لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > Genetic

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
Angelman Syndrome: Communication, Educational and Related Considerations
اطلاعات کامل
Angelman Syndrome: Communication, Educational and Related Considerations
25,000 تومان (نسخه PDF)
3D DNA Nanostructure: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
3D DNA Nanostructure: Methods and Protocols
234,910 187,928 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Pharmaceutical Cell TherapyPrinciples of Cell-Based
اطلاعات کامل
Advances in Pharmaceutical Cell TherapyPrinciples of Cell-Based
302,510 242,008 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chromatin Immunoprecipitation: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Chromatin Immunoprecipitation: Methods and Protocols
336,960 269,568 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Angiogenesis in Health, Disease and Malignancy
اطلاعات کامل
Angiogenesis in Health, Disease and Malignancy
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Cancer Biomarkers in Body Fluids: Principles
اطلاعات کامل
Cancer Biomarkers in Body Fluids: Principles
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
JIMD Reports, Volume 31
اطلاعات کامل
JIMD Reports, Volume 31
133,510 106,808 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chromosome Architecture: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Chromosome Architecture: Methods and Protocols
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
An Introduction to Genetic Analysis
اطلاعات کامل
An Introduction to Genetic Analysis
440,000 352,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Epigenetic Gene Expression and Regulation
اطلاعات کامل
Epigenetic Gene Expression and Regulation
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Cancer Biomarkers in Body Fluids: Biomarkers in Circulation
اطلاعات کامل
Cancer Biomarkers in Body Fluids: Biomarkers in Circulation
302,510 242,008 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Auditory and Vestibular Research: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Auditory and Vestibular Research: Methods and Protocols
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
A Century of Geneticists: Mutation to Medicine
اطلاعات کامل
A Century of Geneticists: Mutation to Medicine
286,000 228,800 تومان
Duchenne Muscular Dystrophy: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Duchenne Muscular Dystrophy: Methods and Protocols
374,400 299,520 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Genetics, Volume 103
اطلاعات کامل
Advances in Genetics, Volume 103
234,000 187,200 تومان
Concepts of Genetics
اطلاعات کامل
Concepts of Genetics
25,000 تومان (نسخه PDF)
Eukaryotic Transcriptional and Post-Transcriptional Gene Expression Regulation
اطلاعات کامل
Eukaryotic Transcriptional and Post-Transcriptional Gene Expression Regulation
234,910 187,928 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chromosome Structure and Aberrations
اطلاعات کامل
Chromosome Structure and Aberrations
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Epi-Informatics: Discovery and Development of Small Molecule Epigenetic Drugs and Probes
اطلاعات کامل
Epi-Informatics: Discovery and Development of Small Molecule Epigenetic Drugs and Probes
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Epidemiology: Practice and Methods
اطلاعات کامل
Clinical Epidemiology: Practice and Methods
25,000 تومان (نسخه PDF)
Cardiovascular Genetics and Genomics in Clinical Practice
اطلاعات کامل
Cardiovascular Genetics and Genomics in Clinical Practice
25,000 تومان (نسخه PDF)
Enhancer RNAs: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Enhancer RNAs: Methods and Protocols
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genomics and Personalized Medicine: What Everyone Needs to Know
اطلاعات کامل
Genomics and Personalized Medicine: What Everyone Needs to Know
160,540 128,432 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Epigenetics of Infectious Diseases
اطلاعات کامل
Epigenetics of Infectious Diseases
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genetic Influences on Response to Drug Treatment for Major Psychiatric Disorders
اطلاعات کامل
Genetic Influences on Response to Drug Treatment for Major Psychiatric Disorders
144,324 115,460 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Ethical Dilemmas in Genetics and Genetic Counseling
اطلاعات کامل
Ethical Dilemmas in Genetics and Genetic Counseling
25,000 تومان (نسخه PDF)
An Essential Guide to Cytogenetics
اطلاعات کامل
An Essential Guide to Cytogenetics
336,960 269,568 تومان
Genes, Environment and Alzheimer's Disease
اطلاعات کامل
Genes, Environment and Alzheimer's Disease
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
DNA Repair in Cancer Therapy: Molecular Targets and Clinical Applications
اطلاعات کامل
DNA Repair in Cancer Therapy: Molecular Targets and Clinical Applications
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Ethics at the Crossroads of Genetic and Reproductive Technologies
اطلاعات کامل
Clinical Ethics at the Crossroads of Genetic and Reproductive Technologies
468,000 374,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Epstein's Inborn Errors of Development
اطلاعات کامل
Epstein's Inborn Errors of Development
647,026 517,621 تومان
40,000 تومان (نسخه PDF)
Gene Control
اطلاعات کامل
Gene Control
25,000 تومان (نسخه PDF)
Emery's Elements of Medical Genetics
اطلاعات کامل
Emery's Elements of Medical Genetics
473,200 378,560 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advances and Clinical Practice in Pyrosequencing
اطلاعات کامل
Advances and Clinical Practice in Pyrosequencing
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Epigenetics and Assisted Reproduction: An Introductory Guide
اطلاعات کامل
Epigenetics and Assisted Reproduction: An Introductory Guide
234,000 187,200 تومان
Aneurysms-Osteoarthritis Syndrome: SMAD3 Gene Mutations
اطلاعات کامل
Aneurysms-Osteoarthritis Syndrome: SMAD3 Gene Mutations
201,110 160,888 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
An Introduction to Molecular Evolution and Phylogenetics
اطلاعات کامل
An Introduction to Molecular Evolution and Phylogenetics
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Ancestors in Our Genome: The New Science of Human Evolution
اطلاعات کامل
Ancestors in Our Genome: The New Science of Human Evolution
25,000 تومان (نسخه PDF)
Epigenetic Biomarkers and Diagnostics
اطلاعات کامل
Epigenetic Biomarkers and Diagnostics
306,486 245,189 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction
اطلاعات کامل
Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Gene Expression and Its Discontents: The Social Production of Chronic Disease
اطلاعات کامل
Gene Expression and Its Discontents: The Social Production of Chronic Disease
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Dubois' Lupus Erythematosus and Related Syndromes
اطلاعات کامل
Dubois' Lupus Erythematosus and Related Syndromes
520,000 416,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Circulating microRNAs in Disease Diagnostics and their Potential Biological Relevance
اطلاعات کامل
Circulating microRNAs in Disease Diagnostics and their Potential Biological Relevance
25,000 تومان (نسخه PDF)
Population Genomics: Concepts, Approaches and Applications
اطلاعات کامل
Population Genomics: Concepts, Approaches and Applications
786,240 628,992 تومان
Brachypodium Genomics: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Brachypodium Genomics: Methods and Protocols
411,840 329,472 تومان
Skeletal Muscle Regeneration in the Mouse: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Skeletal Muscle Regeneration in the Mouse: Methods and Protocols
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Epigenetic Drug Discovery
اطلاعات کامل
Epigenetic Drug Discovery
390,000 312,000 تومان
Nuclear Architecture and Dynamics, Volume 2
اطلاعات کامل
Nuclear Architecture and Dynamics, Volume 2
561,600 449,280 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Kapur & Suri’s Basic Human Genetics
اطلاعات کامل
Kapur & Suri’s Basic Human Genetics
144,324 115,460 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Emery's Elements of Medical Genetics and Genomics
اطلاعات کامل
Emery's Elements of Medical Genetics and Genomics
529,000 423,200 تومان
Nonsense Mutation Correction in Human Diseases
اطلاعات کامل
Nonsense Mutation Correction in Human Diseases
160,540 136,459 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Regenerative Medicine - from Protocol to Patient: 2. Stem Cell Science and Technology
اطلاعات کامل
Regenerative Medicine - from Protocol to Patient: 2. Stem Cell Science and Technology
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology: ABC of Bioinformatics
اطلاعات کامل
Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology: ABC of Bioinformatics
2,246,400 1,797,120 تومان
TALENs: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
TALENs: Methods and Protocols
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genetic Diagnosis of Endocrine Disorders
اطلاعات کامل
Genetic Diagnosis of Endocrine Disorders
25,000 تومان (نسخه PDF)
Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics and Genomics
اطلاعات کامل
Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics and Genomics
390,000 312,000 تومان
40,000 تومان (نسخه PDF)
Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics and Genomics
اطلاعات کامل
Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics and Genomics
390,000 312,000 تومان
Oncogenomics
اطلاعات کامل
Oncogenomics
520,000 416,000 تومان
Generation Cell and Gene-Based Therapies
اطلاعات کامل
Generation Cell and Gene-Based Therapies
390,000 312,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Molecular Data Analysis Using R
اطلاعات کامل
Molecular Data Analysis Using R
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Computational Non-coding RNA Biology
اطلاعات کامل
Computational Non-coding RNA Biology
374,400 299,520 تومان
Epigenetics of Chronic Pain, Volume 7
اطلاعات کامل
Epigenetics of Chronic Pain, Volume 7
286,000 228,800 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Epigenetics of Aging and Longevity
اطلاعات کامل
Epigenetics of Aging and Longevity
471,510 377,208 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Microbial Biochemistry
اطلاعات کامل
Microbial Biochemistry
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics and Genomics
اطلاعات کامل
Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics and Genomics
338,000 270,400 تومان
40,000 تومان (نسخه PDF)
In Vitro Mutagenesis: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
In Vitro Mutagenesis: Methods and Protocols
302,510 242,008 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Epigenetics Methods
اطلاعات کامل
Epigenetics Methods
520,000 416,000 تومان
Techniques in Genetic Engineering
اطلاعات کامل
Techniques in Genetic Engineering
25,000 تومان (نسخه PDF)
Human Chromosome Atlas: Introduction to diagnostics of structural aberrations
اطلاعات کامل
Human Chromosome Atlas: Introduction to diagnostics of structural aberrations
201,110 160,888 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Gene Environment Interactions
اطلاعات کامل
Gene Environment Interactions
364,000 291,200 تومان
The Handbook of Metabolic Phenotyping
اطلاعات کامل
The Handbook of Metabolic Phenotyping
599,040 479,232 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Longevity Genes: A Blueprint for Aging
اطلاعات کامل
Longevity Genes: A Blueprint for Aging
25,000 تومان (نسخه PDF)
Molecular and Genome Evolution
اطلاعات کامل
Molecular and Genome Evolution
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genome Stability: From Virus to Human Application
اطلاعات کامل
Genome Stability: From Virus to Human Application
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Human Heredity: Principles and Issues
اطلاعات کامل
Human Heredity: Principles and Issues
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genomics, Circuits, and Pathways in Clinical Neuropsychiatry
اطلاعات کامل
Genomics, Circuits, and Pathways in Clinical Neuropsychiatry
403,783 323,027 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrigenomics
اطلاعات کامل
Nutrigenomics
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Epigenetics of Autoimmunity, Volume 5
اطلاعات کامل
The Epigenetics of Autoimmunity, Volume 5
468,000 374,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genetics of Deafness
اطلاعات کامل
Genetics of Deafness
160,540 128,432 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
JIMD Reports, Volume 15
اطلاعات کامل
JIMD Reports, Volume 15
25,000 تومان (نسخه PDF)
Plant Genes, Genomes and Genetics
اطلاعات کامل
Plant Genes, Genomes and Genetics
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genetics and Genomics in Medicine
اطلاعات کامل
Genetics and Genomics in Medicine
25,000 تومان (نسخه PDF)
Oral Biology: Molecular Techniques and Applications
اطلاعات کامل
Oral Biology: Molecular Techniques and Applications
302,510 242,008 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Hydrogen Molecular Biology and Medicine
اطلاعات کامل
Hydrogen Molecular Biology and Medicine
25,000 تومان (نسخه PDF)
Insect Genomics: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Insect Genomics: Methods and Protocols
234,000 187,200 تومان
The Serpin Family: Proteins with Multiple Functions in Health and Disease
اطلاعات کامل
The Serpin Family: Proteins with Multiple Functions in Health and Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
The AGT Cytogenetics Laboratory Manual
اطلاعات کامل
The AGT Cytogenetics Laboratory Manual
505,310 404,248 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genetic Toxicology Testing: A Laboratory Manual
اطلاعات کامل
Genetic Toxicology Testing: A Laboratory Manual
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
MicroRNA Profiling: Methods and Protocolss Applications
اطلاعات کامل
MicroRNA Profiling: Methods and Protocolss Applications
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genomic Medicine in Emerging Economies
اطلاعات کامل
Genomic Medicine in Emerging Economies
336,960 269,568 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Insect Molecular Genetics
اطلاعات کامل
Insect Molecular Genetics
442,000 353,600 تومان
Modern Techniques for Pathogen Detection
اطلاعات کامل
Modern Techniques for Pathogen Detection
25,000 تومان (نسخه PDF)
Lipase: An Industrial Enzyme Through Metagenomics
اطلاعات کامل
Lipase: An Industrial Enzyme Through Metagenomics
336,960 269,568 تومان
Genotyping: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Genotyping: Methods and Protocols
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Thresholds of Genotoxic Carcinogens
اطلاعات کامل
Thresholds of Genotoxic Carcinogens
209,189 167,352 تومان
The Neurobiology and Genetics of Nicotine and Tobacco
اطلاعات کامل
The Neurobiology and Genetics of Nicotine and Tobacco
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrigenomics and Nutraceuticals
اطلاعات کامل
Nutrigenomics and Nutraceuticals
561,600 449,280 تومان
 Handbook of Clinical Adult Genetics and Genomics
اطلاعات کامل
Handbook of Clinical Adult Genetics and Genomics
390,000 312,000 تومان
Metagenomics
اطلاعات کامل
Metagenomics
422,500 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Molecular, Genetic, and Nutritional Aspects of Major and Trace Minerals
اطلاعات کامل
Molecular, Genetic, and Nutritional Aspects of Major and Trace Minerals
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genetics: Analysis and Principles
اطلاعات کامل
Genetics: Analysis and Principles
8,049,600 6,439,680 تومان
Preeclampsia: Basic, Genomic, and Clinical
اطلاعات کامل
Preeclampsia: Basic, Genomic, and Clinical
411,840 329,472 تومان
Lewin's Cells
اطلاعات کامل
Lewin's Cells
25,000 تومان (نسخه PDF)
Regenerative Medicine - from Protocol to Patient: 1. Biology of Tissue Regeneration
اطلاعات کامل
Regenerative Medicine - from Protocol to Patient: 1. Biology of Tissue Regeneration
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Placenta: The Tree of Life
اطلاعات کامل
Placenta: The Tree of Life
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Regenerative Medicine - from Protocol to Patient: 5. Regenerative Therapies II
اطلاعات کامل
Regenerative Medicine - from Protocol to Patient: 5. Regenerative Therapies II
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Science of Stem Cells
اطلاعات کامل
The Science of Stem Cells
374,400 299,520 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
New Clinical Genetics
اطلاعات کامل
New Clinical Genetics
25,000 تومان (نسخه PDF)
Medical Genetics
اطلاعات کامل
Medical Genetics
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Synthetic DNA: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Synthetic DNA: Methods and Protocols
25,000 تومان (نسخه PDF)
Human Fungal Pathogen Identification: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Human Fungal Pathogen Identification: Methods and Protocols
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity: Vol. 1: Research Perspectives
اطلاعات کامل
Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity: Vol. 1: Research Perspectives
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Oxford Desk Reference: Clinical Genetics and Genomics
اطلاعات کامل
Oxford Desk Reference: Clinical Genetics and Genomics
471,510 377,208 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genetics, Health and Society
اطلاعات کامل
Genetics, Health and Society

Human Retrotransposons in Health and Disease
اطلاعات کامل
Human Retrotransposons in Health and Disease
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Somatic Genome Variation
اطلاعات کامل
Somatic Genome Variation
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Post-Transcriptional Gene Regulation
اطلاعات کامل
Post-Transcriptional Gene Regulation
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genetics of Melanoma
اطلاعات کامل
Genetics of Melanoma
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Neuropharmacology of Nicotine Dependence
اطلاعات کامل
The Neuropharmacology of Nicotine Dependence
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genomic and Precision Medicine
اطلاعات کامل
Genomic and Precision Medicine
257,837 206,270 تومان
Multiple Sclerosis: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Multiple Sclerosis: Methods and Protocols
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Molecular Genetics of Asthma
اطلاعات کامل
Molecular Genetics of Asthma
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Thompson & Thompson Genetics in Medicine
اطلاعات کامل
Thompson & Thompson Genetics in Medicine
25,000 تومان (نسخه PDF)
PCR Primer Design
اطلاعات کامل
PCR Primer Design
25,000 تومان (نسخه PDF)
Rice Genomics, Genetics and Breeding
اطلاعات کامل
Rice Genomics, Genetics and Breeding
599,040 479,232 تومان
Genome Editing and Engineering
اطلاعات کامل
Genome Editing and Engineering
524,160 419,328 تومان
Immunohistochemistry: Essential Elements and Beyond
اطلاعات کامل
Immunohistochemistry: Essential Elements and Beyond
128,108 102,487 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Genetic Basis of Haematological Cancers
اطلاعات کامل
The Genetic Basis of Haematological Cancers
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Medical and Health Genomics
اطلاعات کامل
Medical and Health Genomics
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Polycomb Group Proteins
اطلاعات کامل
Polycomb Group Proteins
422,500 338,000 تومان
Stem Cell and Gene Therapy for Cardiovascular Disease
اطلاعات کامل
Stem Cell and Gene Therapy for Cardiovascular Disease
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Handbook of Epigenetics
اطلاعات کامل
Handbook of Epigenetics
556,010 444,808 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pyrosequencing: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Pyrosequencing: Methods and Protocols
25,000 تومان (نسخه PDF)
Human Reproductive and Prenatal Genetics
اطلاعات کامل
Human Reproductive and Prenatal Genetics
655,200 524,160 تومان
RNA Recognition, Volume 623
اطلاعات کامل
RNA Recognition, Volume 623
325,000 260,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Human Molecular Genetics
اطلاعات کامل
Human Molecular Genetics
520,000 416,000 تومان
Genome Instability: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Genome Instability: Methods and Protocols
599,040 479,232 تومان
Genomics, Personalized Medicine and Oral Disease
اطلاعات کامل
Genomics, Personalized Medicine and Oral Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mammary Gland Development: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Mammary Gland Development: Methods and Protocols
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Patho-Epigenetics of Infectious Disease
اطلاعات کامل
Patho-Epigenetics of Infectious Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Transposons and Retrotransposons: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Transposons and Retrotransposons: Methods and Protocols
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nuclear Pore Complexes in Genome Organization, Function and Maintenance
اطلاعات کامل
Nuclear Pore Complexes in Genome Organization, Function and Maintenance
374,400 299,520 تومان
Genomic Control Process: Development and Evolution
اطلاعات کامل
Genomic Control Process: Development and Evolution
25,000 تومان (نسخه PDF)
Non-coding RNA and the Reproductive System
اطلاعات کامل
Non-coding RNA and the Reproductive System
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genetics and Genomics in Nursing and Health Care
اطلاعات کامل
Genetics and Genomics in Nursing and Health Care
468,000 374,400 تومان
Genomic Uracil: Evolution, Biology, Immunology and Disease
اطلاعات کامل
Genomic Uracil: Evolution, Biology, Immunology and Disease
411,840 329,472 تومان
Handbook of New Genetic Diagnostic Technologies in Reproductive Medicine
اطلاعات کامل
Handbook of New Genetic Diagnostic Technologies in Reproductive Medicine
374,400 299,520 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Harper's Practical Genetic Counselling
اطلاعات کامل
Harper's Practical Genetic Counselling
416,000 332,800 تومان
The Epigenome and Developmental Origins of Health and Disease
اطلاعات کامل
The Epigenome and Developmental Origins of Health and Disease
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Microbiomics
اطلاعات کامل
Microbiomics
364,000 291,200 تومان
Genomic Medicine: Principles and Practice
اطلاعات کامل
Genomic Medicine: Principles and Practice
25,000 تومان (نسخه PDF)
Optimized Genetic Programming Applications: Emerging Research and Opportunities
اطلاعات کامل
Optimized Genetic Programming Applications: Emerging Research and Opportunities
273,000 218,400 تومان
Long Non-coding RNA The Dark Side of the Genome
اطلاعات کامل
Long Non-coding RNA The Dark Side of the Genome
336,960 269,568 تومان
The Wild Oryza Genomes
اطلاعات کامل
The Wild Oryza Genomes
411,840 329,472 تومان
Osteoporosis and Osteoarthritis
اطلاعات کامل
Osteoporosis and Osteoarthritis
25,000 تومان (نسخه PDF)
New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering
اطلاعات کامل
New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering
260,000 208,000 تومان
Population Genomics: Microorganisms
اطلاعات کامل
Population Genomics: Microorganisms
430,560 344,448 تومان
Translational Bioinformatics and Systems Biology Methods for Personalized Medicine
اطلاعات کامل
Translational Bioinformatics and Systems Biology Methods for Personalized Medicine
336,310 269,048 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Precision Medicine in Pediatric Health
اطلاعات کامل
Precision Medicine in Pediatric Health
390,000 312,000 تومان
Pediatric Cancer Genetics
اطلاعات کامل
Pediatric Cancer Genetics
374,400 299,520 تومان
microRNA: Medical Evidence: From Molecular Biology to Clinical Practice
اطلاعات کامل
microRNA: Medical Evidence: From Molecular Biology to Clinical Practice
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genetics and Genomics in Nursing: Guidelines for Conducting a Risk Assessment
اطلاعات کامل
Genetics and Genomics in Nursing: Guidelines for Conducting a Risk Assessment
336,960 269,568 تومان
Toxicoepigenetics: Core Principles and Applications
اطلاعات کامل
Toxicoepigenetics: Core Principles and Applications
338,000 270,400 تومان
Responsible Genomic Data Sharing
اطلاعات کامل
Responsible Genomic Data Sharing
325,000 260,000 تومان
Genome Plasticity in Health and Disease
اطلاعات کامل
Genome Plasticity in Health and Disease
325,000 260,000 تومان
Membrane Transporters in the Pathogenesis of Cardiovascular and Lung Disorders, Volume 83
اطلاعات کامل
Membrane Transporters in the Pathogenesis of Cardiovascular and Lung Disorders, Volume 83
325,000 260,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Prognostic Epigenetics
اطلاعات کامل
Prognostic Epigenetics
390,000 312,000 تومان
Nanotechnology-Based Approaches for Targeting and Delivery of Drugs and Genes
اطلاعات کامل
Nanotechnology-Based Approaches for Targeting and Delivery of Drugs and Genes
507,000 405,600 تومان
Genomic Applications in Pathology
اطلاعات کامل
Genomic Applications in Pathology
416,000 332,800 تومان
Genomes 4
اطلاعات کامل
Genomes 4
561,600 449,280 تومان
Managing Health in the Genomic Era
اطلاعات کامل
Managing Health in the Genomic Era
325,000 260,000 تومان
Essential Genes and Genomes: Methods and Protocols
اطلاعات کامل
Essential Genes and Genomes: Methods and Protocols
630,000 409,500 تومان
Principles of Genetics and Molecular Epidemiology
اطلاعات کامل
Principles of Genetics and Molecular Epidemiology
560,000 392,000 تومان
Diagnostic Genetic Testing: Core Concepts and the Wider Context for Human DNA Analysis
اطلاعات کامل
Diagnostic Genetic Testing: Core Concepts and the Wider Context for Human DNA Analysis
490,000 343,000 تومان« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »