لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > Pediatric and Pediatric Surgery

« قبلی     صفحه 1 از 7     بعدی »
Nelson Essentials of Pediatrics
اطلاعات کامل
Nelson Essentials of Pediatrics
585,000 468,000 تومان
A Practice of Anesthesia for Infants and Children
اطلاعات کامل
A Practice of Anesthesia for Infants and Children
780,000 624,000 تومان
 Nelson TEXTBOOK of PEDIATRICS 4 Vol
اطلاعات کامل
Nelson TEXTBOOK of PEDIATRICS 4 Vol
25,000 تومان (نسخه PDF)
 	Operative Pediatric Surgery 2Vol
اطلاعات کامل
Operative Pediatric Surgery 2Vol
25,000 تومان (نسخه PDF)
Avery's Diseases of the Newborn
اطلاعات کامل
Avery's Diseases of the Newborn
1,497,600 1,198,080 تومان
Ashcraft's Pediatric Surgery 2014
اطلاعات کامل
Ashcraft's Pediatric Surgery 2014
25,000 تومان (نسخه PDF)
A Guide to Integrative Pediatrics for the Healthcare
اطلاعات کامل
A Guide to Integrative Pediatrics for the Healthcare
25,000 تومان (نسخه PDF)
  Pediatric Nuclear Medicine and Molecular
اطلاعات کامل
Pediatric Nuclear Medicine and Molecular
25,000 تومان (نسخه PDF)
Atlas of Pediatric Cardiac CTA
اطلاعات کامل
Atlas of Pediatric Cardiac CTA
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nelson Pediatrics Board Review: Certification and Recertification
اطلاعات کامل
Nelson Pediatrics Board Review: Certification and Recertification
520,000 416,000 تومان
 Nelson Textbook of Pediatrics 4 Vol
اطلاعات کامل
Nelson Textbook of Pediatrics 4 Vol
1,820,000 1,456,000 تومان
40,000 تومان (نسخه PDF)
Advanced Paediatric Life Support
اطلاعات کامل
Advanced Paediatric Life Support
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
  Hematopoietic Cell Transplantation in Children with Cancer
اطلاعات کامل
Hematopoietic Cell Transplantation in Children with Cancer
25,000 تومان (نسخه PDF)
Bone Drugs in Pediatrics
اطلاعات کامل
Bone Drugs in Pediatrics
25,000 تومان (نسخه PDF)
BNF for children
اطلاعات کامل
BNF for children
25,000 تومان (نسخه PDF)
2017 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy
اطلاعات کامل
2017 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy
185,900 148,720 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
  Pediatric Ultrasound
اطلاعات کامل
Pediatric Ultrasound
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pediatric Nutrition 2Vol
اطلاعات کامل
Pediatric Nutrition 2Vol
25,000 تومان (نسخه PDF)
BNF for Children-2017-2018
اطلاعات کامل
BNF for Children-2017-2018
842,400 673,920 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Blueprints Pediatrics (Blueprints Series)
اطلاعات کامل
Blueprints Pediatrics (Blueprints Series)
25,000 تومان (نسخه PDF)
All in Your Head: Making Sense of Pediatric Pain
اطلاعات کامل
All in Your Head: Making Sense of Pediatric Pain
25,000 تومان (نسخه PDF)
Bright Futures: Guidelines Pocket Guide
اطلاعات کامل
Bright Futures: Guidelines Pocket Guide
150,410 120,328 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Assisted Ventilation of the Neonate
اطلاعات کامل
Assisted Ventilation of the Neonate
422,500 338,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Adolescent Sexuality, An Issue of Pediatric Clinics
اطلاعات کامل
Adolescent Sexuality, An Issue of Pediatric Clinics
133,510 تومان
59,000 تومان (نسخه PDF)
  Surgical Treatment of Colorectal Problems in Children
اطلاعات کامل
Surgical Treatment of Colorectal Problems in Children
25,000 تومان (نسخه PDF)
Manual of Pediatric Nephrology
اطلاعات کامل
Manual of Pediatric Nephrology
25,000 تومان (نسخه PDF)
Case Management and Care Coordination
اطلاعات کامل
Case Management and Care Coordination
25,000 تومان (نسخه PDF)
  Pediatric Sedation Outside of the Operating
اطلاعات کامل
Pediatric Sedation Outside of the Operating
25,000 تومان (نسخه PDF)
  Functional Symptoms in Pediatric Disease
اطلاعات کامل
Functional Symptoms in Pediatric Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Bright Futures
اطلاعات کامل
Bright Futures
387,010 309,608 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Atlas of Pediatric Cardiac Surgery
اطلاعات کامل
Atlas of Pediatric Cardiac Surgery
25,000 تومان (نسخه PDF)
Algorithms in Pediatrics
اطلاعات کامل
Algorithms in Pediatrics
387,010 309,608 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
 	Imaging Trauma and Polytrauma in Pediatric Patients
اطلاعات کامل
Imaging Trauma and Polytrauma in Pediatric Patients
25,000 تومان (نسخه PDF)
A Guide to Neonatal and Pediatric ECGs
اطلاعات کامل
A Guide to Neonatal and Pediatric ECGs
25,000 تومان (نسخه PDF)
100+ Clinical Cases in Pediatrics
اطلاعات کامل
100+ Clinical Cases in Pediatrics
322,702 258,162 تومان
Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation: From Basics to Clinical Practice 2Vol
اطلاعات کامل
Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation: From Basics to Clinical Practice 2Vol
25,000 تومان (نسخه PDF)
An Illustrated Guide to Pediatric Surgery
اطلاعات کامل
An Illustrated Guide to Pediatric Surgery
25,000 تومان (نسخه PDF)
Case studies in pediatric colorectal and pelvic surgery
اطلاعات کامل
Case studies in pediatric colorectal and pelvic surgery
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
100 Cases in Paediatrics
اطلاعات کامل
100 Cases in Paediatrics
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
BMJ Clinical Review: Paediatrics
اطلاعات کامل
BMJ Clinical Review: Paediatrics
25,000 تومان (نسخه PDF)
Challenging Cases in Pediatric Diagnosis
اطلاعات کامل
Challenging Cases in Pediatric Diagnosis
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pediatric and Congenital Cardiology	 	Cardiac Surgery and Intensive Care 4Vol
اطلاعات کامل
Pediatric and Congenital Cardiology Cardiac Surgery and Intensive Care 4Vol
25,000 تومان (نسخه PDF)
AM:STARs Clinical GI Challenges in the Adolescent: Adolescent Medicine State of the Art Reviews, Vol 27 Number 1
اطلاعات کامل
AM:STARs Clinical GI Challenges in the Adolescent: Adolescent Medicine State of the Art Reviews, Vol 27 Number 1
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
American Academy of Pediatrics Textbook of Pediatric Care  3 Vol
اطلاعات کامل
American Academy of Pediatrics Textbook of Pediatric Care 3 Vol
1,012,310 809,848 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Fetal and Neonatal Physiology: Proceedings of the Center for Perinatal Biology 40th Anniversary Symposium (Advances in Experimental Medicine and Biology)
اطلاعات کامل
Advances in Fetal and Neonatal Physiology: Proceedings of the Center for Perinatal Biology 40th Anniversary Symposium (Advances in Experimental Medicine and Biology)
25,000 تومان (نسخه PDF)
Berkowitz's Pediatrics: A Primary Care Approach
اطلاعات کامل
Berkowitz's Pediatrics: A Primary Care Approach
484,864 387,892 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Avery's Diseases of the Newborn 2 Vol (black and white
اطلاعات کامل
Avery's Diseases of the Newborn 2 Vol (black and white
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children, 7e 2Vol
اطلاعات کامل
Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children, 7e 2Vol
25,000 تومان (نسخه PDF)« قبلی     صفحه 1 از 7     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »