32,000 تومان
Handbook of Targeted Cancer Therapy
اطلاعات کامل
Handbook of Targeted Cancer Therapy
40,000 32,000 تومان
Oxford American Handbook of Oncology
اطلاعات کامل
Oxford American Handbook of Oncology
40,000 32,000 تومان
HPV Infection in Head and Neck Cancer
اطلاعات کامل
HPV Infection in Head and Neck Cancer
258,010 206,408 تومان
Short Course Breast Radiotherapy
اطلاعات کامل
Short Course Breast Radiotherapy
330,270 264,216 تومان
Epilepsy and Brain Tumors
اطلاعات کامل
Epilepsy and Brain Tumors
40,000 32,000 تومان
Pediatric Radiation Oncology
اطلاعات کامل
Pediatric Radiation Oncology
427,567 342,054 تومان
Interventional Oncology
اطلاعات کامل
Interventional Oncology
297,837 238,270 تومان
Principles of Cancer Genetics
اطلاعات کامل
Principles of Cancer Genetics
297,837 238,270 تومان
Palliative Care in Oncology
اطلاعات کامل
Palliative Care in Oncology
40,000 32,000 تومان
Radiotherapy in Prostate Cancer
اطلاعات کامل
Radiotherapy in Prostate Cancer
40,000 32,000 تومان
Rare Hereditary Cancers
اطلاعات کامل
Rare Hereditary Cancers
249,189 199,352 تومان
Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms
اطلاعات کامل
Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms
40,000 32,000 تومان
Supportive Cancer Care
اطلاعات کامل
Supportive Cancer Care
297,837 238,270 تومان
Inflammation and Lung Cancer
اطلاعات کامل
Inflammation and Lung Cancer
40,000 32,000 تومان
CT Anatomy for Radiotherapy
اطلاعات کامل
CT Anatomy for Radiotherapy
308,710 246,968 تومان
Pediatric Cancer in Africa
اطلاعات کامل
Pediatric Cancer in Africa
308,710 246,968 تومان
Imaging of Male Breast Cancer
اطلاعات کامل
Imaging of Male Breast Cancer
40,000 32,000 تومان
Radiation Therapy for Liver Tumors
اطلاعات کامل
Radiation Therapy for Liver Tumors
258,010 206,408 تومان
Lung Cancer: Treatment and Research
اطلاعات کامل
Lung Cancer: Treatment and Research
281,621 225,297 تومان
Metabolism in Cancer
اطلاعات کامل
Metabolism in Cancer
249,189 199,352 تومان
Hyperthermia in Oncology
اطلاعات کامل
Hyperthermia in Oncology
297,837 238,270 تومان
Integrative Medicine for Breast Cancer
اطلاعات کامل
Integrative Medicine for Breast Cancer
297,837 238,270 تومان
Pocket Oncology
اطلاعات کامل
Pocket Oncology
40,000 32,000 تومان
Colon Polyps and the Prevention of Colorectal Cancer
اطلاعات کامل
Colon Polyps and the Prevention of Colorectal Cancer
40,000 32,000 تومان
UICC Manual of Clinical Oncology
اطلاعات کامل
UICC Manual of Clinical Oncology
40,000 32,000 تومان
IASLC Thoracic Oncology
اطلاعات کامل
IASLC Thoracic Oncology
788,800 631,040 تومان
Color Atlas of Oral Cancer
اطلاعات کامل
Color Atlas of Oral Cancer
232,973 186,379 تومان
Women's Cancers: Pathways to Living
اطلاعات کامل
Women's Cancers: Pathways to Living
249,189 199,352 تومان
Radiation Oncology - A Question Based Review
اطلاعات کامل
Radiation Oncology - A Question Based Review
40,000 32,000 تومان
Timely Diagnosis of Colorectal Cancer
اطلاعات کامل
Timely Diagnosis of Colorectal Cancer
339,520 271,616 تومان
Louis Harold Gray: A Founding Father of Radiobiology
اطلاعات کامل
Louis Harold Gray: A Founding Father of Radiobiology
207,310 165,848 تومان
New Therapeutic Strategies in Lung Cancers
اطلاعات کامل
New Therapeutic Strategies in Lung Cancers
40,000 32,000 تومان
Interventional Oncology
اطلاعات کامل
Interventional Oncology
40,000 32,000 تومان
Critical Issues in Head and Neck Oncology
اطلاعات کامل
Critical Issues in Head and Neck Oncology
258,010 206,408 تومان
Current Concepts in Endometrial Cancer
اطلاعات کامل
Current Concepts in Endometrial Cancer
190,410 152,328 تومان
Encyclopedia of Lung Cancer
اطلاعات کامل
Encyclopedia of Lung Cancer
40,000 32,000 تومان
Treatment of Cancer
اطلاعات کامل
Treatment of Cancer
40,000 32,000 تومان
Systems Biology of Tumor Physiology
اطلاعات کامل
Systems Biology of Tumor Physiology
135,675 108,540 تومان
The Molecular Basis of Cancer
اطلاعات کامل
The Molecular Basis of Cancer
40,000 32,000 تومان
Locoregional Tumor Therapy
اطلاعات کامل
Locoregional Tumor Therapy
40,000 32,000 تومان
Principles of Gynecologic Oncology Surgery
اطلاعات کامل
Principles of Gynecologic Oncology Surgery
564,160 451,328 تومان
Lecture Notes: Oncology
اطلاعات کامل
Lecture Notes: Oncology
40,000 32,000 تومان
Kidney Cancer: Principles and Practice
اطلاعات کامل
Kidney Cancer: Principles and Practice
40,000 32,000 تومان
Prostate Cancer: Science and Clinical Practice
اطلاعات کامل
Prostate Cancer: Science and Clinical Practice
346,486 277,189 تومان
Melanoma-Cancer Treatment and Research
اطلاعات کامل
Melanoma-Cancer Treatment and Research
40,000 32,000 تومان
Radiation Oncology for Pediatric CNS Tumors
اطلاعات کامل
Radiation Oncology for Pediatric CNS Tumors
695,200 556,160 تومان
Targeted Therapy in Translational Cancer Research
اطلاعات کامل
Targeted Therapy in Translational Cancer Research
297,837 238,270 تومان
Diagnosis and Management of Testicular Cancer
اطلاعات کامل
Diagnosis and Management of Testicular Cancer
40,000 32,000 تومان
Review of Medical Dosimetry: A Study Guide
اطلاعات کامل
Review of Medical Dosimetry: A Study Guide
40,000 32,000 تومان
The Pathobiology of Breast Cancer
اطلاعات کامل
The Pathobiology of Breast Cancer
249,189 199,352 تومان
Esophageal Cancer and Barretts Esophagus
اطلاعات کامل
Esophageal Cancer and Barretts Esophagus
40,000 32,000 تومان
Hepatocellular Carcinoma: Diagnosis and Treatment
اطلاعات کامل
Hepatocellular Carcinoma: Diagnosis and Treatment
330,270 264,216 تومان
Holland-Frei Cancer Medicine 2 Vol
اطلاعات کامل
Holland-Frei Cancer Medicine 2 Vol
815,710 652,568 تومان
Peritoneal Surface Malignancies: A Curative Approach
اطلاعات کامل
Peritoneal Surface Malignancies: A Curative Approach
40,000 32,000 تومان
Essentials of Clinical Radiation Oncology
اطلاعات کامل
Essentials of Clinical Radiation Oncology
695,200 556,160 تومان
Pocket Guide to Radiation Oncology
اطلاعات کامل
Pocket Guide to Radiation Oncology
249,189 199,352 تومان
Urological Oncology
اطلاعات کامل
Urological Oncology
40,000 32,000 تومان
Radiation Therapy for Gastrointestinal Cancers
اطلاعات کامل
Radiation Therapy for Gastrointestinal Cancers
308,710 246,968 تومان
Molecular Targeted Therapy of Lung Cancer
اطلاعات کامل
Molecular Targeted Therapy of Lung Cancer
291,810 233,448 تومان
Inflammation and Metastasis
اطلاعات کامل
Inflammation and Metastasis
330,270 264,216 تومان
Treatment of Peritoneal Surface Malignancies
اطلاعات کامل
Treatment of Peritoneal Surface Malignancies
40,000 32,000 تومان
Protein Tyrosine Phosphatases in Cancer
اطلاعات کامل
Protein Tyrosine Phosphatases in Cancer
168,108 134,487 تومان
Diffuse Low-Grade Gliomas in Adults
اطلاعات کامل
Diffuse Low-Grade Gliomas in Adults
376,310 301,048 تومان
The MASCC Textbook of Cancer Supportive Care and Survivorship
اطلاعات کامل
The MASCC Textbook of Cancer Supportive Care and Survivorship
788,800 631,040 تومان
Malignant Pediatric Bone Tumors - Treatment & Management
اطلاعات کامل
Malignant Pediatric Bone Tumors - Treatment & Management
40,000 32,000 تومان
Skin Care in Radiation Oncology: A Practical Guide
اطلاعات کامل
Skin Care in Radiation Oncology: A Practical Guide
249,189 199,352 تومان
Renal Cell Carcinoma: Molecular Features and Treatment Updates
اطلاعات کامل
Renal Cell Carcinoma: Molecular Features and Treatment Updates
291,810 233,448 تومان
Unusual Cases in Peritoneal Surface Malignancies
اطلاعات کامل
Unusual Cases in Peritoneal Surface Malignancies
190,410 152,328 تومان
Supportive Care in Pediatric Oncology: A Practical Evidence-Based Approach
اطلاعات کامل
Supportive Care in Pediatric Oncology: A Practical Evidence-Based Approach
40,000 32,000 تومان
Handbook of Evidence-Based Stereotactic Radiosurgery and Stereotactic Body Radiotherapy
اطلاعات کامل
Handbook of Evidence-Based Stereotactic Radiosurgery and Stereotactic Body Radiotherapy
249,189 199,352 تومان
Surgical Oncology: A Practical and Comprehensive Approach
اطلاعات کامل
Surgical Oncology: A Practical and Comprehensive Approach
40,000 32,000 تومان
Practical Radiotherapy and Chemotherapy Planning
اطلاعات کامل
Practical Radiotherapy and Chemotherapy Planning
601,600 481,280 تومان
Physics in Radiation Oncology Self-Assessment Guide
اطلاعات کامل
Physics in Radiation Oncology Self-Assessment Guide
314,054 251,244 تومان
Noncolorectal, Nonneuroendocrine Liver Metastases
اطلاعات کامل
Noncolorectal, Nonneuroendocrine Liver Metastases
40,000 32,000 تومان
Machine Learning in Radiation Oncology: Theory and Applications
اطلاعات کامل
Machine Learning in Radiation Oncology: Theory and Applications
40,000 32,000 تومان
Physicians' Cancer Chemotherapy Drug Manual 2015
اطلاعات کامل
Physicians' Cancer Chemotherapy Drug Manual 2015
40,000 32,000 تومان
Tumor Board Review, Guideline and Case Reviews in Oncology
اطلاعات کامل
Tumor Board Review, Guideline and Case Reviews in Oncology
40,000 32,000 تومان
Collaborative Genomics Projects: A Comprehensive Guide
اطلاعات کامل
Collaborative Genomics Projects: A Comprehensive Guide
200,540 160,432 تومان
Radiation Therapy Techniques and Treatment Planning for Breast Cancer
اطلاعات کامل
Radiation Therapy Techniques and Treatment Planning for Breast Cancer
200,540 160,432 تومان
Gastrointestinal Stromal Tumors: Bench to Bedside
اطلاعات کامل
Gastrointestinal Stromal Tumors: Bench to Bedside
258,010 206,408 تومان
Contemporary Management of Myeloproliferative Neoplasms
اطلاعات کامل
Contemporary Management of Myeloproliferative Neoplasms
40,000 32,000 تومان
Prostate Cancer: A Multidisciplinary Approach to Diagnosis and Management
اطلاعات کامل
Prostate Cancer: A Multidisciplinary Approach to Diagnosis and Management
40,000 32,000 تومان
Esophageal Squamous Cell Carcinoma: Diagnosis and Treatment
اطلاعات کامل
Esophageal Squamous Cell Carcinoma: Diagnosis and Treatment
40,000 32,000 تومان
Radiofrequency Ablation for Small Hepatocellular Carcinoma
اطلاعات کامل
Radiofrequency Ablation for Small Hepatocellular Carcinoma
168,108 134,487 تومان
Target Volume Definition in Radiation Oncology
اطلاعات کامل
Target Volume Definition in Radiation Oncology
40,000 32,000 تومان
Gynecological Cancers: Genetic and Epigenetic Targets and Drug Development
اطلاعات کامل
Gynecological Cancers: Genetic and Epigenetic Targets and Drug Development
200,540 160,432 تومان
Pre-Analytics of Pathological Specimens in Oncology
اطلاعات کامل
Pre-Analytics of Pathological Specimens in Oncology
40,000 32,000 تومان
Radiation Therapy for Head and Neck Cancers: A Case-Based Review
اطلاعات کامل
Radiation Therapy for Head and Neck Cancers: A Case-Based Review
40,000 32,000 تومان
Hendee's Radiation Therapy Physics
اطلاعات کامل
Hendee's Radiation Therapy Physics
297,837 238,270 تومان
Neuroendocrine Tumors: A Multidisciplinary Approach-Frontiers of Hormone Research, Vol. 44
اطلاعات کامل
Neuroendocrine Tumors: A Multidisciplinary Approach-Frontiers of Hormone Research, Vol. 44
40,000 32,000 تومان
Handbook of Treatment Planning in Radiation Oncology
اطلاعات کامل
Handbook of Treatment Planning in Radiation Oncology
40,000 32,000 تومان
Handbook of Evidence-Based Radiation Oncology
اطلاعات کامل
Handbook of Evidence-Based Radiation Oncology
882,400 705,920 تومان
Geriatric Oncology, An Issue of Clinics in Geriatric Medicine
اطلاعات کامل
Geriatric Oncology, An Issue of Clinics in Geriatric Medicine
249,189 199,352 تومان
Intensity-Modulated Radiation Therapy: Clinical Evidence and Techniques
اطلاعات کامل
Intensity-Modulated Radiation Therapy: Clinical Evidence and Techniques
40,000 32,000 تومان
Stem Cell Biology in Neoplasms of the Central Nervous System
اطلاعات کامل
Stem Cell Biology in Neoplasms of the Central Nervous System
40,000 32,000 تومان
The Cancer Prevention Manual: Simple rules to reduce the risks
اطلاعات کامل
The Cancer Prevention Manual: Simple rules to reduce the risks
40,000 32,000 تومان
mTOR Inhibition for Cancer Therapy: Past, Present and Future
اطلاعات کامل
mTOR Inhibition for Cancer Therapy: Past, Present and Future
265,405 212,324 تومان
Oncology Informatics: Using Health Information Technology to Improve Processes and Outcomes in Cancer
اطلاعات کامل
Oncology Informatics: Using Health Information Technology to Improve Processes and Outcomes in Cancer
314,054 251,244 تومان
The 21st Century Handbook of Clinical Ovarian Cancer
اطلاعات کامل
The 21st Century Handbook of Clinical Ovarian Cancer
40,000 32,000 تومان
Radiotherapy Treatment Planning: Linear-Quadratic Radiobiology
اطلاعات کامل
Radiotherapy Treatment Planning: Linear-Quadratic Radiobiology
40,000 32,000 تومان
DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, Principles and Practice of Oncology: Review
اطلاعات کامل
DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, Principles and Practice of Oncology: Review
297,837 238,270 تومان
The American Cancer Society's Oncology in Practice: Clinical Management
اطلاعات کامل
The American Cancer Society's Oncology in Practice: Clinical Management
788,800 631,040 تومان
Renal Cell Carcinoma: Molecular Targets and Clinical Applications
اطلاعات کامل
Renal Cell Carcinoma: Molecular Targets and Clinical Applications
40,000 32,000 تومان
Oncology, An Issue of Physician Assistant Clinics
اطلاعات کامل
Oncology, An Issue of Physician Assistant Clinics
184,324 165,892 تومان
Intraperitoneal Cancer Therapy: Principles and Practice
اطلاعات کامل
Intraperitoneal Cancer Therapy: Principles and Practice
314,054 251,244 تومان
Stereotactic Radiosurgery and Stereotactic Body Radiation Therapy
اطلاعات کامل
Stereotactic Radiosurgery and Stereotactic Body Radiation Therapy
40,000 32,000 تومان
Emerging Developments and Practices in Oncology (Advances in Medical Diagnosis, Treatment, and Care)
اطلاعات کامل
Emerging Developments and Practices in Oncology (Advances in Medical Diagnosis, Treatment, and Care)
470,560 376,448 تومان« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
کلیه حقوق سایت برای انتشارات آناطب محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »