لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > Laboratory

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
Acute and Critical Care Formulas and Laboratory
اطلاعات کامل
Acute and Critical Care Formulas and Laboratory
25,000 تومان (نسخه PDF)
Laboratory Hemostasis
اطلاعات کامل
Laboratory Hemostasis
25,000 تومان (نسخه PDF)
Current Laboratory Methods in Neuroscience Research
اطلاعات کامل
Current Laboratory Methods in Neuroscience Research
25,000 تومان (نسخه PDF)
Henry's Clinical Diagnosis AND Management BY Laboratory Methods 2Vol
اطلاعات کامل
Henry's Clinical Diagnosis AND Management BY Laboratory Methods 2Vol
950,000 760,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Cytogenetic Laboratory Management
اطلاعات کامل
Cytogenetic Laboratory Management
388,700 310,960 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
	Pre-Examination Procedures in Laboratory Diagnostics
اطلاعات کامل
Pre-Examination Procedures in Laboratory Diagnostics
25,000 تومان (نسخه PDF)
Experimental Econophysics: Properties and Mechanisms of Laboratory Markets
اطلاعات کامل
Experimental Econophysics: Properties and Mechanisms of Laboratory Markets
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Core Laboratory Testing
اطلاعات کامل
Clinical Core Laboratory Testing
133,510 106,808 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
A Manual of Laboratory & Diagnostic Tests
اطلاعات کامل
A Manual of Laboratory & Diagnostic Tests
25,000 تومان (نسخه PDF)
A Laboratory Manual in Biophotonics
اطلاعات کامل
A Laboratory Manual in Biophotonics
428,688 342,951 تومان
Guide to Diagnostic Tests
اطلاعات کامل
Guide to Diagnostic Tests
338,000 270,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Fundamentals of laboratory animal science
اطلاعات کامل
Fundamentals of laboratory animal science
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Biology Laboratory Manual Lab Manual
اطلاعات کامل
Biology Laboratory Manual Lab Manual
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Continuous-Flow Chemistry in the Research Laboratory
اطلاعات کامل
Continuous-Flow Chemistry in the Research Laboratory
144,324 115,460 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference
اطلاعات کامل
Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference
25,000 تومان (نسخه PDF)
Electrical Measurements in the Laboratory Practice
اطلاعات کامل
Electrical Measurements in the Laboratory Practice
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food Analysis Laboratory Manual
اطلاعات کامل
Food Analysis Laboratory Manual
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Human Biology -- Laboratory Manual
اطلاعات کامل
Human Biology -- Laboratory Manual
25,000 تومان (نسخه PDF)
Laboratory Manual for Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians
اطلاعات کامل
Laboratory Manual for Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genetic Toxicology Testing: A Laboratory Manual
اطلاعات کامل
Genetic Toxicology Testing: A Laboratory Manual
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Managing the Laboratory Animal Facility
اطلاعات کامل
Managing the Laboratory Animal Facility
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Laboratory models for foodborne infections
اطلاعات کامل
Laboratory models for foodborne infections
420,810 336,648 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Analytical chemistry from laboratory to process line
اطلاعات کامل
Analytical chemistry from laboratory to process line
234,910 187,928 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mass Spectrometry for the Clinical Laboratory
اطلاعات کامل
Mass Spectrometry for the Clinical Laboratory
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Atlas of Fine Needle Aspiration Cytology
اطلاعات کامل
Atlas of Fine Needle Aspiration Cytology
390,000 312,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Manual of Laboratory & Diagnostic Tests
اطلاعات کامل
Manual of Laboratory & Diagnostic Tests
59,000 35,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Histopathology Specimens: Clinical, Pathological and Laboratory Aspects
اطلاعات کامل
Histopathology Specimens: Clinical, Pathological and Laboratory Aspects
336,310 269,048 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chemistry 213 Introductory Organic Chemistry Laboratory 2015-2016. Lab Guide
اطلاعات کامل
Chemistry 213 Introductory Organic Chemistry Laboratory 2015-2016. Lab Guide
274,054 219,244 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences
اطلاعات کامل
Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
MEMS Cost Analysis From Laboratory to Industry
اطلاعات کامل
MEMS Cost Analysis From Laboratory to Industry
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mathematics for the Clinical Laboratory
اطلاعات کامل
Mathematics for the Clinical Laboratory
25,000 تومان (نسخه PDF)
Laboratory Skills for Science and Medicine: an Introduction
اطلاعات کامل
Laboratory Skills for Science and Medicine: an Introduction
160,540 128,432 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
	Human Anatomy & Physiology [Laboratory Manual, Cat Version]
اطلاعات کامل
Human Anatomy & Physiology [Laboratory Manual, Cat Version]
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Pathology, An Issue of the Clinics in Laboratory Medicine
اطلاعات کامل
Clinical Pathology, An Issue of the Clinics in Laboratory Medicine
522,288 417,831 تومان
Experimental organic chemistry : laboratory manual
اطلاعات کامل
Experimental organic chemistry : laboratory manual
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests
اطلاعات کامل
A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests
648,000 518,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
A Microscale Approach to Organic Laboratory Techniques
اطلاعات کامل
A Microscale Approach to Organic Laboratory Techniques
505,310 404,248 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Laboratory Testing and Modelling of Soils and Shales (ATMSS)
اطلاعات کامل
Advances in Laboratory Testing and Modelling of Soils and Shales (ATMSS)
336,310 269,048 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Concise Book of Medical Laboratory Technology Methods & Interpretations
اطلاعات کامل
Concise Book of Medical Laboratory Technology Methods & Interpretations
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Glycopeptins
اطلاعات کامل
The Glycopeptins
25,000 تومان (نسخه PDF)
Basic and Advanced Laboratory Techniques in Histopathology and Cytology
اطلاعات کامل
Basic and Advanced Laboratory Techniques in Histopathology and Cytology
372,528 298,023 تومان
Wallach's Interpretation of Diagnostic Tests
اطلاعات کامل
Wallach's Interpretation of Diagnostic Tests
25,000 تومان (نسخه PDF)
	Plasma Cell Neoplasms: Pathogenesis, Diagnosis and Laboratory Evaluation
اطلاعات کامل
Plasma Cell Neoplasms: Pathogenesis, Diagnosis and Laboratory Evaluation
160,540 128,432 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
A Theatre Laboratory Approach to Pedagogy and Creativity
اطلاعات کامل
A Theatre Laboratory Approach to Pedagogy and Creativity
372,528 298,023 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Davis's Comprehensive Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests
اطلاعات کامل
Davis's Comprehensive Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests
25,000 تومان (نسخه PDF)
Laboratory Biosecurity Balancing Risks, Threats & Progress
اطلاعات کامل
Laboratory Biosecurity Balancing Risks, Threats & Progress
25,000 تومان (نسخه PDF)
Best Practice in Labour and Delivery
اطلاعات کامل
Best Practice in Labour and Delivery
338,000 270,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Medical Laboratory Science Examination Review
اطلاعات کامل
Medical Laboratory Science Examination Review
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 2Vol Henry`s
اطلاعات کامل
Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 2Vol Henry`s
1,200,000 900,000 تومان
The AGT Cytogenetics Laboratory Manual
اطلاعات کامل
The AGT Cytogenetics Laboratory Manual
505,310 404,248 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Laboratory Chemistry
اطلاعات کامل
Clinical Laboratory Chemistry
559,728 447,783 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nucleic Acids From Basic Aspects to Laboratory Tools
اطلاعات کامل
Nucleic Acids From Basic Aspects to Laboratory Tools
250,000 200,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Linne & Ringsrud's Clinical Laboratory Science
اطلاعات کامل
Linne & Ringsrud's Clinical Laboratory Science
650,000 520,000 تومان
Crime Scene Investigation Laboratory Manual
اطلاعات کامل
Crime Scene Investigation Laboratory Manual
372,528 298,023 تومان
Davis's Comprehensive Manual of Laboratory & Diagnostic Tests With Nursing Implications
اطلاعات کامل
Davis's Comprehensive Manual of Laboratory & Diagnostic Tests With Nursing Implications
585,000 468,000 تومان
Laposata's Laboratory Medicine Diagnosis of Disease in Clinical Laboratory
اطلاعات کامل
Laposata's Laboratory Medicine Diagnosis of Disease in Clinical Laboratory
388,700 310,960 تومان
Linne & Ringsrud's Clinical Laboratory Science
اطلاعات کامل
Linne & Ringsrud's Clinical Laboratory Science
450,000 360,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists
اطلاعات کامل
Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists
372,528 298,023 تومان
Molecular Diagnostics
اطلاعات کامل
Molecular Diagnostics
194,594 155,676 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Microbiology: A Laboratory Manual, Global Edition
اطلاعات کامل
Microbiology: A Laboratory Manual, Global Edition
336,310 269,048 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Modeling Neuropsychiatric Disorders in Laboratory Animals
اطلاعات کامل
Modeling Neuropsychiatric Disorders in Laboratory Animals
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pathology for Toxicologists: Principles and Practices of Laboratory Animal Pathology for Study Personnel
اطلاعات کامل
Pathology for Toxicologists: Principles and Practices of Laboratory Animal Pathology for Study Personnel
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Laboratory Assessment of Vitamin Status
اطلاعات کامل
Laboratory Assessment of Vitamin Status
310,700 248,560 تومان
Purification of Laboratory Chemicals
اطلاعات کامل
Purification of Laboratory Chemicals
505,310 404,248 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference, 10th Edition
اطلاعات کامل
Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference, 10th Edition
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Laboratory Guinea Pig, Second Edition
اطلاعات کامل
The Laboratory Guinea Pig, Second Edition
160,540 128,432 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Microbial Biotechnology- A Laboratory Manual for Bacterial Systems
اطلاعات کامل
Microbial Biotechnology- A Laboratory Manual for Bacterial Systems
25,000 تومان (نسخه PDF)
Reactions and Syntheses: In the Organic Chemistry Laboratory
اطلاعات کامل
Reactions and Syntheses: In the Organic Chemistry Laboratory
25,000 تومان (نسخه PDF)
Student Laboratory Manual for Physical Examination and Health Assessment
اطلاعات کامل
Student Laboratory Manual for Physical Examination and Health Assessment
428,688 تومان
Pearson's Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests
اطلاعات کامل
Pearson's Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests
356,756 285,405 تومان
The COST Manual of Laboratory Animal Care and Use: Refinement, Reduction, and Research
اطلاعات کامل
The COST Manual of Laboratory Animal Care and Use: Refinement, Reduction, and Research
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Utilization Management in the Clinical Laboratory and Other Ancillary Services
اطلاعات کامل
Utilization Management in the Clinical Laboratory and Other Ancillary Services
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pathology of laboratory rodents and rabbits
اطلاعات کامل
Pathology of laboratory rodents and rabbits
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Medical Laboratory Science Review
اطلاعات کامل
Medical Laboratory Science Review
518,700 414,960 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests
اطلاعات کامل
Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests
842,400 673,920 تومان
Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory
اطلاعات کامل
Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory
372,528 298,023 تومان
Oxford Handbook of Clinical and Laboratory Investigation
اطلاعات کامل
Oxford Handbook of Clinical and Laboratory Investigation
559,728 447,783 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Sample Sizes for Clinical, Laboratory and Epidemiology Studies
اطلاعات کامل
Sample Sizes for Clinical, Laboratory and Epidemiology Studies
468,000 374,400 تومان
Transfusion Medicine and Hemostasis: Clinical and Laboratory Aspects
اطلاعات کامل
Transfusion Medicine and Hemostasis: Clinical and Laboratory Aspects
817,700 654,160 تومان
Microbial Biotechnology in the Laboratory and Practice: Theory, Exercises, and Specialist Laboratories
اطلاعات کامل
Microbial Biotechnology in the Laboratory and Practice: Theory, Exercises, and Specialist Laboratories
599,000 479,200 تومان
Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods
اطلاعات کامل
Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods
1,750,000 1,050,000 تومان« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »