لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > Rehabilitation

« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
A comprehensive guide to geriatric rehabilitation
اطلاعات کامل
A comprehensive guide to geriatric rehabilitation
346,486 277,189 تومان
Neuro-Robotics
اطلاعات کامل
Neuro-Robotics
40,000 32,000 تومان
Anatomie Physiologie
اطلاعات کامل
Anatomie Physiologie
362,702 290,162 تومان
An Occupational Perspective of Health
اطلاعات کامل
An Occupational Perspective of Health
40,000 32,000 تومان
Atlas of Image-Guided Spinal Procedures
اطلاعات کامل
Atlas of Image-Guided Spinal Procedures
695,200 556,160 تومان
Biomechatronics in Medical Rehabilitation: Biomodelling, Interface, and Control
اطلاعات کامل
Biomechatronics in Medical Rehabilitation: Biomodelling, Interface, and Control
258,010 206,408 تومان
Botulinum Neurotoxin Injection Manual
اطلاعات کامل
Botulinum Neurotoxin Injection Manual
40,000 32,000 تومان
Rehabilitation in Der Orthopadischen
اطلاعات کامل
Rehabilitation in Der Orthopadischen
40,000 32,000 تومان
Chronic Pelvic Pain
اطلاعات کامل
Chronic Pelvic Pain
40,000 32,000 تومان
Agricultural Medicine: Rural Occupational Health, Safety, and Prevention
اطلاعات کامل
Agricultural Medicine: Rural Occupational Health, Safety, and Prevention
346,486 277,189 تومان
Cognitive Self Change
اطلاعات کامل
Cognitive Self Change
249,189 199,352 تومان
Clinical Skills Documentation Guide for Athletic Training
اطلاعات کامل
Clinical Skills Documentation Guide for Athletic Training
362,702 290,162 تومان
Handbook of Vocational Rehabilitation
اطلاعات کامل
Handbook of Vocational Rehabilitation
40,000 32,000 تومان
Athletic Training Case Scenarios
اطلاعات کامل
Athletic Training Case Scenarios
40,000 32,000 تومان
	Hand and Wrist Rehabilitation: Theoretical Aspects and Practical Consequences
اطلاعات کامل
Hand and Wrist Rehabilitation: Theoretical Aspects and Practical Consequences
40,000 32,000 تومان
Tidy’s Physiotherapy
اطلاعات کامل
Tidy’s Physiotherapy
40,000 32,000 تومان
Crafts and Creative Media in Therapy
اطلاعات کامل
Crafts and Creative Media in Therapy
297,837 238,270 تومان
Das Pilates-Lehrbuch: Matten- und Geräteübungen für Prävention und Rehabilitation
اطلاعات کامل
Das Pilates-Lehrbuch: Matten- und Geräteübungen für Prävention und Rehabilitation
297,837 238,270 تومان
Der ältere Mensch in der Physiotherapie
اطلاعات کامل
Der ältere Mensch in der Physiotherapie
291,810 233,448 تومان
Braddom’s Physical Medicine and Rehabilitation
اطلاعات کامل
Braddom’s Physical Medicine and Rehabilitation
40,000 32,000 تومان
Clinical Approach of Physiotherapy in Postoperative Conditions
اطلاعات کامل
Clinical Approach of Physiotherapy in Postoperative Conditions
168,108 134,487 تومان
Assistive Technologies for Physical and Cognitive Disabilities
اطلاعات کامل
Assistive Technologies for Physical and Cognitive Disabilities
40,000 32,000 تومان
Case Studies in Communication Sciences and Disorders
اطلاعات کامل
Case Studies in Communication Sciences and Disorders
218,378 174,703 تومان
Drying and Wetting of Building Materials and Components
اطلاعات کامل
Drying and Wetting of Building Materials and Components
40,000 32,000 تومان
Current Diagnosis and Treatment Physical Medicine and Rehabilitation
اطلاعات کامل
Current Diagnosis and Treatment Physical Medicine and Rehabilitation
40,000 32,000 تومان
Advanced Robotics for Medical Rehabilitation: Current State of the Art and Recent Advances
اطلاعات کامل
Advanced Robotics for Medical Rehabilitation: Current State of the Art and Recent Advances
297,837 238,270 تومان
Clinical Orthopaedic Rehabilitation: a Team Approach
اطلاعات کامل
Clinical Orthopaedic Rehabilitation: a Team Approach
639,040 511,232 تومان
An Occupational Perspective on Leadership
اطلاعات کامل
An Occupational Perspective on Leadership
40,000 32,000 تومان
Children's Intonation: A Framework for Practice and Research
اطلاعات کامل
Children's Intonation: A Framework for Practice and Research
281,621 225,297 تومان
Brain Neurotrauma: Molecular, Neuropsychological, and Rehabilitation Aspects
اطلاعات کامل
Brain Neurotrauma: Molecular, Neuropsychological, and Rehabilitation Aspects
40,000 32,000 تومان
The Social Psychology of Disability
اطلاعات کامل
The Social Psychology of Disability
40,000 32,000 تومان
Advances in Hearing Rehabilitation
اطلاعات کامل
Advances in Hearing Rehabilitation
248,000 198,400 تومان
Campbell's Physical Therapy for Children
اطلاعات کامل
Campbell's Physical Therapy for Children
524,864 419,892 تومان
Seismic Evaluation and Rehabilitation of Structures
اطلاعات کامل
Seismic Evaluation and Rehabilitation of Structures
40,000 32,000 تومان
Vertigo rehabilitation protocols
اطلاعات کامل
Vertigo rehabilitation protocols
40,000 32,000 تومان
Virtual Reality for Physical and Motor Rehabilitation
اطلاعات کامل
Virtual Reality for Physical and Motor Rehabilitation
40,000 32,000 تومان
	Handbook of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation: Application and Implementation of the ICF
اطلاعات کامل
Handbook of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation: Application and Implementation of the ICF
40,000 32,000 تومان
Concussion in Sports, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
اطلاعات کامل
Concussion in Sports, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
168,108 134,487 تومان
Anatomy and Human Movement: Structure and function
اطلاعات کامل
Anatomy and Human Movement: Structure and function
788,800 631,040 تومان
Bruce & Borg’s Psychosocial Frames of Reference
اطلاعات کامل
Bruce & Borg’s Psychosocial Frames of Reference
40,000 32,000 تومان
ACSM's Resources for the Personal Trainer
اطلاعات کامل
ACSM's Resources for the Personal Trainer
695,200 556,160 تومان
Comprehensive Pain Management in the Rehabilitation Patient
اطلاعات کامل
Comprehensive Pain Management in the Rehabilitation Patient
528,410 422,728 تومان
Pathology and Intervention in Musculoskeletal Rehabilitation, 2e
اطلاعات کامل
Pathology and Intervention in Musculoskeletal Rehabilitation, 2e
524,864 419,892 تومان
Cardiorespiratory Physiotherapy
اطلاعات کامل
Cardiorespiratory Physiotherapy
411,351 329,081 تومان
Case Studies Through the Health Care Continuum
اطلاعات کامل
Case Studies Through the Health Care Continuum
40,000 32,000 تومان
Movement Disorders Rehabilitation
اطلاعات کامل
Movement Disorders Rehabilitation
225,900 180,720 تومان
Adjunctive Rehabilitation Approaches to Oncology, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
اطلاعات کامل
Adjunctive Rehabilitation Approaches to Oncology, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
173,510 تومان
Advanced Techniques in Musculoskeletal Medicine & Physiotherapy
اطلاعات کامل
Advanced Techniques in Musculoskeletal Medicine & Physiotherapy
411,351 329,081 تومان
Strategies for Collaborating With Children
اطلاعات کامل
Strategies for Collaborating With Children
330,270 264,216 تومان
Pelvic Pain, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
اطلاعات کامل
Pelvic Pain, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
173,510 تومان
Counseling in Communication Disorders
اطلاعات کامل
Counseling in Communication Disorders
249,189 199,352 تومان
Springer Lexikon Physiotherapie
اطلاعات کامل
Springer Lexikon Physiotherapie
40,000 32,000 تومان
Assistive Technologies: Principles and Practice
اطلاعات کامل
Assistive Technologies: Principles and Practice
40,000 32,000 تومان
Leitfaden Physiotherapie in der Orthopädie und Traumatologie. A volume in Klinikleitfaden
اطلاعات کامل
Leitfaden Physiotherapie in der Orthopädie und Traumatologie. A volume in Klinikleitfaden
376,310 301,048 تومان
Physiotherapy Of The Shoulder
اطلاعات کامل
Physiotherapy Of The Shoulder
40,000 32,000 تومان
Untersuchen und Befunden in der Physiotherapie: Untersuchungstechniken und Diagnoseinstrumente
اطلاعات کامل
Untersuchen und Befunden in der Physiotherapie: Untersuchungstechniken und Diagnoseinstrumente
40,000 32,000 تومان
ACSM's Resources for the Exercise Physiologist
اطلاعات کامل
ACSM's Resources for the Exercise Physiologist
601,600 481,280 تومان
1001 Pediatric Treatment Activities
اطلاعات کامل
1001 Pediatric Treatment Activities
40,000 32,000 تومان
Aveda Institute, Florida-Plain & Simple Guide to Therapeutic Massage & Bodywork Examinations
اطلاعات کامل
Aveda Institute, Florida-Plain & Simple Guide to Therapeutic Massage & Bodywork Examinations
297,837 238,270 تومان
Central Nervous System Cancer Rehabilitation
اطلاعات کامل
Central Nervous System Cancer Rehabilitation
300,000 240,000 تومان
Clay & Pounds' Basic Clinical Massage Therapy
اطلاعات کامل
Clay & Pounds' Basic Clinical Massage Therapy
297,837 238,270 تومان
Auditory Processing Deficits: Assessment and Intervention
اطلاعات کامل
Auditory Processing Deficits: Assessment and Intervention
346,486 277,189 تومان
Cognitive Rehabilitation for Pediatric Neurological Disorders
اطلاعات کامل
Cognitive Rehabilitation for Pediatric Neurological Disorders
451,840 361,472 تومان
A Practical Guide to Hemiplegia Treatment
اطلاعات کامل
A Practical Guide to Hemiplegia Treatment
40,000 32,000 تومان
Traumatic Brain Injury
اطلاعات کامل
Traumatic Brain Injury
40,000 32,000 تومان
Diagnostic Musculoskeletal Ultrasound and Guided Injection
اطلاعات کامل
Diagnostic Musculoskeletal Ultrasound and Guided Injection
414,400 331,520 تومان
Movement Disorders Rehabilitation
اطلاعات کامل
Movement Disorders Rehabilitation
308,710 246,968 تومان
Concepts of Evidence Based Practice for the Physical Therapist Assistant
اطلاعات کامل
Concepts of Evidence Based Practice for the Physical Therapist Assistant
281,621 225,297 تومان
Rehabilitations psychologie
اطلاعات کامل
Rehabilitations psychologie
249,189 199,352 تومان
Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation 3 Vol
اطلاعات کامل
Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation 3 Vol
40,000 32,000 تومان
Creative Engagement in Occupation: Building Professional Skills
اطلاعات کامل
Creative Engagement in Occupation: Building Professional Skills
40,000 32,000 تومان
Dr. Vodder's Manual Lymph Drainage
اطلاعات کامل
Dr. Vodder's Manual Lymph Drainage
248,000 198,400 تومان
Pathology and Intervention in Musculoskeletal Rehabilitation
اطلاعات کامل
Pathology and Intervention in Musculoskeletal Rehabilitation
40,000 32,000 تومان
Geriatric Physical Therapy
اطلاعات کامل
Geriatric Physical Therapy
200,540 160,432 تومان
Massage Therapy: Principles and Practice
اطلاعات کامل
Massage Therapy: Principles and Practice
411,351 329,081 تومان
Kompendium Physikalische Medizin und Rehabilitation: Diagnostische und therapeutische Konzepte
اطلاعات کامل
Kompendium Physikalische Medizin und Rehabilitation: Diagnostische und therapeutische Konzepte
342,510 274,008 تومان
Rehabilitation medicine for elderly patients
اطلاعات کامل
Rehabilitation medicine for elderly patients
342,510 274,008 تومان
Evidence Based Physical Therapy
اطلاعات کامل
Evidence Based Physical Therapy
508,000 406,400 تومان
Psychologie in der medizinischen Rehabilitation: Ein Lehr- und Praxishandbuch
اطلاعات کامل
Psychologie in der medizinischen Rehabilitation: Ein Lehr- und Praxishandbuch
249,189 199,352 تومان
Sensorimotor rehabilitation : at the crossroads of basic and clinical sciences
اطلاعات کامل
Sensorimotor rehabilitation : at the crossroads of basic and clinical sciences
40,000 32,000 تومان
Occupational Therapy Evidence in Practice for Mental Health
اطلاعات کامل
Occupational Therapy Evidence in Practice for Mental Health
258,010 206,408 تومان
Documentation Manual for Occupational Therapy
اطلاعات کامل
Documentation Manual for Occupational Therapy
265,405 212,324 تومان
Manipulation of the Spine, Thorax and Pelvis
اطلاعات کامل
Manipulation of the Spine, Thorax and Pelvis
297,837 238,270 تومان
Mosby's Fundamentals of Therapeutic Massage 2017
اطلاعات کامل
Mosby's Fundamentals of Therapeutic Massage 2017
376,310 319,864 تومان
The Color Atlas of Physical Therapy
اطلاعات کامل
The Color Atlas of Physical Therapy
40,000 32,000 تومان
Taping,Wrapping,and Bracing for Athletic Trainers
اطلاعات کامل
Taping,Wrapping,and Bracing for Athletic Trainers
265,405 212,324 تومان
Haptic Devices for Studies on Human Grasp and Rehabilitation
اطلاعات کامل
Haptic Devices for Studies on Human Grasp and Rehabilitation
151,892 129,109 تومان
Kielhofners' Research in Occupational Therapy
اطلاعات کامل
Kielhofners' Research in Occupational Therapy
362,702 290,162 تومان
Occupational Therapy Assessments for Older Adults
اطلاعات کامل
Occupational Therapy Assessments for Older Adults
297,837 238,270 تومان
Occupational Therapy for People Experiencing Illness, Injury or Impairment
اطلاعات کامل
Occupational Therapy for People Experiencing Illness, Injury or Impairment
460,810 368,648 تومان
Pediatric Physical Therapy
اطلاعات کامل
Pediatric Physical Therapy
40,000 32,000 تومان
Leistungsphysiologie: Lehrbuch für Sport- und Physiotherapeuten und Trainer
اطلاعات کامل
Leistungsphysiologie: Lehrbuch für Sport- und Physiotherapeuten und Trainer
249,189 199,352 تومان
Pathology for the Physical Therapist Assistant
اطلاعات کامل
Pathology for the Physical Therapist Assistant
443,783 355,027 تومان
Psychiatric rehabilitation : a psychoanalytic approach to recovery
اطلاعات کامل
Psychiatric rehabilitation : a psychoanalytic approach to recovery
249,189 199,352 تومان
Neuroscience for addiction medicine : from prevention to rehabilitation : methods and interventions
اطلاعات کامل
Neuroscience for addiction medicine : from prevention to rehabilitation : methods and interventions
314,054 251,244 تومان
Sports Injury Prevention and Rehabilitation: Integrating Medicine and Science for Performance Solutions
اطلاعات کامل
Sports Injury Prevention and Rehabilitation: Integrating Medicine and Science for Performance Solutions
40,000 32,000 تومان
Imaging of Traumatic Brain Injury
اطلاعات کامل
Imaging of Traumatic Brain Injury
40,000 32,000 تومان
Treatment Resource Manual for Speech Language Pathology
اطلاعات کامل
Treatment Resource Manual for Speech Language Pathology
40,000 32,000 تومان
Wheelchair skills assessment and training
اطلاعات کامل
Wheelchair skills assessment and training
325,610 260,488 تومان
Introduction to Occupational Therapy
اطلاعات کامل
Introduction to Occupational Therapy
508,000 406,400 تومان
Occupational Therapy Examination Review Guide
اطلاعات کامل
Occupational Therapy Examination Review Guide
40,000 32,000 تومان
Facial Paralysis: A Comprehensive Rehabilitative Approach
اطلاعات کامل
Facial Paralysis: A Comprehensive Rehabilitative Approach
40,000 32,000 تومان
Mentales Training: Grundlagen und Anwendung in Sport, Rehabilitation, Arbeit und Wirtschaft
اطلاعات کامل
Mentales Training: Grundlagen und Anwendung in Sport, Rehabilitation, Arbeit und Wirtschaft
40,000 32,000 تومان
Mental Health Practice for the Occupational Therapy Assistant
اطلاعات کامل
Mental Health Practice for the Occupational Therapy Assistant
330,270 264,216 تومان
Improving Functional Outcomes in Physical Rehabilitation
اطلاعات کامل
Improving Functional Outcomes in Physical Rehabilitation
297,837 238,270 تومان
Occupational Safety and Hygiene IV
اطلاعات کامل
Occupational Safety and Hygiene IV
346,486 277,189 تومان
Occupational Therapy with Aging Adults
اطلاعات کامل
Occupational Therapy with Aging Adults
362,702 290,162 تومان
Occupation-Based Activity Analysis
اطلاعات کامل
Occupation-Based Activity Analysis
40,000 32,000 تومان
Pocket EMG
اطلاعات کامل
Pocket EMG
40,000 32,000 تومان
Measuring Occupational Performance
اطلاعات کامل
Measuring Occupational Performance
330,270 264,216 تومان
Regenerative Medicine, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
اطلاعات کامل
Regenerative Medicine, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
281,621 225,297 تومان
Hand and Upper Extremity Rehabilitation: A Practical Guide, 4e
اطلاعات کامل
Hand and Upper Extremity Rehabilitation: A Practical Guide, 4e
362,702 290,162 تومان
Management in Physical Therapy Practices
اطلاعات کامل
Management in Physical Therapy Practices
40,000 32,000 تومان
Easy EMG: A Guide to Performing Nerve Conduction Studies and Electromyography
اطلاعات کامل
Easy EMG: A Guide to Performing Nerve Conduction Studies and Electromyography
265,405 212,324 تومان
Orthopaedic Rehabilitation of the Athlete: Getting Back in the Game
اطلاعات کامل
Orthopaedic Rehabilitation of the Athlete: Getting Back in the Game
687,026 549,621 تومان
Manual Trigger Point Therapy
اطلاعات کامل
Manual Trigger Point Therapy
560,000 448,000 تومان
Manuelle Therapie und komplexe Rehabilitation
اطلاعات کامل
Manuelle Therapie und komplexe Rehabilitation
359,410 287,528 تومان
Productive Aging: An Occupational Perspective
اطلاعات کامل
Productive Aging: An Occupational Perspective
40,000 32,000 تومان
Teamwork in medical rehabilitation
اطلاعات کامل
Teamwork in medical rehabilitation
173,510 138,808 تومان
Neuroscience for addiction medicine : from prevention to rehabilitation : constructs and drugs
اطلاعات کامل
Neuroscience for addiction medicine : from prevention to rehabilitation : constructs and drugs
297,837 238,270 تومان
Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral
اطلاعات کامل
Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral
882,400 705,920 تومان
Physical Therapy Case Files,Sports
اطلاعات کامل
Physical Therapy Case Files,Sports
330,270 264,216 تومان
Speech Sound Disorders
اطلاعات کامل
Speech Sound Disorders
297,837 238,270 تومان
Sports Medicine in the Pediatric Office A Multimedia Case-Based Text with Video
اطلاعات کامل
Sports Medicine in the Pediatric Office A Multimedia Case-Based Text with Video
470,560 376,448 تومان
Guide to Environment Safety and Health Management
اطلاعات کامل
Guide to Environment Safety and Health Management
40,000 32,000 تومان
Psychology for Physiotherapists
اطلاعات کامل
Psychology for Physiotherapists
258,010 206,408 تومان
Neuropsychological Rehabilitation of Childhood Brain Injury: A Practical Guide
اطلاعات کامل
Neuropsychological Rehabilitation of Childhood Brain Injury: A Practical Guide
40,000 32,000 تومان
Physical Medicine and Rehabilitation Board Review
اطلاعات کامل
Physical Medicine and Rehabilitation Board Review
40,000 32,000 تومان
Dysphagia Evaluation and Treatment: From the Perspective of Rehabilitation Medicine
اطلاعات کامل
Dysphagia Evaluation and Treatment: From the Perspective of Rehabilitation Medicine
376,960 301,568 تومان
Neurologic Rehabilitation: Neuroscience and Neuroplasticity in Physical Therapy Practice
اطلاعات کامل
Neurologic Rehabilitation: Neuroscience and Neuroplasticity in Physical Therapy Practice
330,270 264,216 تومان
Noyes' Knee Disorders: Surgery, Rehabilitation, Clinical Outcomes, 2e
اطلاعات کامل
Noyes' Knee Disorders: Surgery, Rehabilitation, Clinical Outcomes, 2e
545,310 436,248 تومان
Textbook and Atlas of Neural Therapy
اطلاعات کامل
Textbook and Atlas of Neural Therapy
339,000 271,200 تومان
Running Injuries, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
اطلاعات کامل
Running Injuries, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
168,108 134,487 تومان
Leitfaden Kommunikation im therapeutischen Alltag : Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachtherapie. - Von A wie "Aktives Zuhören" bis Z wie "Zeitdruck"
اطلاعات کامل
Leitfaden Kommunikation im therapeutischen Alltag : Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachtherapie. - Von A wie "Aktives Zuhören" bis Z wie "Zeitdruck"
40,000 32,000 تومان
Integrative Therapies in Rehabilitation
اطلاعات کامل
Integrative Therapies in Rehabilitation
297,837 238,270 تومان
The Pocketbook for Physiotherapists
اطلاعات کامل
The Pocketbook for Physiotherapists
314,054 251,244 تومان
Physical Therapy Examination and Assessment
اطلاعات کامل
Physical Therapy Examination and Assessment
40,000 32,000 تومان
Pedretti's Occupational Therapy
اطلاعات کامل
Pedretti's Occupational Therapy
545,310 436,248 تومان
Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy
اطلاعات کامل
Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy
411,351 329,081 تومان
Palpation Techniques
اطلاعات کامل
Palpation Techniques
40,000 32,000 تومان
Robotic Assistive Technologies: Principles and Practice
اطلاعات کامل
Robotic Assistive Technologies: Principles and Practice
308,710 246,968 تومان
The History of Occupational Therapy
اطلاعات کامل
The History of Occupational Therapy
325,610 260,488 تومان
Occupational Therapy and Neurological Conditions
اطلاعات کامل
Occupational Therapy and Neurological Conditions
249,189 199,352 تومان
Iterative Learning Control for Electrical Stimulation and Stroke Rehabilitation
اطلاعات کامل
Iterative Learning Control for Electrical Stimulation and Stroke Rehabilitation
40,000 32,000 تومان
Physical Therapy: Treatment of Common Orthopedic Conditions
اطلاعات کامل
Physical Therapy: Treatment of Common Orthopedic Conditions
330,270 264,216 تومان
Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation
اطلاعات کامل
Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation
688,648 550,919 تومان
Plain and Simple Guide to Therapeutic Massage & Bodywork Examinations
اطلاعات کامل
Plain and Simple Guide to Therapeutic Massage & Bodywork Examinations
508,000 تومان
Study Guide to Accompany Memmler the Human Body in Health and Disease
اطلاعات کامل
Study Guide to Accompany Memmler the Human Body in Health and Disease
40,000 32,000 تومان
Leading and Managing Occupational Therapy Services
اطلاعات کامل
Leading and Managing Occupational Therapy Services
362,702 290,162 تومان
Rehabilitation Research: Principles and Applications, 5e
اطلاعات کامل
Rehabilitation Research: Principles and Applications, 5e
330,270 264,216 تومان
Praxis-Management für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden: Praxen wirtschaftlich erfolgreich führen
اطلاعات کامل
Praxis-Management für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden: Praxen wirtschaftlich erfolgreich führen
40,000 32,000 تومان
Modern Stroke Rehabilitation through e-Health-based Entertainment
اطلاعات کامل
Modern Stroke Rehabilitation through e-Health-based Entertainment
281,621 225,297 تومان
Ratgeber Herzinfarkt: Vorbeugung, Früherkennung, Behandlung, Nachsorge, Rehabilitation
اطلاعات کامل
Ratgeber Herzinfarkt: Vorbeugung, Früherkennung, Behandlung, Nachsorge, Rehabilitation
258,010 206,408 تومان
Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movemennt
اطلاعات کامل
Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movemennt
524,864 419,892 تومان
The Occupational Therapist’s Workbook for Ensuring Clinical Competence
اطلاعات کامل
The Occupational Therapist’s Workbook for Ensuring Clinical Competence
314,054 251,244 تومان
Pocket Atlas of Acupuncture and Trigger Points
اطلاعات کامل
Pocket Atlas of Acupuncture and Trigger Points
427,010 341,608 تومان
Osteoporosis Rehabilitation: A Practical Approach
اطلاعات کامل
Osteoporosis Rehabilitation: A Practical Approach
325,610 260,488 تومان
Length, Strength and Kinesio Tape
اطلاعات کامل
Length, Strength and Kinesio Tape
330,270 264,216 تومان
Neuroscience for Rehabilitation
اطلاعات کامل
Neuroscience for Rehabilitation
508,000 406,400 تومان
International Handbook of Occupational Therapy Interventions
اطلاعات کامل
International Handbook of Occupational Therapy Interventions
40,000 32,000 تومان
Tests and Exercises for the Spine
اطلاعات کامل
Tests and Exercises for the Spine
40,000 32,000 تومان
Therapeutic Modalities in Rehabilitation
اطلاعات کامل
Therapeutic Modalities in Rehabilitation
788,800 631,040 تومان
Rehabilitation in Orthopädie und Unfallchirurgie: Methoden - Therapiestrategien - Behandlungsempfehlungen
اطلاعات کامل
Rehabilitation in Orthopädie und Unfallchirurgie: Methoden - Therapiestrategien - Behandlungsempfehlungen
40,000 32,000 تومان
Rehabilitation After Traumatic Brain Injury
اطلاعات کامل
Rehabilitation After Traumatic Brain Injury
508,000 406,400 تومان
Trigger Points and Muscle Chains
اطلاعات کامل
Trigger Points and Muscle Chains
326,000 260,800 تومان
Neurorehabilitation Therapy and Therapeutics
اطلاعات کامل
Neurorehabilitation Therapy and Therapeutics
326,000 260,800 تومان
Massage: Klassische Massage, Querfriktionen, Funktionsmassage, Faszienbehandlung
اطلاعات کامل
Massage: Klassische Massage, Querfriktionen, Funktionsmassage, Faszienbehandlung
330,270 264,216 تومان
Foundations: An Introduction to the Profession of Physical Therapy
اطلاعات کامل
Foundations: An Introduction to the Profession of Physical Therapy
339,000 271,200 تومان
Quick Reference Neuroscience for Rehabilitation Professionals
اطلاعات کامل
Quick Reference Neuroscience for Rehabilitation Professionals
330,270 264,216 تومان
The Rehabilitation of Sexual Offenders
اطلاعات کامل
The Rehabilitation of Sexual Offenders
248,000 198,400 تومان
Neuroscience: Fundamentals for Rehabilitation
اطلاعات کامل
Neuroscience: Fundamentals for Rehabilitation
495,000 396,000 تومان
Sport therapy for the shoulder: evaluation, rehabilitation, and return to sport
اطلاعات کامل
Sport therapy for the shoulder: evaluation, rehabilitation, and return to sport
258,010 206,408 تومان
Hough’s Cardiorespiratory Care
اطلاعات کامل
Hough’s Cardiorespiratory Care
695,200 556,160 تومان
Fallbuch Physiotherapie. Innere Medizin Mit Schwerpunkt Kardiologie/ Pulmologie
اطلاعات کامل
Fallbuch Physiotherapie. Innere Medizin Mit Schwerpunkt Kardiologie/ Pulmologie
40,000 32,000 تومان
Stroke Rehabilitation: A Function-Based Approach, 4e
اطلاعات کامل
Stroke Rehabilitation: A Function-Based Approach, 4e
40,000 32,000 تومان
Spa Bodywork: A Guide for Massage Therapists
اطلاعات کامل
Spa Bodywork: A Guide for Massage Therapists
40,000 32,000 تومان
Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care
اطلاعات کامل
Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care
40,000 32,000 تومان
Musculoskeletal Injuries and Conditions:Assessment and Management
اطلاعات کامل
Musculoskeletal Injuries and Conditions:Assessment and Management
330,270 264,216 تومان
Occupational Safety and Hygiene III
اطلاعات کامل
Occupational Safety and Hygiene III
40,000 32,000 تومان
The Health Effects of Asbestos: An Evidence-based Approach
اطلاعات کامل
The Health Effects of Asbestos: An Evidence-based Approach
297,837 238,270 تومان
Occupational Therapy in Action: A Library of Case Studies
اطلاعات کامل
Occupational Therapy in Action: A Library of Case Studies
258,010 206,408 تومان
Neurologie für Physiotherapeuten: physiolehrbuch Krankheitslehre
اطلاعات کامل
Neurologie für Physiotherapeuten: physiolehrbuch Krankheitslehre
40,000 32,000 تومان
Traumatic Brain Injury: Rehabilitation, Treatment, and Case Management, Fourth Edition
اطلاعات کامل
Traumatic Brain Injury: Rehabilitation, Treatment, and Case Management, Fourth Edition
882,400 705,920 تومان
Management and Administration for the OTA
اطلاعات کامل
Management and Administration for the OTA
40,000 32,000 تومان
Disability and Vocational Rehabilitation in Rural Settings: Challenges to Service Delivery
اطلاعات کامل
Disability and Vocational Rehabilitation in Rural Settings: Challenges to Service Delivery
788,800 631,040 تومان
Grassroots Sustainability Innovations in Sports Management: Emerging Research and Opportunities
اطلاعات کامل
Grassroots Sustainability Innovations in Sports Management: Emerging Research and Opportunities
339,520 271,616 تومان
Leading & Managing Occupational Therapy Services
اطلاعات کامل
Leading & Managing Occupational Therapy Services
346,486 277,189 تومان
Pharmacology in Rehabilitation
اطلاعات کامل
Pharmacology in Rehabilitation
40,000 32,000 تومان
Directive Play Therapy: Theories and Techniques
اطلاعات کامل
Directive Play Therapy: Theories and Techniques
297,837 238,270 تومان
Physical Diagnosis of Pain: An Atlas of Signs and Symptoms
اطلاعات کامل
Physical Diagnosis of Pain: An Atlas of Signs and Symptoms
364,324 291,460 تومان
Ethics in Physical Therapy: A Case Based Approach
اطلاعات کامل
Ethics in Physical Therapy: A Case Based Approach
414,400 331,520 تومان
Single-Case Experimental Designs for Clinical Research and Neurorehabilitation Settings
اطلاعات کامل
Single-Case Experimental Designs for Clinical Research and Neurorehabilitation Settings
352,000 281,600 تومان
Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation
اطلاعات کامل
Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation
40,000 32,000 تومان
ICTs for Improving Patients Rehabilitation Research Techniques: Second International Workshop, REHAB 2014, Oldenburg, Germany, May 20-23, 2014, Revised Selected Papers
اطلاعات کامل
ICTs for Improving Patients Rehabilitation Research Techniques: Second International Workshop, REHAB 2014, Oldenburg, Germany, May 20-23, 2014, Revised Selected Papers
40,000 32,000 تومان
Traumatic Brain Injury Rehabilitation: The Lefaivre Rainbow Effect
اطلاعات کامل
Traumatic Brain Injury Rehabilitation: The Lefaivre Rainbow Effect
40,000 32,000 تومان
Shoulder Surgery Rehabilitation: A Teamwork Approach
اطلاعات کامل
Shoulder Surgery Rehabilitation: A Teamwork Approach
232,973 186,379 تومان
Hand Reflexology for Practitioners: Reflex Areas, Conditions and Treatments
اطلاعات کامل
Hand Reflexology for Practitioners: Reflex Areas, Conditions and Treatments
249,189 199,352 تومان
Prevention of Injuries and Overuse in Sports: Directory for Physicians, Physiotherapists, Sport Scientists and Coaches
اطلاعات کامل
Prevention of Injuries and Overuse in Sports: Directory for Physicians, Physiotherapists, Sport Scientists and Coaches
200,540 160,432 تومان
Neurological Rehabilitation Spasticity and Contractures in Clinical Practice and Research
اطلاعات کامل
Neurological Rehabilitation Spasticity and Contractures in Clinical Practice and Research
451,840 361,472 تومان
The Objective Monitoring of Physical Activity: Contributions of Accelerometry to Epidemiology, Exercise Science and Rehabilitation
اطلاعات کامل
The Objective Monitoring of Physical Activity: Contributions of Accelerometry to Epidemiology, Exercise Science and Rehabilitation
297,837 238,270 تومان« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
کلیه حقوق سایت برای انتشارات آناطب محفوظ است | طراح Bizup.ir.
x - »