لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > Rehabilitation

« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
Neuro-Robotics
اطلاعات کامل
Neuro-Robotics
25,000 تومان (نسخه PDF)
A comprehensive guide to geriatric rehabilitation
اطلاعات کامل
A comprehensive guide to geriatric rehabilitation
306,486 245,189 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Biomechatronics in Medical Rehabilitation: Biomodelling, Interface, and Control
اطلاعات کامل
Biomechatronics in Medical Rehabilitation: Biomodelling, Interface, and Control
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Rehabilitation in Der Orthopadischen
اطلاعات کامل
Rehabilitation in Der Orthopadischen
25,000 تومان (نسخه PDF)
Handbook of Vocational Rehabilitation
اطلاعات کامل
Handbook of Vocational Rehabilitation
25,000 تومان (نسخه PDF)
Atlas of Image-Guided Spinal Procedures
اطلاعات کامل
Atlas of Image-Guided Spinal Procedures
655,200 524,160 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Agricultural Medicine: Rural Occupational Health, Safety, and Prevention
اطلاعات کامل
Agricultural Medicine: Rural Occupational Health, Safety, and Prevention
306,486 245,189 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Anatomie Physiologie
اطلاعات کامل
Anatomie Physiologie
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
An Occupational Perspective of Health
اطلاعات کامل
An Occupational Perspective of Health

Clinical Skills Documentation Guide for Athletic Training
اطلاعات کامل
Clinical Skills Documentation Guide for Athletic Training
322,702 258,162 تومان
Tidy’s Physiotherapy
اطلاعات کامل
Tidy’s Physiotherapy
25,000 تومان (نسخه PDF)
Cognitive Self Change
اطلاعات کامل
Cognitive Self Change
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Das Pilates-Lehrbuch: Matten- und Geräteübungen für Prävention und Rehabilitation
اطلاعات کامل
Das Pilates-Lehrbuch: Matten- und Geräteübungen für Prävention und Rehabilitation
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Athletic Training Case Scenarios
اطلاعات کامل
Athletic Training Case Scenarios

Chronic Pelvic Pain
اطلاعات کامل
Chronic Pelvic Pain
25,000 تومان (نسخه PDF)
Braddom’s Physical Medicine and Rehabilitation
اطلاعات کامل
Braddom’s Physical Medicine and Rehabilitation
25,000 تومان (نسخه PDF)
Assistive Technologies for Physical and Cognitive Disabilities
اطلاعات کامل
Assistive Technologies for Physical and Cognitive Disabilities
25,000 تومان (نسخه PDF)
Drying and Wetting of Building Materials and Components
اطلاعات کامل
Drying and Wetting of Building Materials and Components
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advanced Robotics for Medical Rehabilitation: Current State of the Art and Recent Advances
اطلاعات کامل
Advanced Robotics for Medical Rehabilitation: Current State of the Art and Recent Advances
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Case Studies in Communication Sciences and Disorders
اطلاعات کامل
Case Studies in Communication Sciences and Disorders
178,378 142,703 تومان
	Hand and Wrist Rehabilitation: Theoretical Aspects and Practical Consequences
اطلاعات کامل
Hand and Wrist Rehabilitation: Theoretical Aspects and Practical Consequences
25,000 تومان (نسخه PDF)
	Handbook of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation: Application and Implementation of the ICF
اطلاعات کامل
Handbook of Vocational Rehabilitation and Disability Evaluation: Application and Implementation of the ICF
25,000 تومان (نسخه PDF)
Der ältere Mensch in der Physiotherapie
اطلاعات کامل
Der ältere Mensch in der Physiotherapie
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Approach of Physiotherapy in Postoperative Conditions
اطلاعات کامل
Clinical Approach of Physiotherapy in Postoperative Conditions
128,108 102,487 تومان
Botulinum Neurotoxin Injection Manual
اطلاعات کامل
Botulinum Neurotoxin Injection Manual
25,000 تومان (نسخه PDF)
Seismic Evaluation and Rehabilitation of Structures
اطلاعات کامل
Seismic Evaluation and Rehabilitation of Structures
25,000 تومان (نسخه PDF)
Children's Intonation: A Framework for Practice and Research
اطلاعات کامل
Children's Intonation: A Framework for Practice and Research
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Orthopaedic Rehabilitation: a Team Approach
اطلاعات کامل
Clinical Orthopaedic Rehabilitation: a Team Approach
599,040 479,232 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Vertigo rehabilitation protocols
اطلاعات کامل
Vertigo rehabilitation protocols
25,000 تومان (نسخه PDF)
Brain Neurotrauma: Molecular, Neuropsychological, and Rehabilitation Aspects
اطلاعات کامل
Brain Neurotrauma: Molecular, Neuropsychological, and Rehabilitation Aspects
25,000 تومان (نسخه PDF)
Virtual Reality for Physical and Motor Rehabilitation
اطلاعات کامل
Virtual Reality for Physical and Motor Rehabilitation
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Social Psychology of Disability
اطلاعات کامل
The Social Psychology of Disability
25,000 تومان (نسخه PDF)
Current Diagnosis and Treatment Physical Medicine and Rehabilitation
اطلاعات کامل
Current Diagnosis and Treatment Physical Medicine and Rehabilitation
25,000 تومان (نسخه PDF)
Bruce & Borg’s Psychosocial Frames of Reference
اطلاعات کامل
Bruce & Borg’s Psychosocial Frames of Reference

An Occupational Perspective on Leadership
اطلاعات کامل
An Occupational Perspective on Leadership

Pathology and Intervention in Musculoskeletal Rehabilitation, 2e
اطلاعات کامل
Pathology and Intervention in Musculoskeletal Rehabilitation, 2e
484,864 387,892 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Anatomy and Human Movement: Structure and function
اطلاعات کامل
Anatomy and Human Movement: Structure and function
748,800 599,040 تومان
Campbell's Physical Therapy for Children
اطلاعات کامل
Campbell's Physical Therapy for Children
484,864 387,892 تومان
Crafts and Creative Media in Therapy
اطلاعات کامل
Crafts and Creative Media in Therapy
257,837 206,270 تومان
Advances in Hearing Rehabilitation
اطلاعات کامل
Advances in Hearing Rehabilitation
208,000 166,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Comprehensive Pain Management in the Rehabilitation Patient
اطلاعات کامل
Comprehensive Pain Management in the Rehabilitation Patient
488,410 390,728 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
ACSM's Resources for the Personal Trainer
اطلاعات کامل
ACSM's Resources for the Personal Trainer
655,200 524,160 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Movement Disorders Rehabilitation
اطلاعات کامل
Movement Disorders Rehabilitation
185,900 148,720 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Strategies for Collaborating With Children
اطلاعات کامل
Strategies for Collaborating With Children
290,270 232,216 تومان
Adjunctive Rehabilitation Approaches to Oncology, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
اطلاعات کامل
Adjunctive Rehabilitation Approaches to Oncology, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
133,510 تومان
49,000 تومان (نسخه PDF)
Pelvic Pain, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
اطلاعات کامل
Pelvic Pain, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
133,510 تومان
Advanced Techniques in Musculoskeletal Medicine & Physiotherapy
اطلاعات کامل
Advanced Techniques in Musculoskeletal Medicine & Physiotherapy
371,351 297,081 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Cardiorespiratory Physiotherapy
اطلاعات کامل
Cardiorespiratory Physiotherapy
371,351 297,081 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Case Studies Through the Health Care Continuum
اطلاعات کامل
Case Studies Through the Health Care Continuum

Concussion in Sports, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
اطلاعات کامل
Concussion in Sports, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
128,108 102,487 تومان
49,000 تومان (نسخه PDF)
Springer Lexikon Physiotherapie
اطلاعات کامل
Springer Lexikon Physiotherapie
25,000 تومان (نسخه PDF)
Counseling in Communication Disorders
اطلاعات کامل
Counseling in Communication Disorders
209,189 167,352 تومان
1001 Pediatric Treatment Activities
اطلاعات کامل
1001 Pediatric Treatment Activities
25,000 تومان (نسخه PDF)
Leitfaden Physiotherapie in der Orthopädie und Traumatologie. A volume in Klinikleitfaden
اطلاعات کامل
Leitfaden Physiotherapie in der Orthopädie und Traumatologie. A volume in Klinikleitfaden
336,310 269,048 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Untersuchen und Befunden in der Physiotherapie: Untersuchungstechniken und Diagnoseinstrumente
اطلاعات کامل
Untersuchen und Befunden in der Physiotherapie: Untersuchungstechniken und Diagnoseinstrumente
25,000 تومان (نسخه PDF)
Aveda Institute, Florida-Plain & Simple Guide to Therapeutic Massage & Bodywork Examinations
اطلاعات کامل
Aveda Institute, Florida-Plain & Simple Guide to Therapeutic Massage & Bodywork Examinations
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Auditory Processing Deficits: Assessment and Intervention
اطلاعات کامل
Auditory Processing Deficits: Assessment and Intervention
306,486 245,189 تومان
Physiotherapy Of The Shoulder
اطلاعات کامل
Physiotherapy Of The Shoulder
25,000 تومان (نسخه PDF)
A Practical Guide to Hemiplegia Treatment
اطلاعات کامل
A Practical Guide to Hemiplegia Treatment
25,000 تومان (نسخه PDF)
Central Nervous System Cancer Rehabilitation
اطلاعات کامل
Central Nervous System Cancer Rehabilitation
260,000 208,000 تومان
ACSM's Resources for the Exercise Physiologist
اطلاعات کامل
ACSM's Resources for the Exercise Physiologist
561,600 449,280 تومان
Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation 3 Vol
اطلاعات کامل
Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation 3 Vol
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clay & Pounds' Basic Clinical Massage Therapy
اطلاعات کامل
Clay & Pounds' Basic Clinical Massage Therapy
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Assistive Technologies: Principles and Practice
اطلاعات کامل
Assistive Technologies: Principles and Practice
25,000 تومان (نسخه PDF)
Movement Disorders Rehabilitation
اطلاعات کامل
Movement Disorders Rehabilitation
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Diagnostic Musculoskeletal Ultrasound and Guided Injection
اطلاعات کامل
Diagnostic Musculoskeletal Ultrasound and Guided Injection
374,400 299,520 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Concepts of Evidence Based Practice for the Physical Therapist Assistant
اطلاعات کامل
Concepts of Evidence Based Practice for the Physical Therapist Assistant
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Cognitive Rehabilitation for Pediatric Neurological Disorders
اطلاعات کامل
Cognitive Rehabilitation for Pediatric Neurological Disorders
411,840 329,472 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Kompendium Physikalische Medizin und Rehabilitation: Diagnostische und therapeutische Konzepte
اطلاعات کامل
Kompendium Physikalische Medizin und Rehabilitation: Diagnostische und therapeutische Konzepte
302,510 242,008 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Traumatic Brain Injury
اطلاعات کامل
Traumatic Brain Injury
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pathology and Intervention in Musculoskeletal Rehabilitation
اطلاعات کامل
Pathology and Intervention in Musculoskeletal Rehabilitation
25,000 تومان (نسخه PDF)
Sensorimotor rehabilitation : at the crossroads of basic and clinical sciences
اطلاعات کامل
Sensorimotor rehabilitation : at the crossroads of basic and clinical sciences
25,000 تومان (نسخه PDF)
Creative Engagement in Occupation: Building Professional Skills
اطلاعات کامل
Creative Engagement in Occupation: Building Professional Skills

Taping,Wrapping,and Bracing for Athletic Trainers
اطلاعات کامل
Taping,Wrapping,and Bracing for Athletic Trainers
225,405 180,324 تومان
Haptic Devices for Studies on Human Grasp and Rehabilitation
اطلاعات کامل
Haptic Devices for Studies on Human Grasp and Rehabilitation
111,892 95,109 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Rehabilitation medicine for elderly patients
اطلاعات کامل
Rehabilitation medicine for elderly patients
302,510 242,008 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Sports Injury Prevention and Rehabilitation: Integrating Medicine and Science for Performance Solutions
اطلاعات کامل
Sports Injury Prevention and Rehabilitation: Integrating Medicine and Science for Performance Solutions
25,000 تومان (نسخه PDF)
Massage Therapy: Principles and Practice
اطلاعات کامل
Massage Therapy: Principles and Practice
371,351 297,081 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Evidence Based Physical Therapy
اطلاعات کامل
Evidence Based Physical Therapy
468,000 374,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Facial Paralysis: A Comprehensive Rehabilitative Approach
اطلاعات کامل
Facial Paralysis: A Comprehensive Rehabilitative Approach
25,000 تومان (نسخه PDF)
Occupational Therapy for People Experiencing Illness, Injury or Impairment
اطلاعات کامل
Occupational Therapy for People Experiencing Illness, Injury or Impairment
420,810 336,648 تومان
Psychologie in der medizinischen Rehabilitation: Ein Lehr- und Praxishandbuch
اطلاعات کامل
Psychologie in der medizinischen Rehabilitation: Ein Lehr- und Praxishandbuch
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Geriatric Physical Therapy
اطلاعات کامل
Geriatric Physical Therapy
160,540 128,432 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Physical Medicine and Rehabilitation Board Review
اطلاعات کامل
Physical Medicine and Rehabilitation Board Review
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mosby's Fundamentals of Therapeutic Massage 2017
اطلاعات کامل
Mosby's Fundamentals of Therapeutic Massage 2017
336,310 285,864 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Treatment Resource Manual for Speech Language Pathology
اطلاعات کامل
Treatment Resource Manual for Speech Language Pathology
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mental Health Practice for the Occupational Therapy Assistant
اطلاعات کامل
Mental Health Practice for the Occupational Therapy Assistant
290,270 232,216 تومان
Neuroscience for addiction medicine : from prevention to rehabilitation : methods and interventions
اطلاعات کامل
Neuroscience for addiction medicine : from prevention to rehabilitation : methods and interventions
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Kielhofners' Research in Occupational Therapy
اطلاعات کامل
Kielhofners' Research in Occupational Therapy
322,702 258,162 تومان
Hand and Upper Extremity Rehabilitation: A Practical Guide, 4e
اطلاعات کامل
Hand and Upper Extremity Rehabilitation: A Practical Guide, 4e
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Improving Functional Outcomes in Physical Rehabilitation
اطلاعات کامل
Improving Functional Outcomes in Physical Rehabilitation
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Imaging of Traumatic Brain Injury
اطلاعات کامل
Imaging of Traumatic Brain Injury
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pediatric Physical Therapy
اطلاعات کامل
Pediatric Physical Therapy
25,000 تومان (نسخه PDF)
Leading and Managing Occupational Therapy Services
اطلاعات کامل
Leading and Managing Occupational Therapy Services
322,702 258,162 تومان
Leistungsphysiologie: Lehrbuch für Sport- und Physiotherapeuten und Trainer
اطلاعات کامل
Leistungsphysiologie: Lehrbuch für Sport- und Physiotherapeuten und Trainer
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Wheelchair skills assessment and training
اطلاعات کامل
Wheelchair skills assessment and training
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Noyes' Knee Disorders: Surgery, Rehabilitation, Clinical Outcomes, 2e
اطلاعات کامل
Noyes' Knee Disorders: Surgery, Rehabilitation, Clinical Outcomes, 2e
505,310 404,248 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Robotic Assistive Technologies: Principles and Practice
اطلاعات کامل
Robotic Assistive Technologies: Principles and Practice
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pathology for the Physical Therapist Assistant
اطلاعات کامل
Pathology for the Physical Therapist Assistant
403,783 323,027 تومان
Easy EMG: A Guide to Performing Nerve Conduction Studies and Electromyography
اطلاعات کامل
Easy EMG: A Guide to Performing Nerve Conduction Studies and Electromyography
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Manipulation of the Spine, Thorax and Pelvis
اطلاعات کامل
Manipulation of the Spine, Thorax and Pelvis
257,837 206,270 تومان
Occupational Therapy Evidence in Practice for Mental Health
اطلاعات کامل
Occupational Therapy Evidence in Practice for Mental Health
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Color Atlas of Physical Therapy
اطلاعات کامل
The Color Atlas of Physical Therapy
25,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatric rehabilitation : a psychoanalytic approach to recovery
اطلاعات کامل
Psychiatric rehabilitation : a psychoanalytic approach to recovery
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pocket EMG
اطلاعات کامل
Pocket EMG
25,000 تومان (نسخه PDF)
Guide to Environment Safety and Health Management
اطلاعات کامل
Guide to Environment Safety and Health Management
25,000 تومان (نسخه PDF)
Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation
اطلاعات کامل
Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation
648,648 518,919 تومان
Neuroscience for addiction medicine : from prevention to rehabilitation : constructs and drugs
اطلاعات کامل
Neuroscience for addiction medicine : from prevention to rehabilitation : constructs and drugs
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Orthopaedic Rehabilitation of the Athlete: Getting Back in the Game
اطلاعات کامل
Orthopaedic Rehabilitation of the Athlete: Getting Back in the Game
647,026 517,621 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Teamwork in medical rehabilitation
اطلاعات کامل
Teamwork in medical rehabilitation
133,510 106,808 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Occupational Therapy with Aging Adults
اطلاعات کامل
Occupational Therapy with Aging Adults
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Sports Medicine in the Pediatric Office A Multimedia Case-Based Text with Video
اطلاعات کامل
Sports Medicine in the Pediatric Office A Multimedia Case-Based Text with Video
430,560 344,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mentales Training: Grundlagen und Anwendung in Sport, Rehabilitation, Arbeit und Wirtschaft
اطلاعات کامل
Mentales Training: Grundlagen und Anwendung in Sport, Rehabilitation, Arbeit und Wirtschaft
25,000 تومان (نسخه PDF)
Dr. Vodder's Manual Lymph Drainage
اطلاعات کامل
Dr. Vodder's Manual Lymph Drainage
208,000 166,400 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Manuelle Therapie und komplexe Rehabilitation
اطلاعات کامل
Manuelle Therapie und komplexe Rehabilitation
319,410 255,528 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Leitfaden Kommunikation im therapeutischen Alltag : Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachtherapie. - Von A wie "Aktives Zuhören" bis Z wie "Zeitdruck"
اطلاعات کامل
Leitfaden Kommunikation im therapeutischen Alltag : Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachtherapie. - Von A wie "Aktives Zuhören" bis Z wie "Zeitdruck"
25,000 تومان (نسخه PDF)
Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy
اطلاعات کامل
Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy
371,351 297,081 تومان
Regenerative Medicine, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
اطلاعات کامل
Regenerative Medicine, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
241,621 193,297 تومان
59,000 تومان (نسخه PDF)
Occupation-Based Activity Analysis
اطلاعات کامل
Occupation-Based Activity Analysis

Plain and Simple Guide to Therapeutic Massage & Bodywork Examinations
اطلاعات کامل
Plain and Simple Guide to Therapeutic Massage & Bodywork Examinations
468,000 تومان
Psychology for Physiotherapists
اطلاعات کامل
Psychology for Physiotherapists
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Neuropsychological Rehabilitation of Childhood Brain Injury: A Practical Guide
اطلاعات کامل
Neuropsychological Rehabilitation of Childhood Brain Injury: A Practical Guide
25,000 تومان (نسخه PDF)
Neurologic Rehabilitation: Neuroscience and Neuroplasticity in Physical Therapy Practice
اطلاعات کامل
Neurologic Rehabilitation: Neuroscience and Neuroplasticity in Physical Therapy Practice
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Iterative Learning Control for Electrical Stimulation and Stroke Rehabilitation
اطلاعات کامل
Iterative Learning Control for Electrical Stimulation and Stroke Rehabilitation
25,000 تومان (نسخه PDF)
Productive Aging: An Occupational Perspective
اطلاعات کامل
Productive Aging: An Occupational Perspective

Modern Stroke Rehabilitation through e-Health-based Entertainment
اطلاعات کامل
Modern Stroke Rehabilitation through e-Health-based Entertainment
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Dysphagia Evaluation and Treatment: From the Perspective of Rehabilitation Medicine
اطلاعات کامل
Dysphagia Evaluation and Treatment: From the Perspective of Rehabilitation Medicine
336,960 269,568 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Occupational Safety and Hygiene IV
اطلاعات کامل
Occupational Safety and Hygiene IV
306,486 245,189 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Textbook and Atlas of Neural Therapy
اطلاعات کامل
Textbook and Atlas of Neural Therapy
299,000 239,200 تومان
Running Injuries, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
اطلاعات کامل
Running Injuries, An Issue of Physical Medicine and Rehabilitation Clinics
128,108 102,487 تومان
49,000 تومان (نسخه PDF)
Occupational Therapy Examination Review Guide
اطلاعات کامل
Occupational Therapy Examination Review Guide
25,000 تومان (نسخه PDF)
Integrative Therapies in Rehabilitation
اطلاعات کامل
Integrative Therapies in Rehabilitation
257,837 206,270 تومان
Ratgeber Herzinfarkt: Vorbeugung, Früherkennung, Behandlung, Nachsorge, Rehabilitation
اطلاعات کامل
Ratgeber Herzinfarkt: Vorbeugung, Früherkennung, Behandlung, Nachsorge, Rehabilitation
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Occupational Therapy and Neurological Conditions
اطلاعات کامل
Occupational Therapy and Neurological Conditions
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Sport therapy for the shoulder: evaluation, rehabilitation, and return to sport
اطلاعات کامل
Sport therapy for the shoulder: evaluation, rehabilitation, and return to sport
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Measuring Occupational Performance
اطلاعات کامل
Measuring Occupational Performance
290,270 232,216 تومان
The Pocketbook for Physiotherapists
اطلاعات کامل
The Pocketbook for Physiotherapists
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Physical Therapy Examination and Assessment
اطلاعات کامل
Physical Therapy Examination and Assessment
25,000 تومان (نسخه PDF)
Manual Trigger Point Therapy
اطلاعات کامل
Manual Trigger Point Therapy
520,000 416,000 تومان
Introduction to Occupational Therapy
اطلاعات کامل
Introduction to Occupational Therapy
468,000 374,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Occupational Therapy Assessments for Older Adults
اطلاعات کامل
Occupational Therapy Assessments for Older Adults
257,837 206,270 تومان
Rehabilitation Research: Principles and Applications, 5e
اطلاعات کامل
Rehabilitation Research: Principles and Applications, 5e
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The History of Occupational Therapy
اطلاعات کامل
The History of Occupational Therapy
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pedretti's Occupational Therapy
اطلاعات کامل
Pedretti's Occupational Therapy
505,310 404,248 تومان
Physical Therapy: Treatment of Common Orthopedic Conditions
اطلاعات کامل
Physical Therapy: Treatment of Common Orthopedic Conditions
290,270 232,216 تومان
Study Guide to Accompany Memmler the Human Body in Health and Disease
اطلاعات کامل
Study Guide to Accompany Memmler the Human Body in Health and Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Osteoporosis Rehabilitation: A Practical Approach
اطلاعات کامل
Osteoporosis Rehabilitation: A Practical Approach
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Documentation Manual for Occupational Therapy
اطلاعات کامل
Documentation Manual for Occupational Therapy
225,405 180,324 تومان
Physical Therapy Case Files,Sports
اطلاعات کامل
Physical Therapy Case Files,Sports
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Rehabilitations psychologie
اطلاعات کامل
Rehabilitations psychologie
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Praxis-Management für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden: Praxen wirtschaftlich erfolgreich führen
اطلاعات کامل
Praxis-Management für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden: Praxen wirtschaftlich erfolgreich führen
25,000 تومان (نسخه PDF)
Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral
اطلاعات کامل
Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral
842,400 673,920 تومان
Speech Sound Disorders
اطلاعات کامل
Speech Sound Disorders
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Management in Physical Therapy Practices
اطلاعات کامل
Management in Physical Therapy Practices

Pocket Atlas of Acupuncture and Trigger Points
اطلاعات کامل
Pocket Atlas of Acupuncture and Trigger Points
387,010 309,608 تومان
Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movemennt
اطلاعات کامل
Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movemennt
484,864 387,892 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
International Handbook of Occupational Therapy Interventions
اطلاعات کامل
International Handbook of Occupational Therapy Interventions
25,000 تومان (نسخه PDF)
Rehabilitation After Traumatic Brain Injury
اطلاعات کامل
Rehabilitation After Traumatic Brain Injury
468,000 374,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Occupational Therapist’s Workbook for Ensuring Clinical Competence
اطلاعات کامل
The Occupational Therapist’s Workbook for Ensuring Clinical Competence
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Rehabilitation in Orthopädie und Unfallchirurgie: Methoden - Therapiestrategien - Behandlungsempfehlungen
اطلاعات کامل
Rehabilitation in Orthopädie und Unfallchirurgie: Methoden - Therapiestrategien - Behandlungsempfehlungen
25,000 تومان (نسخه PDF)
Traumatic Brain Injury: Rehabilitation, Treatment, and Case Management, Fourth Edition
اطلاعات کامل
Traumatic Brain Injury: Rehabilitation, Treatment, and Case Management, Fourth Edition
842,400 673,920 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Stroke Rehabilitation: A Function-Based Approach, 4e
اطلاعات کامل
Stroke Rehabilitation: A Function-Based Approach, 4e
25,000 تومان (نسخه PDF)
Massage: Klassische Massage, Querfriktionen, Funktionsmassage, Faszienbehandlung
اطلاعات کامل
Massage: Klassische Massage, Querfriktionen, Funktionsmassage, Faszienbehandlung
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Health Effects of Asbestos: An Evidence-based Approach
اطلاعات کامل
The Health Effects of Asbestos: An Evidence-based Approach
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Neurorehabilitation Therapy and Therapeutics
اطلاعات کامل
Neurorehabilitation Therapy and Therapeutics
286,000 228,800 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Hough’s Cardiorespiratory Care
اطلاعات کامل
Hough’s Cardiorespiratory Care
655,200 524,160 تومان
50,000 تومان (نسخه PDF)
Length, Strength and Kinesio Tape
اطلاعات کامل
Length, Strength and Kinesio Tape
290,270 232,216 تومان
Quick Reference Neuroscience for Rehabilitation Professionals
اطلاعات کامل
Quick Reference Neuroscience for Rehabilitation Professionals
290,270 232,216 تومان
Neuroscience: Fundamentals for Rehabilitation
اطلاعات کامل
Neuroscience: Fundamentals for Rehabilitation
455,000 364,000 تومان
Foundations: An Introduction to the Profession of Physical Therapy
اطلاعات کامل
Foundations: An Introduction to the Profession of Physical Therapy
299,000 239,200 تومان
Occupational Therapy in Action: A Library of Case Studies
اطلاعات کامل
Occupational Therapy in Action: A Library of Case Studies
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Palpation Techniques
اطلاعات کامل
Palpation Techniques
25,000 تومان (نسخه PDF)
Tests and Exercises for the Spine
اطلاعات کامل
Tests and Exercises for the Spine
25,000 تومان (نسخه PDF)
Trigger Points and Muscle Chains
اطلاعات کامل
Trigger Points and Muscle Chains
286,000 228,800 تومان
The Rehabilitation of Sexual Offenders
اطلاعات کامل
The Rehabilitation of Sexual Offenders
208,000 166,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Leading & Managing Occupational Therapy Services
اطلاعات کامل
Leading & Managing Occupational Therapy Services
306,486 245,189 تومان
Spa Bodywork: A Guide for Massage Therapists
اطلاعات کامل
Spa Bodywork: A Guide for Massage Therapists
25,000 تومان (نسخه PDF)
Therapeutic Modalities in Rehabilitation
اطلاعات کامل
Therapeutic Modalities in Rehabilitation
748,800 599,040 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Physical Diagnosis of Pain: An Atlas of Signs and Symptoms
اطلاعات کامل
Physical Diagnosis of Pain: An Atlas of Signs and Symptoms
324,324 259,460 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Fallbuch Physiotherapie. Innere Medizin Mit Schwerpunkt Kardiologie/ Pulmologie
اطلاعات کامل
Fallbuch Physiotherapie. Innere Medizin Mit Schwerpunkt Kardiologie/ Pulmologie
25,000 تومان (نسخه PDF)
ICTs for Improving Patients Rehabilitation Research Techniques: Second International Workshop, REHAB 2014, Oldenburg, Germany, May 20-23, 2014, Revised Selected Papers
اطلاعات کامل
ICTs for Improving Patients Rehabilitation Research Techniques: Second International Workshop, REHAB 2014, Oldenburg, Germany, May 20-23, 2014, Revised Selected Papers
25,000 تومان (نسخه PDF)
Musculoskeletal Injuries and Conditions:Assessment and Management
اطلاعات کامل
Musculoskeletal Injuries and Conditions:Assessment and Management
290,270 232,216 تومان
Neurologie für Physiotherapeuten: physiolehrbuch Krankheitslehre
اطلاعات کامل
Neurologie für Physiotherapeuten: physiolehrbuch Krankheitslehre
25,000 تومان (نسخه PDF)
Shoulder Surgery Rehabilitation: A Teamwork Approach
اطلاعات کامل
Shoulder Surgery Rehabilitation: A Teamwork Approach
192,973 154,379 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Disability and Vocational Rehabilitation in Rural Settings: Challenges to Service Delivery
اطلاعات کامل
Disability and Vocational Rehabilitation in Rural Settings: Challenges to Service Delivery
748,800 599,040 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Ethics in Physical Therapy: A Case Based Approach
اطلاعات کامل
Ethics in Physical Therapy: A Case Based Approach
374,400 299,520 تومان
Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation
اطلاعات کامل
Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation
25,000 تومان (نسخه PDF)
Management and Administration for the OTA
اطلاعات کامل
Management and Administration for the OTA

Neuroscience for Rehabilitation
اطلاعات کامل
Neuroscience for Rehabilitation
468,000 374,400 تومان
Occupational Safety and Hygiene III
اطلاعات کامل
Occupational Safety and Hygiene III
25,000 تومان (نسخه PDF)
Single-Case Experimental Designs for Clinical Research and Neurorehabilitation Settings
اطلاعات کامل
Single-Case Experimental Designs for Clinical Research and Neurorehabilitation Settings
312,000 249,600 تومان
Directive Play Therapy: Theories and Techniques
اطلاعات کامل
Directive Play Therapy: Theories and Techniques
257,837 206,270 تومان
Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care
اطلاعات کامل
Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care
25,000 تومان (نسخه PDF)
Hand Reflexology for Practitioners: Reflex Areas, Conditions and Treatments
اطلاعات کامل
Hand Reflexology for Practitioners: Reflex Areas, Conditions and Treatments
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Traumatic Brain Injury Rehabilitation: The Lefaivre Rainbow Effect
اطلاعات کامل
Traumatic Brain Injury Rehabilitation: The Lefaivre Rainbow Effect
25,000 تومان (نسخه PDF)
Prevention of Injuries and Overuse in Sports: Directory for Physicians, Physiotherapists, Sport Scientists and Coaches
اطلاعات کامل
Prevention of Injuries and Overuse in Sports: Directory for Physicians, Physiotherapists, Sport Scientists and Coaches
160,540 128,432 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Grassroots Sustainability Innovations in Sports Management: Emerging Research and Opportunities
اطلاعات کامل
Grassroots Sustainability Innovations in Sports Management: Emerging Research and Opportunities
299,520 239,616 تومان
The Objective Monitoring of Physical Activity: Contributions of Accelerometry to Epidemiology, Exercise Science and Rehabilitation
اطلاعات کامل
The Objective Monitoring of Physical Activity: Contributions of Accelerometry to Epidemiology, Exercise Science and Rehabilitation
257,837 206,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pharmacology in Rehabilitation
اطلاعات کامل
Pharmacology in Rehabilitation
25,000 تومان (نسخه PDF)
Neurological Rehabilitation Spasticity and Contractures in Clinical Practice and Research
اطلاعات کامل
Neurological Rehabilitation Spasticity and Contractures in Clinical Practice and Research
411,840 329,472 تومان« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »