×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 2015
شابک : 9781784100568
A Doctor's Dictionary: Writings on Culture & Medicine
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781496351470
A Short Course in Medical Terminology
قیمت کتاب به تومان :
239,200 299,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781451176063
A Short Course in Medical Terminology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2008
شابک : 9780443104107
Churchill Livingstone Medical Dictionary
قیمت کتاب به تومان :
159,200 199,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2008
شابک : 9780443102158
Churchill Livingstone's Dictionary of Sport and Exercise Science and Medicine
قیمت کتاب به تومان :
135,200 169,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781482243871
Concise encyclopedia of biostatistics for medical professionals
قیمت کتاب به تومان :
269,048 336,310
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781622027521
CPT 2019 (CPT / Current Procedural Terminology
قیمت کتاب به تومان :
448,032 560,040
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2010
شابک : 9781420077698
Dictionary of Alkaloids
قیمت کتاب به تومان :
367,200 459,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
 
Dictionary of Disaster Medicine and Humanitarian Relief
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
 
Dictionary of Pharmaceutical Medicine
قیمت کتاب به تومان :
214,968 268,710
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781118867785
Dictionary of stem cells, regenerative medicine, and translational medicine
قیمت کتاب به تومان :
214,968 268,710
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323340205
Dorland's Dictionary of Medical Acronyms and Abbreviations
قیمت کتاب به تومان :
193,297 241,621
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2012
شابک : 9780808924180
Dorland's Illustrated Medical Dictionary
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

ویژه
سال : 2013
شابک : 9781441913807
Encyclopedia of Behavioral Medicine
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2009
شابک : 9780123738646
Encyclopedia of Consciousness
قیمت کتاب به تومان :
239,200 299,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780128000342
Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine
قیمت کتاب به تومان :
743,600 929,500
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9780123821652
Encyclopedia of Forensic Sciences
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781465449818
Encyclopedia of Herbal Medicine
قیمت کتاب به تومان :
206,270 257,837
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2012
شابک : 9780123750006
Encyclopedia of Human Behavior
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2002
شابک : 9780122272103
Encyclopedia of the Human Brain
قیمت کتاب به تومان :
479,200 599,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9780123864543
Encyclopedia of Toxicology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
 
English-Spanish, Spanish-English medical dictionary = Diccionario médico inglés-español, español-inglés
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781410317407
Gale Encyclopedia of Cancer 2Vol
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781410317308
Gale Encyclopedia of Medicine-9 Vol Set
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2014
شابک : 9781573027366
Gale Encyclopedia Of Surgery And Medical Tests- 4 Volume Set
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781285174426
Illustrated Guide to Medical Terminology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2007
شابک : 9780073510965
Mc Graw Hill Medical Dictionary For Allied Health
قیمت کتاب به تومان :
159,200 199,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2008
شابک : 9780443104121
Medical Dictionary
قیمت کتاب به تومان :
159,200 199,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781496310460
Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine
قیمت کتاب به تومان :
560,040


سال : 2012
شابک : 9781455707744
Medical Terminology and Anatomy for ICD-10 Coding
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780803642119
Medical Terminology Express
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2016
شابک : 9781305634350
Medical Terminology for Health Professions
قیمت کتاب به تومان :
245,189 306,486
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9780803639713
Medical Terminology Simplified
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2012
شابک : 9780803629547
Medical Terminology Systems : A Body Systems Approach
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780323444927
Medical Terminology: A Short Course
قیمت کتاب به تومان :
363,636 404,040


سال : 2015
شابک : 9781455758302
Medical Terminology: A Short Course
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780323222051
Mosby's Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions
قیمت کتاب به تومان :
608,400 760,500
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9780323074032
Mosby's Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323414258
Mosby's Medical Dictionary
قیمت کتاب به تومان :
582,486 728,107


سال : 2019
شابک : 9781496360991
Programmed Learning Approach to Medical Terminology
قیمت کتاب به تومان :
207,200 259,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781617110191
Quick Reference Dictionary for GI and Hepatology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781284142211
Stanfield's Essential Medical Terminology
قیمت کتاب به تومان :
310,752 388,440


سال : 2017
شابک : 9781496317117
Stedman's Medical Terminology
قیمت کتاب به تومان :
304,200


سال : 2013
شابک : 9780803629776
Taber's Cyclopedic Medical Dictionary
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781573027342
The Gale Encyclopedia of Alternative Medicine
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781482210149
The Medical Directory 2014
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9781451115833
Using Medical Terminology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000


« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »