لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > علوم آزمایشگاهی

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
تفسیر تست های تشخیص (آزمایشگاهی) والاش
اطلاعات کامل
تفسیر تست های تشخیص (آزمایشگاهی) والاش
459,000 367,200 تومان
اطلس خون شناسی
اطلاعات کامل
اطلس خون شناسی
120,000 تومان
هنری 2017: خون شناسی و هماتولوژی
اطلاعات کامل
هنری 2017: خون شناسی و هماتولوژی
250,000 232,500 تومان
درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (خلاصه دروس)
اطلاعات کامل
درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (خلاصه دروس)
280,000 252,000 تومان
خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون دیویدسون 2017
اطلاعات کامل
خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون دیویدسون 2017
280,000 252,000 تومان
درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (تست)
اطلاعات کامل
درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (تست)
250,000 225,000 تومان
آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی عمومی تخصصی
اطلاعات کامل
آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی عمومی تخصصی
250,000 237,500 تومان
هماتولوژی عملی دیسی و لوییس
اطلاعات کامل
هماتولوژی عملی دیسی و لوییس
295,000 274,350 تومان
راهنمای حل مشکلات PCR و RFLP ( تمام رنگی)
اطلاعات کامل
راهنمای حل مشکلات PCR و RFLP ( تمام رنگی)
149,000 134,100 تومان
هنری 2017: ایمونولوژی
اطلاعات کامل
هنری 2017: ایمونولوژی
150,000 تومان
ادرار و دیگر مایعات بدن دیویدسون 2017
اطلاعات کامل
ادرار و دیگر مایعات بدن دیویدسون 2017
90,000 85,500 تومان
هنری 2017: ادرار و سایر مایعات بدن
اطلاعات کامل
هنری 2017: ادرار و سایر مایعات بدن
35,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های انکولوژی
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های انکولوژی
150,000 142,500 تومان
هنری 2017: بیوشیمی
اطلاعات کامل
هنری 2017: بیوشیمی
150,000 142,500 تومان
هنری 2017: میکروب
اطلاعات کامل
هنری 2017: میکروب
120,000 تومان
مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون
اطلاعات کامل
مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون
200,000 180,000 تومان
هماتولوژی بانک خون MLT
اطلاعات کامل
هماتولوژی بانک خون MLT
68,000 تومان
دستنامه تست های تشخیص آزمایشگاهی برای پرستاران
اطلاعات کامل
دستنامه تست های تشخیص آزمایشگاهی برای پرستاران
150,000 142,500 تومان
تجهیزات آزمایشگاهی: اصول فنی و نگهداری و روش های کنترل کیفی M.L.T
اطلاعات کامل
تجهیزات آزمایشگاهی: اصول فنی و نگهداری و روش های کنترل کیفی M.L.T
58,000 تومان
کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۸
اطلاعات کامل
کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۸
129,000 119,970 تومان
نکات برتر و الگوریتمی هماتولوژی   لکوسیت و اختلالات   تمام رنگی
اطلاعات کامل
نکات برتر و الگوریتمی هماتولوژی لکوسیت و اختلالات تمام رنگی
325,000 292,500 تومان
درسنامه بانک خون و طب انتقال خون ( سالی رادمن )
اطلاعات کامل
درسنامه بانک خون و طب انتقال خون ( سالی رادمن )
290,000 261,000 تومان
IQB خون شناسی و بانک خون ۱۳۹۸ ( به همراه پاسخ تشریحی )
اطلاعات کامل
IQB خون شناسی و بانک خون ۱۳۹۸ ( به همراه پاسخ تشریحی )
350,000 315,000 تومان
امواج سرطان زا
اطلاعات کامل
امواج سرطان زا
49,000 39,200 تومان
مرور و خودارزیابی طب انتقال خون
اطلاعات کامل
مرور و خودارزیابی طب انتقال خون
79,000 75,050 تومان
اصول اولیه وکاربردی فلوسیتومتری در هماتولوژی
اطلاعات کامل
اصول اولیه وکاربردی فلوسیتومتری در هماتولوژی
350,000 315,000 تومان
راهنمای جامع تفسیر تست های آزمایشگاهی تتا
اطلاعات کامل
راهنمای جامع تفسیر تست های آزمایشگاهی تتا
231,000 207,900 تومان
مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
اطلاعات کامل
مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
158,000 142,200 تومان
بیوشیمی بالینی از منظر آزمایشگاه
اطلاعات کامل
بیوشیمی بالینی از منظر آزمایشگاه
218,000 تومان
ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در روﻧﺪ رگ زاﯾﯽ
اطلاعات کامل
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در روﻧﺪ رگ زاﯾﯽ
29,000 26,100 تومان
اطلس رنگی و بنیان ملکولی و سلولی خون شناسی
اطلاعات کامل
اطلس رنگی و بنیان ملکولی و سلولی خون شناسی
250,000 230,000 تومان
مروری بر سوالات بورد و ارتقاء خونشناسی و انکولوژی
اطلاعات کامل
مروری بر سوالات بورد و ارتقاء خونشناسی و انکولوژی
199,000 169,150 تومان
راهنمای علمی و عملی آزمایشگاه ایمونوشیمی
اطلاعات کامل
راهنمای علمی و عملی آزمایشگاه ایمونوشیمی
49,900 تومان
ضروریات خون شناسی هافبراند ۲۰۲۰ -تمام رنگی
اطلاعات کامل
ضروریات خون شناسی هافبراند ۲۰۲۰ -تمام رنگی
400,000 368,000 تومان
هنری تشخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی : میکروب شناسی،قارچ شناسی، انگل شناسی فصول 56 تا 64
اطلاعات کامل
هنری تشخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی : میکروب شناسی،قارچ شناسی، انگل شناسی فصول 56 تا 64
300,000 270,000 تومان
دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی
اطلاعات کامل
دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی
190,000 تومان
مجموعه آموزشی هماتولوژِی و بانک خون
اطلاعات کامل
مجموعه آموزشی هماتولوژِی و بانک خون
380,000 342,000 تومان
ضروریات هماتولوژی هافبراند ۲۰۲۰ | با اطلس رنگی
اطلاعات کامل
ضروریات هماتولوژی هافبراند ۲۰۲۰ | با اطلس رنگی
280,000 252,000 تومان
خون شناسی و طب انتقال خون دیویدسون
اطلاعات کامل
خون شناسی و طب انتقال خون دیویدسون
249,000 199,200 تومان
ادرار و دیگر مایعات بدن هنری-دیویدسون 2022
اطلاعات کامل
ادرار و دیگر مایعات بدن هنری-دیویدسون 2022
80,000 72,000 تومان
نکات برتر و الگوریتمی هماتولوژی   لکوسیت و اختلالات   تک رنگ مشکی
اطلاعات کامل
نکات برتر و الگوریتمی هماتولوژی لکوسیت و اختلالات تک رنگ مشکی
195,000 175,500 تومان
روش  های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی MLT بیوشیمی بالینی 2
اطلاعات کامل
روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی MLT بیوشیمی بالینی 2
120,000 108,000 تومان
از نمونه گیری تا کنترل کیفی در آزمایشگاه باکتریولوژی
اطلاعات کامل
از نمونه گیری تا کنترل کیفی در آزمایشگاه باکتریولوژی
199,000 179,100 تومان
مرور سریع هنری دیویدسون 2022 - 8000 پرسش و پاسخ سطر به سطر
اطلاعات کامل
مرور سریع هنری دیویدسون 2022 - 8000 پرسش و پاسخ سطر به سطر
380,000 342,000 تومان
اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ
اطلاعات کامل
اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ
119,000 107,100 تومان
آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون ۲۰۲۲
اطلاعات کامل
آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون ۲۰۲۲
180,000 162,000 تومان
راهنمای خونشناسی و انکولوژی اطفال
اطلاعات کامل
راهنمای خونشناسی و انکولوژی اطفال
450,000 360,000 تومان
پاتولوژی؛ مولکولی و بالینی سرطان هنری دیویدسون2022
اطلاعات کامل
پاتولوژی؛ مولکولی و بالینی سرطان هنری دیویدسون2022
350,000 332,500 تومان« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »