لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > Food and Nutrition

« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
Early Nutrition and Lifestyle Factors: Effects on First Trimester Placenta
اطلاعات کامل
Early Nutrition and Lifestyle Factors: Effects on First Trimester Placenta
144,324 115,460 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Nutrition For Dummies
اطلاعات کامل
Clinical Nutrition For Dummies
25,000 تومان (نسخه PDF)
Aquaculture Nutrition: Gut Health, Probiotics	and Prebiotics
اطلاعات کامل
Aquaculture Nutrition: Gut Health, Probiotics and Prebiotics
25,000 تومان (نسخه PDF)
Amino Acids: Biochemistry and Nutrition
اطلاعات کامل
Amino Acids: Biochemistry and Nutrition
25,000 تومان (نسخه PDF)
Antimicrobial Food Packaging
اطلاعات کامل
Antimicrobial Food Packaging
291,891 233,513 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Dietary Phosphorus: Health, Nutrition, and Regulatory Aspects
اطلاعات کامل
Dietary Phosphorus: Health, Nutrition, and Regulatory Aspects
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
	Clinical Aspects of Natural and Added Phosphorus in Foods
اطلاعات کامل
Clinical Aspects of Natural and Added Phosphorus in Foods
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Acrylamide in Food: Analysis, Content and Potential Health Effects
اطلاعات کامل
Acrylamide in Food: Analysis, Content and Potential Health Effects
259,459 207,568 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Eating Disorders in Special Populations: Medical, Nutritional, and Psychological Treatments
اطلاعات کامل
Eating Disorders in Special Populations: Medical, Nutritional, and Psychological Treatments
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chemical Contaminants and Residues in Food, Second Edition
اطلاعات کامل
Chemical Contaminants and Residues in Food, Second Edition
319,410 255,528 تومان
Barasi’s Human Nutrition: A Health Perspective, Third Edition
اطلاعات کامل
Barasi’s Human Nutrition: A Health Perspective, Third Edition
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Nutrition and Aging: Sarcopenia and Muscle Metabolism
اطلاعات کامل
Clinical Nutrition and Aging: Sarcopenia and Muscle Metabolism
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Clinical Paediatric Dietetics
اطلاعات کامل
Clinical Paediatric Dietetics
25,000 تومان (نسخه PDF)
 	Metabonomics and Gut Microbiota in Nutrition
اطلاعات کامل
Metabonomics and Gut Microbiota in Nutrition
25,000 تومان (نسخه PDF)
Krause's Food & the Nutrition Care Process
اطلاعات کامل
Krause's Food & the Nutrition Care Process
929,500 743,600 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Early Nutrition and Long-Term Health: Mechanisms, Consequences, and Opportunities
اطلاعات کامل
Early Nutrition and Long-Term Health: Mechanisms, Consequences, and Opportunities
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advanced Nutrition and Human Metabolism
اطلاعات کامل
Advanced Nutrition and Human Metabolism
692,640 554,112 تومان
Advances in Nutrition and Cancer
اطلاعات کامل
Advances in Nutrition and Cancer
25,000 تومان (نسخه PDF)
Dairy In Human Health And Disease Across The Lifespan
اطلاعات کامل
Dairy In Human Health And Disease Across The Lifespan
304,200 243,360 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Brewing Materials and Processes: A Practical Approach to Beer Excellence
اطلاعات کامل
Brewing Materials and Processes: A Practical Approach to Beer Excellence
227,026 181,621 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Edible Films and Coatings: Fundamentals and Applications
اطلاعات کامل
Edible Films and Coatings: Fundamentals and Applications
259,459 207,568 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Community Nutrition in Action: An Entrepreneurial Approach
اطلاعات کامل
Community Nutrition in Action: An Entrepreneurial Approach
388,700 310,960 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Dietetic and Nutrition Case Studies
اطلاعات کامل
Dietetic and Nutrition Case Studies
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
American Diabetes Association Guide to Nutrition Therapy for Diabetes
اطلاعات کامل
American Diabetes Association Guide to Nutrition Therapy for Diabetes
25,000 تومان (نسخه PDF)
Diet and disease : nutrition for heart disease, diabetes, metabolic stress
اطلاعات کامل
Diet and disease : nutrition for heart disease, diabetes, metabolic stress
128,108 102,487 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Beverage Impacts on Health and Nutrition
اطلاعات کامل
Beverage Impacts on Health and Nutrition
306,486 245,189 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Early Nutrition and Long-Term Health: Mechanisms, Consequences, and Opportunities
اطلاعات کامل
Early Nutrition and Long-Term Health: Mechanisms, Consequences, and Opportunities
304,200 243,360 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
ANTIOXIDANTS IN SPORT NUTRITION
اطلاعات کامل
ANTIOXIDANTS IN SPORT NUTRITION
25,000 تومان (نسخه PDF)
Bariatric surgery patients: a nutritional guide
اطلاعات کامل
Bariatric surgery patients: a nutritional guide
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
  Ayurvedic Science of Food and Nutrition
اطلاعات کامل
Ayurvedic Science of Food and Nutrition
25,000 تومان (نسخه PDF)
Chemical Contaminants and Residues in Food, Second Edition
اطلاعات کامل
Chemical Contaminants and Residues in Food, Second Edition
319,410 255,528 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Cyclospora cayetanensis as a Foodborne Pathogen
اطلاعات کامل
Cyclospora cayetanensis as a Foodborne Pathogen
116,610 93,288 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advanced Nutrition and Dietetics in Obe
اطلاعات کامل
Advanced Nutrition and Dietetics in Obe
468,000 374,400 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Biofortification of Food Crops
اطلاعات کامل
Biofortification of Food Crops
243,243 194,595 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advanced Medical Nutrition Therapy
اطلاعات کامل
Advanced Medical Nutrition Therapy
842,400 673,920 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Counselling Skills for Dietitians
اطلاعات کامل
Counselling Skills for Dietitians
192,973 154,379 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Crash Course: Metabolism and Nutrition
اطلاعات کامل
Crash Course: Metabolism and Nutrition
299,000 239,200 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advanced Nutrition and Human Metabolism
اطلاعات کامل
Advanced Nutrition and Human Metabolism
692,640 554,112 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Food Rheology and its Applications
اطلاعات کامل
Advances in Food Rheology and its Applications
285,610 228,488 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Aware Food Choices: Bridging the Gap Between Consumer Knowledge  About Nutritional Requirements and Nutritional Information
اطلاعات کامل
Aware Food Choices: Bridging the Gap Between Consumer Knowledge About Nutritional Requirements and Nutritional Information
160,540 128,432 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
LIPIDS NUTRITION and HEALTH
اطلاعات کامل
LIPIDS NUTRITION and HEALTH
25,000 تومان (نسخه PDF)
Developing New Functional Food and Nutraceutical Products
اطلاعات کامل
Developing New Functional Food and Nutraceutical Products
304,200 243,360 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mediterranean Diet
اطلاعات کامل
Mediterranean Diet
210,810 168,648 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advances in Fermented Foods and Beverages
اطلاعات کامل
Advances in Fermented Foods and Beverages
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition & Diagnosis Related Care
اطلاعات کامل
Nutrition & Diagnosis Related Care
25,000 تومان (نسخه PDF)
Anthocyanins and Human Health: Biomolecular and therapeutic aspects
اطلاعات کامل
Anthocyanins and Human Health: Biomolecular and therapeutic aspects
162,162 129,730 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Analysis in Nutrition Research: Principles of Statistical Methodology and Interpretation of the Results
اطلاعات کامل
Analysis in Nutrition Research: Principles of Statistical Methodology and Interpretation of the Results
364,000 291,200 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Discovering Nutrition
اطلاعات کامل
Discovering Nutrition
585,000 468,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition and Growth: Yearbook 2014
اطلاعات کامل
Nutrition and Growth: Yearbook 2014

Williams Basic Nutrition and Diet Therapy
اطلاعات کامل
Williams Basic Nutrition and Diet Therapy
520,000 416,000 تومان
Nutrition in Pediatric Pulmonary Disease
اطلاعات کامل
Nutrition in Pediatric Pulmonary Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
 The Nutritional Biochemistry of Chromium
اطلاعات کامل
The Nutritional Biochemistry of Chromium
325,000 260,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
 Hidden Hunger: Strategies to Improve Nutrition Qualit
اطلاعات کامل
Hidden Hunger: Strategies to Improve Nutrition Qualit
374,400 299,520 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Adult Short Bowel Syndrome: Nutritional, Medical, and Surgical Management
اطلاعات کامل
Adult Short Bowel Syndrome: Nutritional, Medical, and Surgical Management
299,000 239,200 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition and Diet Therapy
اطلاعات کامل
Nutrition and Diet Therapy
25,000 تومان (نسخه PDF)
Advanced Nutrition and Dietetics in Nutrition Support (Advanced Nutrition and Dietetics (BDA))
اطلاعات کامل
Advanced Nutrition and Dietetics in Nutrition Support (Advanced Nutrition and Dietetics (BDA))
524,160 419,328 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition
اطلاعات کامل
Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition
1,123,200 898,560 تومان
35,000 تومان (نسخه PDF)
An Athletic Trainers’ Guide to Sports Nutrition
اطلاعات کامل
An Athletic Trainers’ Guide to Sports Nutrition
411,840 329,472 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Williams' Basic Nutrition & Diet Therapy, 15e
اطلاعات کامل
Williams' Basic Nutrition & Diet Therapy, 15e
422,500 338,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Critical Care Nutrition Therapy for Non-nutritionists
اطلاعات کامل
Critical Care Nutrition Therapy for Non-nutritionists
374,400 299,520 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food Hygiene and Toxicology in Ready-to-Eat Foods
اطلاعات کامل
Food Hygiene and Toxicology in Ready-to-Eat Foods
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition Essentials for Nursing Practice, 7th Edition
اطلاعات کامل
Nutrition Essentials for Nursing Practice, 7th Edition
25,000 تومان (نسخه PDF)
Maize: Nutrition Dynamics and Novel Uses
اطلاعات کامل
Maize: Nutrition Dynamics and Novel Uses
25,000 تومان (نسخه PDF)
Encyclopedia of Food Safety
اطلاعات کامل
Encyclopedia of Food Safety

The A–Z Guide to Food as Medicine
اطلاعات کامل
The A–Z Guide to Food as Medicine
306,486 245,189 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition and Lifestyle for Pregnancy and Breastfeeding
اطلاعات کامل
Nutrition and Lifestyle for Pregnancy and Breastfeeding
25,000 تومان (نسخه PDF)
HOME PARENTERAL NUTRITION
اطلاعات کامل
HOME PARENTERAL NUTRITION
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pharma-Nutrition
اطلاعات کامل
Pharma-Nutrition
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food Freezing and Thawing Calculations
اطلاعات کامل
Food Freezing and Thawing Calculations
25,000 تومان (نسخه PDF)
Gluten : food sources, properties and health implications
اطلاعات کامل
Gluten : food sources, properties and health implications
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pharma-Nutrition
اطلاعات کامل
Pharma-Nutrition
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mediterranean Diet: Dietary Guidelines and Impact on Health and Disease
اطلاعات کامل
Mediterranean Diet: Dietary Guidelines and Impact on Health and Disease
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition at a Glance
اطلاعات کامل
Nutrition at a Glance
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
ENCYCLOPEDIA OF FOOD MICROBIOLOGY
اطلاعات کامل
ENCYCLOPEDIA OF FOOD MICROBIOLOGY
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition and Bariatric Surgery
اطلاعات کامل
Nutrition and Bariatric Surgery

Life Cycle Nutrition: An Evidence-Based Approach
اطلاعات کامل
Life Cycle Nutrition: An Evidence-Based Approach
25,000 تومان (نسخه PDF)
Formal and Informal Approaches to Food Policy
اطلاعات کامل
Formal and Informal Approaches to Food Policy
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition Support for the Critically Ill
اطلاعات کامل
Nutrition Support for the Critically Ill
290,270 232,216 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Functional Foods: The Connection Between Nutrition, Health, and Food Science
اطلاعات کامل
Functional Foods: The Connection Between Nutrition, Health, and Food Science

NUTRITION IN THE PREVENTION AND 	TREATMENT OF ABDOMINAL OBESITY
اطلاعات کامل
NUTRITION IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF ABDOMINAL OBESITY
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition-Infection Interactions and Impacts on HUMAN HEALTH
اطلاعات کامل
Nutrition-Infection Interactions and Impacts on HUMAN HEALTH
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food Biochemistry and Food Processing
اطلاعات کامل
Food Biochemistry and Food Processing
25,000 تومان (نسخه PDF)
Ethnic Fermented Foods and Alcoholic Beverages of Asia
اطلاعات کامل
Ethnic Fermented Foods and Alcoholic Beverages of Asia
259,459 207,568 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food Microbiology: Principles into Practice, 2 Volume Set
اطلاعات کامل
Food Microbiology: Principles into Practice, 2 Volume Set
468,648 374,919 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrient Delivery
اطلاعات کامل
Nutrient Delivery
422,500 338,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition Now
اطلاعات کامل
Nutrition Now
25,000 تومان (نسخه PDF)
Glutamine in Clinical Nutrition
اطلاعات کامل
Glutamine in Clinical Nutrition
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition in Kidney Disease
اطلاعات کامل
Nutrition in Kidney Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mineral Containing Proteins : Roles in Nutrition
اطلاعات کامل
Mineral Containing Proteins : Roles in Nutrition
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition and Behavior: A Multidisciplinary Approach
اطلاعات کامل
Nutrition and Behavior: A Multidisciplinary Approach

Nutritional and Integrative Strategies in Cardiovascular Medicine
اطلاعات کامل
Nutritional and Integrative Strategies in Cardiovascular Medicine
25,000 تومان (نسخه PDF)
Yellow Alkaline Noodles Processing Technology and Quality      Improvement
اطلاعات کامل
Yellow Alkaline Noodles Processing Technology and Quality Improvement
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition, Exercise and Epigenetics: Ageing Interventions (Healthy Ageing and Longevity)
اطلاعات کامل
Nutrition, Exercise and Epigenetics: Ageing Interventions (Healthy Ageing and Longevity)
25,000 تومان (نسخه PDF)
Optimizing Physical Performance During Fasting and Dietary Restriction
اطلاعات کامل
Optimizing Physical Performance During Fasting and Dietary Restriction
194,594 155,676 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food Biopreservation
اطلاعات کامل
Food Biopreservation
25,000 تومان (نسخه PDF)
Phase Transitions in Foods
اطلاعات کامل
Phase Transitions in Foods
210,810 168,648 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Sports Nutrition
اطلاعات کامل
Sports Nutrition
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition Through the Life Cycle
اطلاعات کامل
Nutrition Through the Life Cycle
304,200 243,360 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Personal Nutrition
اطلاعات کامل
Personal Nutrition
291,891 233,513 تومان
Nutrition in Public Health: Principles, Policies, and Practice, Second Edition
اطلاعات کامل
Nutrition in Public Health: Principles, Policies, and Practice, Second Edition
364,864 291,892 تومان
Food Emulsions: Principles, Practices, and Techniques
اطلاعات کامل
Food Emulsions: Principles, Practices, and Techniques
291,891 233,513 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition Research Methodologies
اطلاعات کامل
Nutrition Research Methodologies
25,000 تومان (نسخه PDF)
Functional Properties of Traditional Foods
اطلاعات کامل
Functional Properties of Traditional Foods
194,594 155,676 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Retail Food Safety
اطلاعات کامل
Retail Food Safety
25,000 تومان (نسخه PDF)
Fennema’s Food Chemistry
اطلاعات کامل
Fennema’s Food Chemistry
591,500 473,200 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Medical Nutrition and Disease: A Case-Based Approach
اطلاعات کامل
Medical Nutrition and Disease: A Case-Based Approach

Toxins and Contaminants in Indian Food Products
اطلاعات کامل
Toxins and Contaminants in Indian Food Products
648,648 518,919 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Fruit and Vegetable Storage:Hypobaric, Hyperbaric and Controlled Atmosphere
اطلاعات کامل
Fruit and Vegetable Storage:Hypobaric, Hyperbaric and Controlled Atmosphere
162,162 129,730 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Weight Management and Obesity
اطلاعات کامل
Weight Management and Obesity
160,540 128,432 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition Support for the Critically Ill Patient: A Guide to Practice, Second Edition
اطلاعات کامل
Nutrition Support for the Critically Ill Patient: A Guide to Practice, Second Edition
25,000 تومان (نسخه PDF)
Trypanosoma cruzi as a Foodborne Pathogen
اطلاعات کامل
Trypanosoma cruzi as a Foodborne Pathogen
25,000 تومان (نسخه PDF)
Evidence-Based Herbal and Nutritional Treatments for Anxiety in Psychiatric Disorders
اطلاعات کامل
Evidence-Based Herbal and Nutritional Treatments for Anxiety in Psychiatric Disorders
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Pediatric behavioral nutrition factors: environment, education, and self-regulation
اطلاعات کامل
Pediatric behavioral nutrition factors: environment, education, and self-regulation
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Understanding Nutrition
اطلاعات کامل
Understanding Nutrition
437,837 350,270 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Statistics in Food Science and Nutrition
اطلاعات کامل
Statistics in Food Science and Nutrition
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutritional Care of the Patient with Gastrointestinal Disease
اطلاعات کامل
Nutritional Care of the Patient with Gastrointestinal Disease
259,459 207,568 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition Counseling and Education Skills
اطلاعات کامل
Nutrition Counseling and Education Skills
561,600 449,280 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Encyclopedia of Food and Health
اطلاعات کامل
Encyclopedia of Food and Health
891,891 713,513 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition in Neurologic Disorders: A Practical Guide
اطلاعات کامل
Nutrition in Neurologic Disorders: A Practical Guide
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition economics: principles and policy applications
اطلاعات کامل
Nutrition economics: principles and policy applications
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food Carotenoids: Chemistry, Biology and Technology
اطلاعات کامل
Food Carotenoids: Chemistry, Biology and Technology
210,810 168,648 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Revival: Clinical Nutrition For The Health Scientist (1979)
اطلاعات کامل
Revival: Clinical Nutrition For The Health Scientist (1979)
150,410 120,328 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Hidden Hunger
اطلاعات کامل
Hidden Hunger
194,594 155,676 تومان
Nutrition and Health in a Developing World
اطلاعات کامل
Nutrition and Health in a Developing World
336,310 269,048 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food for the Aging Population
اطلاعات کامل
Food for the Aging Population
270,400 216,320 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutritional Supplements and Their Role in Promoting Successful Aging and Longevity
اطلاعات کامل
Nutritional Supplements and Their Role in Promoting Successful Aging and Longevity
133,510 106,808 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food and nutrition economics : fundamentals for health sciences
اطلاعات کامل
Food and nutrition economics : fundamentals for health sciences
209,189 167,352 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nitrite and Nitrate in Human Health and Disease
اطلاعات کامل
Nitrite and Nitrate in Human Health and Disease
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food Lipids: Chemistry, Nutrition, and Biotechnology
اطلاعات کامل
Food Lipids: Chemistry, Nutrition, and Biotechnology
454,610 363,688 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutritional and Analytical Approaches of Gluten-Free Diet in Celiac Disease
اطلاعات کامل
Nutritional and Analytical Approaches of Gluten-Free Diet in Celiac Disease
133,510 106,808 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition Therapy and Pathophysiology
اطلاعات کامل
Nutrition Therapy and Pathophysiology
486,486 389,189 تومان
Nutrition Essentials for Nursing Practice
اطلاعات کامل
Nutrition Essentials for Nursing Practice
655,200 524,160 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition support
اطلاعات کامل
Nutrition support
144,324 115,460 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Microbial Toxins and Related Contamination in the Food Industry
اطلاعات کامل
Microbial Toxins and Related Contamination in the Food Industry
25,000 تومان (نسخه PDF)
Foodborne Viral Pathogens
اطلاعات کامل
Foodborne Viral Pathogens
219,700 175,760 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Prebiotics and Probiotics in Human Milk
اطلاعات کامل
Prebiotics and Probiotics in Human Milk
270,400 216,320 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition, Immunity, and Infection
اطلاعات کامل
Nutrition, Immunity, and Infection
599,040 479,232 تومان
30,000 تومان (نسخه PDF)
Nutritional Pathophysiology of Obesity and its Comorbidities. A Case-Study Approach
اطلاعات کامل
Nutritional Pathophysiology of Obesity and its Comorbidities. A Case-Study Approach
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Mineral Containing Proteins: Roles in Nutrition
اطلاعات کامل
Mineral Containing Proteins: Roles in Nutrition
202,800 162,240 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition Guide for Physicians and Related Healthcare Professionals
اطلاعات کامل
Nutrition Guide for Physicians and Related Healthcare Professionals
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition in Lifestyle Medicine
اطلاعات کامل
Nutrition in Lifestyle Medicine
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food Lipids: Chemistry, Nutrition, and Biotechnology
اطلاعات کامل
Food Lipids: Chemistry, Nutrition, and Biotechnology
454,610 363,688 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
L-Arginine in Clinical Nutrition
اطلاعات کامل
L-Arginine in Clinical Nutrition
319,410 255,528 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nanotechnology Applications in Food: Flavor, Stability, Nutrition and Safety
اطلاعات کامل
Nanotechnology Applications in Food: Flavor, Stability, Nutrition and Safety
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Vitamins, Fifth Edition: Fundamental Aspects in Nutrition and Health
اطلاعات کامل
The Vitamins, Fifth Edition: Fundamental Aspects in Nutrition and Health
336,310 269,048 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Integrative Nutrition Therapy
اطلاعات کامل
Integrative Nutrition Therapy
259,459 207,568 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutraceutical and Functional Food Components: Effects of Innovative Processing Techniques
اطلاعات کامل
Nutraceutical and Functional Food Components: Effects of Innovative Processing Techniques
236,600 189,280 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Integrating nutrition into practice
اطلاعات کامل
Integrating nutrition into practice
561,600 449,280 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nonvitamin and Nonmineral Nutritional Supplements
اطلاعات کامل
Nonvitamin and Nonmineral Nutritional Supplements
455,000 364,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Williams' Essentials of Nutrition and Diet Therapy
اطلاعات کامل
Williams' Essentials of Nutrition and Diet Therapy
561,600 449,280 تومان
Human placental trophoblasts : impact of maternal nutrition
اطلاعات کامل
Human placental trophoblasts : impact of maternal nutrition
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Phylogenetic Systematics
اطلاعات کامل
Phylogenetic Systematics
259,459 207,568 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition Assessment
اطلاعات کامل
Nutrition Assessment
111,892 89,514 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Modern Nutrition in Health and Disease
اطلاعات کامل
Modern Nutrition in Health and Disease
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition Now
اطلاعات کامل
Nutrition Now
388,700 310,960 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Public health nutrition
اطلاعات کامل
Public health nutrition
524,160 419,328 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Handbook of Lipids in Human Function: Fatty Acids
اطلاعات کامل
Handbook of Lipids in Human Function: Fatty Acids
372,972 298,378 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition and the developing brain
اطلاعات کامل
Nutrition and the developing brain
25,000 تومان (نسخه PDF)
Procedures to Investigate Waterborne Illness
اطلاعات کامل
Procedures to Investigate Waterborne Illness
194,594 155,676 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Present Knowledge in Nutrition
اطلاعات کامل
Present Knowledge in Nutrition
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutritional Influences on Bone Health: 9th International Symposium
اطلاعات کامل
Nutritional Influences on Bone Health: 9th International Symposium
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Primary care nutrition : writing the nutrition prescription
اطلاعات کامل
Primary care nutrition : writing the nutrition prescription
251,810 201,448 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition for Elite Athletes
اطلاعات کامل
Nutrition for Elite Athletes
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition and Lifestyle in Neurological Autoimmune Diseases: Multiple Sclerosis
اطلاعات کامل
Nutrition and Lifestyle in Neurological Autoimmune Diseases: Multiple Sclerosis
234,910 187,928 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Medical Nutrition Therapy
اطلاعات کامل
Medical Nutrition Therapy
270,400 216,320 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Gastrointestinal System: Gastrointestinal, Nutritional and Hepatobiliary Physiology
اطلاعات کامل
The Gastrointestinal System: Gastrointestinal, Nutritional and Hepatobiliary Physiology
25,000 تومان (نسخه PDF)
Rapid Detection of Food Adulterants and Contaminants: Theory and Practice
اطلاعات کامل
Rapid Detection of Food Adulterants and Contaminants: Theory and Practice
194,594 155,676 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Omega-3 Fatty Acids: Keys to Nutritional Health
اطلاعات کامل
Omega-3 Fatty Acids: Keys to Nutritional Health
306,486 245,189 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Practical Applications in Sports Nutrition
اطلاعات کامل
Practical Applications in Sports Nutrition
599,040 479,232 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition and Diet in Maternal Diabetes: An Evidence-Based Approach
اطلاعات کامل
Nutrition and Diet in Maternal Diabetes: An Evidence-Based Approach
561,600 449,280 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition, Health and Disease: A Lifespan Approach
اطلاعات کامل
Nutrition, Health and Disease: A Lifespan Approach
25,000 تومان (نسخه PDF)
Functional Polymers in Food Science: From Technology to Biology
اطلاعات کامل
Functional Polymers in Food Science: From Technology to Biology
210,810 168,648 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Health Through Inner Body Cleansing
اطلاعات کامل
Health Through Inner Body Cleansing
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Preventive Nutrition: The Comprehensive Guide for Health Professionals
اطلاعات کامل
Preventive Nutrition: The Comprehensive Guide for Health Professionals
405,405 324,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Handbook of Food Allergen Detection and Control
اطلاعات کامل
Handbook of Food Allergen Detection and Control
25,000 تومان (نسخه PDF)
Modernization of Traditional Food Processes and Products
اطلاعات کامل
Modernization of Traditional Food Processes and Products
162,162 129,730 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Fundamentals of Cheese Science
اطلاعات کامل
Fundamentals of Cheese Science
388,700 310,960 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition and Growth: Yearbook 2017
اطلاعات کامل
Nutrition and Growth: Yearbook 2017
202,800 162,240 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Sports nutrition needs for child and adolescent athletes
اطلاعات کامل
Sports nutrition needs for child and adolescent athletes
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Plants with Anti-Diabetes Mellitus Properties
اطلاعات کامل
Plants with Anti-Diabetes Mellitus Properties
291,891 233,513 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Molecular Basis of Nutrition and Aging. A Volume in the Molecular Nutrition Series
اطلاعات کامل
Molecular Basis of Nutrition and Aging. A Volume in the Molecular Nutrition Series
322,702 258,162 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition: Concepts and Controversies
اطلاعات کامل
Nutrition: Concepts and Controversies
422,500 338,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Traditional Foods: General and Consumer Aspects
اطلاعات کامل
Traditional Foods: General and Consumer Aspects
227,026 181,621 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Fast Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Methods in Food and Environmental Analysis
اطلاعات کامل
Fast Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Methods in Food and Environmental Analysis
275,675 220,540 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition and functional foods for healthy aging
اطلاعات کامل
Nutrition and functional foods for healthy aging
234,910 187,928 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Molecular Nutrition of Fats
اطلاعات کامل
The Molecular Nutrition of Fats
390,000 312,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Probiotics and Bioactive Carbohydrates in Colon Cancer Management
اطلاعات کامل
Probiotics and Bioactive Carbohydrates in Colon Cancer Management
162,162 129,730 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutritional Intervention in Metabolic Syndrome
اطلاعات کامل
Nutritional Intervention in Metabolic Syndrome
259,459 207,568 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Le Soulard des Sportifs: Plaisirs Gourmands et Nutrition Sportive
اطلاعات کامل
Le Soulard des Sportifs: Plaisirs Gourmands et Nutrition Sportive
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Yogurt : roles in nutrition and impacts on health
اطلاعات کامل
Yogurt : roles in nutrition and impacts on health
218,010 174,408 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Handbook of nutrition and diet in leukemia and blood disease therapy
اطلاعات کامل
Handbook of nutrition and diet in leukemia and blood disease therapy
225,405 180,324 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition and diet therapy
اطلاعات کامل
Nutrition and diet therapy
550,000 440,000 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Genomics, Proteomics and Metabolomics in Nutraceuticals and Functional Foods
اطلاعات کامل
Genomics, Proteomics and Metabolomics in Nutraceuticals and Functional Foods
25,000 تومان (نسخه PDF)
Fermented Foods in Health and Disease Prevention
اطلاعات کامل
Fermented Foods in Health and Disease Prevention
308,107 246,486 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Potato Staple Food Processing Technology
اطلاعات کامل
Potato Staple Food Processing Technology
133,510 106,808 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Nutrition: Your Life Science
اطلاعات کامل
Nutrition: Your Life Science
259,459 207,568 تومان
The Molecular Nutrition of Amino Acids and Proteins
اطلاعات کامل
The Molecular Nutrition of Amino Acids and Proteins
241,621 193,297 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
The Pediatrician's Guide to Feeding Babies and Toddlers: Practical Answers To Your Questions on Nutrition, Starting Solids, Allergies, Picky Eating, and More by For Parents, By Parents
اطلاعات کامل
The Pediatrician's Guide to Feeding Babies and Toddlers: Practical Answers To Your Questions on Nutrition, Starting Solids, Allergies, Picky Eating, and More by For Parents, By Parents
25,000 تومان (نسخه PDF)
Food as medicine: functional food plants of Africa
اطلاعات کامل
Food as medicine: functional food plants of Africa
268,710 214,968 تومان
25,000 تومان (نسخه PDF)
Research Advancements in Pharmaceutical, Nutritional, and Industrial Enzymology (Advances in Medical Technologies and Clinical Practice)
اطلاعات کامل
Research Advancements in Pharmaceutical, Nutritional, and Industrial Enzymology (Advances in Medical Technologies and Clinical Practice)
« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »