×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 1398
مولف/مترجم : داود نورآبادی، علی محمد خانی زاده، دکتر یاسر عزیزی
برای کنکور فیزیولوژی پزشکی ۱۰
قیمت کتاب به تومان :
48,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر نیاورانی
چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون هال ۲۰۲۱
قیمت کتاب به تومان :
75,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر حوری سپهری - دکتر زهرا قاسم زاده - دکتر علی راستگار فرج زاده
خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۲۱
قیمت کتاب به تومان :
83,700 90,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر فاطمه صفری -دکتر جواد فحانیک بابایی -دکتر سیمین نامور -علی راستگار فرج زاده با مقدمه و زیر نظر : دکتر سید علی حائری روحانی
فیزیولوژی برن و لوی 2018
قیمت کتاب به تومان :
171,000 190,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر سید علی حائری روحانی / دکتر زهرا قاسم زاده / دکتر سکینه علی جان پور
فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019
قیمت کتاب به تومان :
209,000 220,000


سال : 1399
مولف/مترجم : هوشنگ نجفی و همکاران
فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۲۱ - جلد اول
قیمت کتاب به تومان :
142,500 150,000


سال : 1399
مولف/مترجم : هوشنگ نجفی و همکاران
فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۲۱ - جلد دوم
قیمت کتاب به تومان :
142,500 150,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر احمدرضا نیاورانی و همکاران
فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۲۱- 2 جلدی
قیمت کتاب به تومان :
266,000 280,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر حوری سپهری - زهرا قاسم زاده - علی راستگار فرج زاده
فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۲۱- جلد اول شومیز
قیمت کتاب به تومان :
130,200 140,000


سال : 1399
مولف/مترجم : فرخ شادان
فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۲۱(فرخ شادان)جلد اول (شومیز)
قیمت کتاب به تومان :
133,400 145,000


سال : 1398
مولف/مترجم : سپهری
فیزیولوژی پزشکی گایتون سپهری جلد اول
قیمت کتاب به تومان :
111,600 120,000


سال : 1398
مولف/مترجم : سپهری
فیزیولوژی پزشکی گایتون سپهری جلد دوم
قیمت کتاب به تومان :
111,600 120,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر پروین بابایی و همکاران
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد دوم) 2021
قیمت کتاب به تومان :
142,500 150,000


سال : 1394
مولف/مترجم : دکتر ابوالفضل ارجمند
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016، جلد دوم
قیمت کتاب به تومان :
35,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر اصغر قاسمی ، دکتر مسلم محمدی
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ۲۰۲۱ - جلد 1-هارد
قیمت کتاب به تومان :
144,000 160,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر ابوالفضل ارجمند , علی ارجمند
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 دکتر ارجمند تک جلدی
قیمت کتاب به تومان :
317,590 349,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر ابوالفضل ارجمند , علی ارجمند
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 دکتر ارجمند جلد اول
قیمت کتاب به تومان :
149,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر ابوالفضل ارجمند , علی ارجمند
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 دکتر ارجمند جلد دوم
قیمت کتاب به تومان :
137,080 149,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر پروین بابایی
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ۲۰۲۱- جلد اول
قیمت کتاب به تومان :
142,500 150,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر حوری سپهری- زهرا قاسم زاده- علی راستگار فرج زاده
فیزیولوژی پزشکی گایتون2021- جلد اول - هارد
قیمت کتاب به تومان :
135,000 150,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر حوری سپهری- زهرا قاسم زاده - علی راستگار فرج زاده
فیزیولوژی پزشکی گایتون2021- جلد دوم - هارد
قیمت کتاب به تومان :
135,000 150,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر فاطمه نبوی زاده رفسنجانی،هدایت سمندری پتکانی، میلاد رحیم پور خطبه سرا
فیزیولوژی دستگاه گوارش
قیمت کتاب به تومان :
71,200 89,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر رستمی
فیزیولوژی عمومی
قیمت کتاب به تومان :
78,200 85,000


سال : 1400
مولف/مترجم : دکتر محمدرضا بیگدلی
فیزیولوژی گایتون و هال ۲۰۲۰ | جلد ششم ( دستگاه گوارش | متابولیسم )
قیمت کتاب به تومان :
55,000


سال : 1400
مولف/مترجم : دکتر محمدرضا بیگدلی
فیزیولوژی گایتون و هال ۲۰۲۰ | جلد هفتم ( غدد درون ریز و تولید مثل)
قیمت کتاب به تومان :
75,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر حوری سپهری - زهرا قاسم زاده - علی راستگار فرج زاده
کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۲۱ - جلد دوم شومیز
قیمت کتاب به تومان :
130,200 140,000


سال : 1397
مولف/مترجم : اصغرقاسمی,مسلم محمدی,محمد عبدالحسینی
مجموعه سوالات فیزیولوژی کارشناسی ارشد
قیمت کتاب به تومان :
106,700 110,000


سال : 1399
مولف/مترجم : مریم میلانی فرد , دکتر ولی الله حسنی
مرور جامع (DRS) فیزیولوژی
قیمت کتاب به تومان :
121,260 129,000


سال : 1394
 
مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق
قیمت کتاب به تومان :
16,900« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »