لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > Psychiatry

« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITIV NEUROLOGY….
اطلاعات کامل
CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITIV NEUROLOGY….
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Duus’ Topical Diagnosis in Neurology_ Anatomy, Physiology, Signs, Symptoms
اطلاعات کامل
Duus’ Topical Diagnosis in Neurology_ Anatomy, Physiology, Signs, Symptoms
80,000 تومان (نسخه PDF)
  PET and SPECT in Psychiatry
اطلاعات کامل
PET and SPECT in Psychiatry
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Bipolar Disorder in Older Age Patients
اطلاعات کامل
Bipolar Disorder in Older Age Patients
259,700 207,760 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Biological Psychiatry of Cancer and Cancer Treatment
اطلاعات کامل
Biological Psychiatry of Cancer and Cancer Treatment
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Biomechanics and Motor Control: Defining Central Concepts
اطلاعات کامل
Biomechanics and Motor Control: Defining Central Concepts
299,459 239,568 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Brief Interventions for Psychosis: A Clinical Compendium
اطلاعات کامل
Brief Interventions for Psychosis: A Clinical Compendium
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
   Headache
اطلاعات کامل
Headache
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Attachment in Intellectual and Developmental Disability
اطلاعات کامل
Attachment in Intellectual and Developmental Disability
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
BRS Behavioral Science
اطلاعات کامل
BRS Behavioral Science
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Big Book of Emergency Department Psychiatry
اطلاعات کامل
Big Book of Emergency Department Psychiatry
291,810 233,448 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Autism Spectrum Disorder
اطلاعات کامل
Autism Spectrum Disorder
299,459 239,568 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
100 Cases in Psychiatry
اطلاعات کامل
100 Cases in Psychiatry
276,600 221,280 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Adjudicated Youth, An Issue of Child and Adolescent Psychiatric Clinics
اطلاعات کامل
Adjudicated Youth, An Issue of Child and Adolescent Psychiatric Clinics
234,594 187,676 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Pharmacovigilance in Psychiatry
اطلاعات کامل
Pharmacovigilance in Psychiatry
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatry Lecture Notes
اطلاعات کامل
Psychiatry Lecture Notes
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry 4Vol
اطلاعات کامل
Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry 4Vol
2,558,100 2,046,480 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Oxford Textbook of Correctional Psychiatry (Oxford Textbooks in Psychiatry)
اطلاعات کامل
Oxford Textbook of Correctional Psychiatry (Oxford Textbooks in Psychiatry)
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
An Experiential Approach to Psychopathology
اطلاعات کامل
An Experiential Approach to Psychopathology
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Behavioral Addictions DSM-5RG and Beyond
اطلاعات کامل
Behavioral Addictions DSM-5RG and Beyond
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Addiction Medicine
اطلاعات کامل
Addiction Medicine
234,594 187,676 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Motivation Science
اطلاعات کامل
Advances in Motivation Science
300,000 240,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Biopsychology
اطلاعات کامل
Biopsychology
695,200 556,160 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Careers in Mental Health
اطلاعات کامل
Careers in Mental Health
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Aging, Technology and Health
اطلاعات کامل
Aging, Technology and Health
470,560 376,448 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
mulecular pathology of Nervous  System Tumor
اطلاعات کامل
mulecular pathology of Nervous System Tumor
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Caplan's Stroke: A Clinical Approach
اطلاعات کامل
Caplan's Stroke: A Clinical Approach
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Child and Adolescent Psychiatry for the Specialty Board Review
اطلاعات کامل
Child and Adolescent Psychiatry for the Specialty Board Review
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Age of Onset of Mental Disorders: Etiopathogenetic and Treatment Implications
اطلاعات کامل
Age of Onset of Mental Disorders: Etiopathogenetic and Treatment Implications
326,000 260,800 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Case Files Psychiatry
اطلاعات کامل
Case Files Psychiatry
492,432 393,946 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Behavioral Emergencies, An Issue of Psychiatric Clinics
اطلاعات کامل
Behavioral Emergencies, An Issue of Psychiatric Clinics
276,600 221,280 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Sports Psychiatry An International Perspe
اطلاعات کامل
Clinical Sports Psychiatry An International Perspe
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Bipolar Depression, An Issue of Psychiatric Clinics
اطلاعات کامل
Bipolar Depression, An Issue of Psychiatric Clinics
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatry PreTest Self-Assessment And Review, 14th Edition
اطلاعات کامل
Psychiatry PreTest Self-Assessment And Review, 14th Edition
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Adverse Effects of Psychotropic Treatments, An Issue of the Psychiatric Clinics
اطلاعات کامل
Adverse Effects of Psychotropic Treatments, An Issue of the Psychiatric Clinics
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Women's Mental Health, An Issue of Psychiatric Clinics
اطلاعات کامل
Women's Mental Health, An Issue of Psychiatric Clinics
259,700 207,760 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Adult Personality Growth in Psychotherapy
اطلاعات کامل
Adult Personality Growth in Psychotherapy
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Rosenberg's Molecular and Genetic Basis of Neurological and Psychiatric Disease, Fifth Edition 2Vol
اطلاعات کامل
Rosenberg's Molecular and Genetic Basis of Neurological and Psychiatric Disease, Fifth Edition 2Vol
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Beyond Evolutionary Psychology
اطلاعات کامل
Beyond Evolutionary Psychology
451,840 361,472 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
First Aid for the Psychiatry Clerkship
اطلاعات کامل
First Aid for the Psychiatry Clerkship
265,405 212,324 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Akupunktur bei psychischen Erkrankungen: Anwendung von chinesischer Medizin in der Psychiatrie und Psychotherapie
اطلاعات کامل
Akupunktur bei psychischen Erkrankungen: Anwendung von chinesischer Medizin in der Psychiatrie und Psychotherapie
508,000 406,400 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatry 2Vol
اطلاعات کامل
Psychiatry 2Vol
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Major Depressive Disorder (Oxford American Psychiatry Library)
اطلاعات کامل
Major Depressive Disorder (Oxford American Psychiatry Library)
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Cultural Psychiatry
اطلاعات کامل
Cultural Psychiatry
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
A Clinician’s Guide to Suicide Risk Assessment and Management
اطلاعات کامل
A Clinician’s Guide to Suicide Risk Assessment and Management
235,000 188,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
White Matter Dementia
اطلاعات کامل
White Matter Dementia
242,702 194,162 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Psychobiology
اطلاعات کامل
Advances in Psychobiology
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Borderline Personality Disorder: A Case-Based Approach
اطلاعات کامل
Borderline Personality Disorder: A Case-Based Approach
601,600 481,280 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
MRI in Psychiatry
اطلاعات کامل
MRI in Psychiatry
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatry : breaking the ICE
اطلاعات کامل
Psychiatry : breaking the ICE
299,459 239,568 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Beyond Evolutionary Psychology: How and Why Neuropsychological Modules Arise (Culture and Psychology)
اطلاعات کامل
Beyond Evolutionary Psychology: How and Why Neuropsychological Modules Arise (Culture and Psychology)
414,400 331,520 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Panic Disorder: Neurobiological and Treatment Aspects
اطلاعات کامل
Panic Disorder: Neurobiological and Treatment Aspects
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Cannabis Use Disorders
اطلاعات کامل
Cannabis Use Disorders
326,000 260,800 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Introduction to Psychological Theories and Psychotherapy
اطلاعات کامل
Introduction to Psychological Theories and Psychotherapy
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Leadership in Psychiatry
اطلاعات کامل
Leadership in Psychiatry
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Interpersonal Psychotherapy for Posttraumatic Stress Disorder
اطلاعات کامل
Interpersonal Psychotherapy for Posttraumatic Stress Disorder
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Personality Disorders Treatment Planner
اطلاعات کامل
The Personality Disorders Treatment Planner
283,243 226,595 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychotherapy: A Practical Guide
اطلاعات کامل
Psychotherapy: A Practical Guide
259,700 207,760 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Integrative Therapies for Depression
اطلاعات کامل
Integrative Therapies for Depression
315,675 252,540 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Adolescent Dating Violence
اطلاعات کامل
Adolescent Dating Violence
639,040 511,232 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
A Psychology of Culture
اطلاعات کامل
A Psychology of Culture
264,640 211,712 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Sports Psychiatry
اطلاعات کامل
Sports Psychiatry
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Child and Adolescent Psychiatry and the Media
اطلاعات کامل
Child and Adolescent Psychiatry and the Media
300,000 240,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
YALE TEXTBOOK OF PUBLIC PSYCHIATRY
اطلاعات کامل
YALE TEXTBOOK OF PUBLIC PSYCHIATRY
346,486 277,189 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
A History of Modern Psychology
اطلاعات کامل
A History of Modern Psychology
639,040 511,232 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Child Development and Behavior
اطلاعات کامل
Advances in Child Development and Behavior
470,560 376,448 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Medical Basis of Psychiatry
اطلاعات کامل
The Medical Basis of Psychiatry
510,269 408,216 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Biological Psychology
اطلاعات کامل
Biological Psychology
495,000 396,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Epigenetics in Psychiatry
اطلاعات کامل
Epigenetics in Psychiatry
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Psychiatry
اطلاعات کامل
Advances in Psychiatry
560,000 448,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Psychiatric Interview for Differential Diagnosis
اطلاعات کامل
The Psychiatric Interview for Differential Diagnosis
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Body Image, Eating, and Weight: A Guide to Assessment, Treatment, and Prevention
اطلاعات کامل
Body Image, Eating, and Weight: A Guide to Assessment, Treatment, and Prevention
564,160 451,328 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Practice of Pediatric Psychology
اطلاعات کامل
Clinical Practice of Pediatric Psychology
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Introduction to Health Psychology
اطلاعات کامل
Introduction to Health Psychology
331,891 265,513 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Sleep and Breathing Disorders
اطلاعات کامل
Sleep and Breathing Disorders
378,000 302,400 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Supervision Essentials for Cognitive Behavioral Therapy
اطلاعات کامل
Supervision Essentials for Cognitive Behavioral Therapy
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Applied Psychology Readings: Selected Papers from Singapore Conference on Applied Psychology, 2017
اطلاعات کامل
Applied Psychology Readings: Selected Papers from Singapore Conference on Applied Psychology, 2017
508,000 406,400 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Stigma of Mental Illness - End of the Story
اطلاعات کامل
The Stigma of Mental Illness - End of the Story
327,300 261,840 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatry at a Glance
اطلاعات کامل
Psychiatry at a Glance
234,594 187,676 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry
اطلاعات کامل
Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry
40,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry 2Vol
اطلاعات کامل
Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry 2Vol
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Pediatric Sleep Pearls, 1e
اطلاعات کامل
Pediatric Sleep Pearls, 1e
364,324 291,460 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Genome Sequencing: Psychological Considerations
اطلاعات کامل
Clinical Genome Sequencing: Psychological Considerations
339,000 271,200 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Cases in Psychiatry: Integrating Translational Neuroscience Approaches
اطلاعات کامل
Clinical Cases in Psychiatry: Integrating Translational Neuroscience Approaches
326,000 260,800 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Textbook of Disaster Psychiatry
اطلاعات کامل
Textbook of Disaster Psychiatry
276,600 221,280 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Relational Integrative Psychotherapy
اطلاعات کامل
Relational Integrative Psychotherapy
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Behavioral Intervention Research in Hospice and Palliative Care
اطلاعات کامل
Behavioral Intervention Research in Hospice and Palliative Care
339,520 271,616 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Issues and Affirmative Treatment with Transgender Clients, An Issue of Psychiatric Clinics
اطلاعات کامل
Clinical Issues and Affirmative Treatment with Transgender Clients, An Issue of Psychiatric Clinics
259,700 207,760 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Neurosurgery for Spasticity
اطلاعات کامل
Neurosurgery for Spasticity
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychosomatic Medicine: An International Primer for the Primary Care Setting
اطلاعات کامل
Psychosomatic Medicine: An International Primer for the Primary Care Setting
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatry by Ten Teachers
اطلاعات کامل
Psychiatry by Ten Teachers
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Mount Sinai Expert Guides: Psychiatry
اطلاعات کامل
Mount Sinai Expert Guides: Psychiatry
310,400 248,320 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Integrative CBT for Anxiety Disorders
اطلاعات کامل
Integrative CBT for Anxiety Disorders
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychosocial Stress and Cardiovascular Disease in Women: Concepts, Findings, Future Perspectives
اطلاعات کامل
Psychosocial Stress and Cardiovascular Disease in Women: Concepts, Findings, Future Perspectives
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Bipolar Disorder Vulnerability Perspectives from Pediatric and High-Risk Populations
اطلاعات کامل
Bipolar Disorder Vulnerability Perspectives from Pediatric and High-Risk Populations
470,560 376,448 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Parkinson’s Disease and Nonmotor Dysfunction
اطلاعات کامل
Parkinson’s Disease and Nonmotor Dysfunction
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Social Psychology
اطلاعات کامل
Social Psychology
882,400 705,920 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Supervision Essentials for Existential-Humanistic Therapy
اطلاعات کامل
Supervision Essentials for Existential-Humanistic Therapy
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Child and Adolescent Anxiety Psychodynamic Psychotherapy: A Treatment Manual
اطلاعات کامل
Child and Adolescent Anxiety Psychodynamic Psychotherapy: A Treatment Manual
222,000 177,600 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Culture Brain & Analgesia
اطلاعات کامل
Culture Brain & Analgesia
40,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Violence, An Issue of Psychiatric Clinics
اطلاعات کامل
Violence, An Issue of Psychiatric Clinics
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Case Formulation for Personality Disorders: Tailoring Psychotherapy to the Individual Client
اطلاعات کامل
Case Formulation for Personality Disorders: Tailoring Psychotherapy to the Individual Client
404,000 323,200 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Black Mental Health: Patients, Providers, and Systems
اطلاعات کامل
Black Mental Health: Patients, Providers, and Systems
365,000 292,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Early Intervention in Psychiatry
اطلاعات کامل
Early Intervention in Psychiatry
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
SLEEP MEDICINE PEARLS
اطلاعات کامل
SLEEP MEDICINE PEARLS
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Handbook of Psychopathy
اطلاعات کامل
Handbook of Psychopathy
882,400 705,920 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Clinical Psychiatry
اطلاعات کامل
Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Clinical Psychiatry
547,000 437,600 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Virtue of Defiance and Psychiatric Engagement
اطلاعات کامل
The Virtue of Defiance and Psychiatric Engagement
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Prescriber's Guide: Stahl's Essential Psychopharmacology
اطلاعات کامل
Prescriber's Guide: Stahl's Essential Psychopharmacology
462,500 370,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Pediatric Psychogenic Non-Epileptic Seizures
اطلاعات کامل
Pediatric Psychogenic Non-Epileptic Seizures
259,700 207,760 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Understanding the Emotional Disorders
اطلاعات کامل
Understanding the Emotional Disorders
276,600 221,280 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Evolution of Forensic Psychiatry: History, Current Developments, Future Directions
اطلاعات کامل
The Evolution of Forensic Psychiatry: History, Current Developments, Future Directions
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Mindfulness-Based Therapy for Insomnia
اطلاعات کامل
Mindfulness-Based Therapy for Insomnia
259,700 207,760 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Wiley Handbook on the Psychology of Violence
اطلاعات کامل
The Wiley Handbook on the Psychology of Violence
412,972 330,378 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Handbook of Differential Diagnosis-Amer Psychiatric
اطلاعات کامل
Handbook of Differential Diagnosis-Amer Psychiatric
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Schizophrenia: Understanding Symptoms Diagnosis & Treatment
اطلاعات کامل
Schizophrenia: Understanding Symptoms Diagnosis & Treatment
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Schizophrenia and Related Disorders
اطلاعات کامل
Schizophrenia and Related Disorders
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Complementary, Alternative, and Integrative Interventions for Mental Health and Aging
اطلاعات کامل
Complementary, Alternative, and Integrative Interventions for Mental Health and Aging
315,675 252,540 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Mental Health and Social Issues Following a Nuclear Accident
اطلاعات کامل
Mental Health and Social Issues Following a Nuclear Accident
234,594 187,676 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences
اطلاعات کامل
Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences
344,200 275,360 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Negative Affective States and Cognitive Impairments in Nicotine Dependence
اطلاعات کامل
Negative Affective States and Cognitive Impairments in Nicotine Dependence
283,243 226,595 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Kaufman's Clinical Neurology for Psychiatrists
اطلاعات کامل
Kaufman's Clinical Neurology for Psychiatrists
631,500 505,200 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Short-Term Psychodynamic Psychotherapy
اطلاعات کامل
Short-Term Psychodynamic Psychotherapy
414,400 331,520 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Fundamentals of Diagnosing and Treating Eating Disorders
اطلاعات کامل
Fundamentals of Diagnosing and Treating Eating Disorders
242,800 194,240 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Stigma and Prejudice: Touchstones in Understanding Diversity in Healthcare
اطلاعات کامل
Stigma and Prejudice: Touchstones in Understanding Diversity in Healthcare
283,243 226,595 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Women in Academic Psychiatry: A Mind to Succeed
اطلاعات کامل
Women in Academic Psychiatry: A Mind to Succeed
234,594 187,676 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Crash Course Psychiatry
اطلاعات کامل
Crash Course Psychiatry
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Health Information Technology for Child and Adolescent Psychiatry
اطلاعات کامل
Health Information Technology for Child and Adolescent Psychiatry
259,700 207,760 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Dimensional Psychopathology
اطلاعات کامل
Dimensional Psychopathology
470,560 376,448 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Drug Addiction And The Brain
اطلاعات کامل
Drug Addiction And The Brain
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Comprehensive Textbook of Psychotherapy: Theory and Practice
اطلاعات کامل
Comprehensive Textbook of Psychotherapy: Theory and Practice
315,675 252,540 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Finding Consciousness
اطلاعات کامل
Finding Consciousness
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Handbook on the Neuropsychology of  Traumatic Brain Injury
اطلاعات کامل
Handbook on the Neuropsychology of Traumatic Brain Injury
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Neuromodulation in Psychiatry
اطلاعات کامل
Neuromodulation in Psychiatry
299,459 239,568 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Couples and Family Therapy in Clinical Practice
اطلاعات کامل
Couples and Family Therapy in Clinical Practice
283,243 226,595 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Intelligent Clinician's Guide to the DSM-5®
اطلاعات کامل
The Intelligent Clinician's Guide to the DSM-5®
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatry Bullets
اطلاعات کامل
Psychiatry Bullets
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychology Research Methods: Connecting Research to Students' Lives
اطلاعات کامل
Psychology Research Methods: Connecting Research to Students' Lives
404,000 323,200 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Prescriber's Guide: Stahl's Essential Psychopharmacology
اطلاعات کامل
Prescriber's Guide: Stahl's Essential Psychopharmacology
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Physician Mental Health and Well-Being
اطلاعات کامل
Physician Mental Health and Well-Being
276,600 221,280 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Schizophrenia: Advances and Current Management, An Issue of Psychiatric Clinics
اطلاعات کامل
Schizophrenia: Advances and Current Management, An Issue of Psychiatric Clinics
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Dementia with Lewy Bodies: Clinical and Biological Aspects
اطلاعات کامل
Dementia with Lewy Bodies: Clinical and Biological Aspects
242,800 194,240 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatry in Practice
اطلاعات کامل
Psychiatry in Practice
299,459 239,568 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Mental Health and Older People: A Guide for Primary Care Practitioners
اطلاعات کامل
Mental Health and Older People: A Guide for Primary Care Practitioners
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Phenomenology of Suicide: Unlocking the Suicidal Mind
اطلاعات کامل
Phenomenology of Suicide: Unlocking the Suicidal Mind
414,400 331,520 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Developmental Psychopathology, Risk, Resilience, and Intervention
اطلاعات کامل
Developmental Psychopathology, Risk, Resilience, and Intervention
510,269 408,216 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Textbook of Clinical Sexual Medicine
اطلاعات کامل
The Textbook of Clinical Sexual Medicine
327,300 261,840 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatry in Practice
اطلاعات کامل
Psychiatry in Practice
299,459 239,568 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Geriatric Telepsychiatry: A Clinician's Guide
اطلاعات کامل
Geriatric Telepsychiatry: A Clinician's Guide
259,700 207,760 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatric Care in Severe Obesity
اطلاعات کامل
Psychiatric Care in Severe Obesity
276,600 221,280 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Maudsley Handbook of Practical Psychiatry
اطلاعات کامل
The Maudsley Handbook of Practical Psychiatry
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatry and Neuroscience Update - Vol. II: A Translational Approach
اطلاعات کامل
Psychiatry and Neuroscience Update - Vol. II: A Translational Approach
327,300 261,840 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Computational Psychoanalysis and Formal Bi-Logic Frameworks
اطلاعات کامل
Computational Psychoanalysis and Formal Bi-Logic Frameworks
508,000 406,400 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
OPAL OXFORD AMERICAN PSYCHIATRY LIBRARY Bipolar Disorder
اطلاعات کامل
OPAL OXFORD AMERICAN PSYCHIATRY LIBRARY Bipolar Disorder
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Functional Neuromarkers for Psychiatry: Applications for Diagnosis and Treatment
اطلاعات کامل
Functional Neuromarkers for Psychiatry: Applications for Diagnosis and Treatment
364,324 291,460 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Transcranial Direct Current Stimulation in Neuropsychiatric Disorders
اطلاعات کامل
Transcranial Direct Current Stimulation in Neuropsychiatric Disorders
283,243 226,595 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Understanding Suicide: From Diagnosis to Personalized Treatment
اطلاعات کامل
Understanding Suicide: From Diagnosis to Personalized Treatment
299,459 239,568 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychopharmacology for Mental Health Professionals: An Integrative Approach
اطلاعات کامل
Psychopharmacology for Mental Health Professionals: An Integrative Approach
283,243 226,595 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Review of Psychiatry
اطلاعات کامل
Review of Psychiatry
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Treatment of High-Risk Sexual Offenders: An Integrated Approach
اطلاعات کامل
Treatment of High-Risk Sexual Offenders: An Integrated Approach
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatry Test Preparation and Review Manual,
اطلاعات کامل
Psychiatry Test Preparation and Review Manual,
376,310 301,048 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Shorter Oxford Textbook of Psychiatry
اطلاعات کامل
Shorter Oxford Textbook of Psychiatry
976,000 780,800 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Massachusetts General Hospital Handbook of Behavioral Medicine
اطلاعات کامل
The Massachusetts General Hospital Handbook of Behavioral Medicine
259,700 207,760 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Joint Care of Parents and Infants in Perinatal Psychiatry
اطلاعات کامل
Joint Care of Parents and Infants in Perinatal Psychiatry
234,594 187,676 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Neuropsychology: Science and Practice, Volume 3
اطلاعات کامل
Neuropsychology: Science and Practice, Volume 3
339,000 271,200 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Bariatric Psychology and Psychiatry
اطلاعات کامل
Bariatric Psychology and Psychiatry
339,000 271,200 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Training Manual for Behavior Technicians Working with Individuals with Autism
اطلاعات کامل
Training Manual for Behavior Technicians Working with Individuals with Autism
259,700 207,760 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Supervision Essentials for the Feminist Psychotherapy Model of Supervision
اطلاعات کامل
Supervision Essentials for the Feminist Psychotherapy Model of Supervision
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Kaplan & Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry
اطلاعات کامل
Kaplan & Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry
264,640 211,712 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Geriatric Psychiatry Study Guide: Mastering the Competencies
اطلاعات کامل
Geriatric Psychiatry Study Guide: Mastering the Competencies
564,160 451,328 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Massachusetts General Hospital Comprehensive Clinical Psychiatry
اطلاعات کامل
Massachusetts General Hospital Comprehensive Clinical Psychiatry
567,026 453,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychotherapy for Immigrant Youth
اطلاعات کامل
Psychotherapy for Immigrant Youth
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Transitional Age Youth and Mental Illness: Influences on Young Adult Outcomes, An Issue of Child and Adolescent Psychiat
اطلاعات کامل
Transitional Age Youth and Mental Illness: Influences on Young Adult Outcomes, An Issue of Child and Adolescent Psychiat
310,400 248,320 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Irre, Anstalt, Therapie: Der Psychiatrie-Komplex
اطلاعات کامل
Irre, Anstalt, Therapie: Der Psychiatrie-Komplex
639,040 511,232 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Handbook of Bereavement and Grief Reactions
اطلاعات کامل
Clinical Handbook of Bereavement and Grief Reactions
508,000 406,400 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Cognitive Psychology of Speech-Related Gesture
اطلاعات کامل
The Cognitive Psychology of Speech-Related Gesture
414,400 331,520 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Effective Counseling and Psychotherapy: An Evidence-Based Approach
اطلاعات کامل
Effective Counseling and Psychotherapy: An Evidence-Based Approach
508,000 406,400 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Community-Based Psychological First Aid. A Practical Guide to Helping Individuals and Communities During Difficult Times
اطلاعات کامل
Community-Based Psychological First Aid. A Practical Guide to Helping Individuals and Communities During Difficult Times
249,189 199,352 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Borderline Personality Disorder, An Issue of Psychiatric Clinics of North America (The Clinics: Internal Medicine)
اطلاعات کامل
Borderline Personality Disorder, An Issue of Psychiatric Clinics of North America (The Clinics: Internal Medicine)
788,800 631,040 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Supervision Essentials for a Systems Approach to Supervision
اطلاعات کامل
Supervision Essentials for a Systems Approach to Supervision
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Moodiness in ADHD: A Clinician's Guide
اطلاعات کامل
Moodiness in ADHD: A Clinician's Guide
414,400 331,520 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Psychology (PSY 334 Introduction to Clinical Psychology)
اطلاعات کامل
Clinical Psychology (PSY 334 Introduction to Clinical Psychology)
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
When an Adult You Love Has ADHD
اطلاعات کامل
When an Adult You Love Has ADHD
283,243 226,595 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Social Cognition: How Individuals Construct Social Reality
اطلاعات کامل
Social Cognition: How Individuals Construct Social Reality
470,560 376,448 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction
اطلاعات کامل
Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction
564,160 451,328 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Prevention of Mental Health Disorders: Principles and Implementation, An Issue of Child and Adolescent Psychiatric Clini
اطلاعات کامل
Prevention of Mental Health Disorders: Principles and Implementation, An Issue of Child and Adolescent Psychiatric Clini
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Supervision Essentials for the Critical Events in Psychotherapy Supervision Model
اطلاعات کامل
Supervision Essentials for the Critical Events in Psychotherapy Supervision Model
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psycho-Oncology: A Quick Reference on the Psychosocial Dimensions of Cancer Symptom Management (APOS Clinical Reference Handbooks)
اطلاعات کامل
Psycho-Oncology: A Quick Reference on the Psychosocial Dimensions of Cancer Symptom Management (APOS Clinical Reference Handbooks)
40,000 32,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychology of Aging: A Biopsychosocial Perspective
اطلاعات کامل
Psychology of Aging: A Biopsychosocial Perspective
564,160 451,328 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior
اطلاعات کامل
Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior
299,459 239,568 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Rutter's Child and Adolescent Psychiatry
اطلاعات کامل
Rutter's Child and Adolescent Psychiatry
40,000 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Textbook of Evolutionary Psychiatry and Psychosomatic Medicine
اطلاعات کامل
Textbook of Evolutionary Psychiatry and Psychosomatic Medicine
299,459 239,568 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Emergencies in Psychiatry in Low
اطلاعات کامل
Emergencies in Psychiatry in Low
376,310 301,048 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Conducting a Culturally Informed Neuropsychological Evaluation
اطلاعات کامل
Conducting a Culturally Informed Neuropsychological Evaluation
250,810 200,648 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Psychology and Adolescent Girls in a Postfeminist Era
اطلاعات کامل
Clinical Psychology and Adolescent Girls in a Postfeminist Era
339,520 271,616 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
NMS Psychiatry (National Medical Series for Independent Study)
اطلاعات کامل
NMS Psychiatry (National Medical Series for Independent Study)
80,000 تومان (نسخه PDF)
Trauma-Informed Treatment and Prevention of Intimate Partner Violence
اطلاعات کامل
Trauma-Informed Treatment and Prevention of Intimate Partner Violence
267,026 213,621 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology (Cambridge Handbooks in Psychology)
اطلاعات کامل
The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology (Cambridge Handbooks in Psychology)
882,400 705,920 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Psychiatric and Mood Diseases and the Natural Compounds
اطلاعات کامل
Psychiatric and Mood Diseases and the Natural Compounds
451,840 361,472 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)
Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety and Depression, An Issue of Psychiatric Clinics of North America
اطلاعات کامل
Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety and Depression, An Issue of Psychiatric Clinics of North America
242,800 194,240 تومان
80,000 تومان (نسخه PDF)« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
کلیه حقوق سایت برای انتشارات آناطب محفوظ است | طراح Bizup.ir.
x - »