لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > رادیولوژی

« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
راهنمای سی تی اسکن برای تکنولوژیست (چاپ سوم)
اطلاعات کامل
راهنمای سی تی اسکن برای تکنولوژیست (چاپ سوم)
295,000 236,000 تومان
بررسی تصویربرداری پزشکی بیـماری های شایـع سیستـم اعصـاب مرکـزی (تمام رنگی)
اطلاعات کامل
بررسی تصویربرداری پزشکی بیـماری های شایـع سیستـم اعصـاب مرکـزی (تمام رنگی)
129,000 96,750 تومان
اطلس مریل 2012 روشهای تصویربرداری ج 1 اندامهای فوقانی و تحتانی
اطلاعات کامل
اطلس مریل 2012 روشهای تصویربرداری ج 1 اندامهای فوقانی و تحتانی
80,000 73,600 تومان
اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری ج 3 سر و گردن
اطلاعات کامل
اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری ج 3 سر و گردن
80,000 73,600 تومان
فشرده آناتومی رادیولوژیک نتر
اطلاعات کامل
فشرده آناتومی رادیولوژیک نتر
119,000 107,100 تومان
اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ
اطلاعات کامل
اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ
150,000 135,000 تومان
آزمونهای استخدامی رادیولوژی عمومی تخصصی
اطلاعات کامل
آزمونهای استخدامی رادیولوژی عمومی تخصصی
200,000 190,000 تومان
اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری ج 2 تنه و شکم
اطلاعات کامل
اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری ج 2 تنه و شکم
80,000 73,600 تومان
آناتومی سطحی و رادیولوژیک
اطلاعات کامل
آناتومی سطحی و رادیولوژیک
69,000 55,200 تومان
تفسیر گام به گام و کاربردی سی تی اسکن مغز ( مقدماتی تا پیشرفته )
اطلاعات کامل
تفسیر گام به گام و کاربردی سی تی اسکن مغز ( مقدماتی تا پیشرفته )
79,000 67,150 تومان
تروما در قاب رادیوگرافی
اطلاعات کامل
تروما در قاب رادیوگرافی
39,000 33,150 تومان
فیزیک پرتو درمانی- خان 2014
اطلاعات کامل
فیزیک پرتو درمانی- خان 2014
99,800 94,810 تومان
رادیولوژی سی تی اسکن و ام آر آی کل بدن هاگا 2017 دوره 5 جلدی
اطلاعات کامل
رادیولوژی سی تی اسکن و ام آر آی کل بدن هاگا 2017 دوره 5 جلدی
2,500,000 2,000,000 تومان
تکنیک های تصویربرداری در MRI/ وست بروک
اطلاعات کامل
تکنیک های تصویربرداری در MRI/ وست بروک
180,000 167,400 تومان
علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ
اطلاعات کامل
علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ
190,000 171,000 تومان
علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها ( بوشانگ )
اطلاعات کامل
علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها ( بوشانگ )
240,000 216,000 تومان
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی دست و پا مریل
اطلاعات کامل
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی دست و پا مریل
190,000 171,000 تومان
مبانی رادیوبیولوژی
اطلاعات کامل
مبانی رادیوبیولوژی
110,000 104,500 تومان
مروری سریع بر پروتکل های سونوگرافی اورژانس ( به همراه سوالات )
اطلاعات کامل
مروری سریع بر پروتکل های سونوگرافی اورژانس ( به همراه سوالات )
120,000 108,000 تومان
اصول تاریکخانه در رادیوگرافی
اطلاعات کامل
اصول تاریکخانه در رادیوگرافی
45,000 تومان
سونوگرافی عملی (همراه با راهنمای تصویری)
اطلاعات کامل
سونوگرافی عملی (همراه با راهنمای تصویری)
150,000 135,000 تومان
مدیریت کیفیت در علوم تصویر برداری 1397
اطلاعات کامل
مدیریت کیفیت در علوم تصویر برداری 1397
90,000 87,300 تومان
اصول توموگرافی کامپیوتری CT سیرام 2016
اطلاعات کامل
اصول توموگرافی کامپیوتری CT سیرام 2016
225,000 202,500 تومان
فیزیک آنکولوژی پرتوی
اطلاعات کامل
فیزیک آنکولوژی پرتوی
149,900 134,910 تومان
رادیوگرافی دیجیتال و سیستم PACS
اطلاعات کامل
رادیوگرافی دیجیتال و سیستم PACS
76,000 72,200 تومان
OSCE رادیولوژی دهان و فک و صورت
اطلاعات کامل
OSCE رادیولوژی دهان و فک و صورت
49,800 تومان
فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها
اطلاعات کامل
فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها
120,000 116,400 تومان
گاید لاین مبانی فیزیک و تکنیک های توموگرافی
اطلاعات کامل
گاید لاین مبانی فیزیک و تکنیک های توموگرافی
90,000 85,500 تومان
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ روش ﺟﺬب ﺳﻨﺠﯽ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺑﺎ اﻧﺮژی دوﮔﺎﻧﻪ
اطلاعات کامل
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ روش ﺟﺬب ﺳﻨﺠﯽ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺑﺎ اﻧﺮژی دوﮔﺎﻧﻪ
89,000 71,200 تومان
گاید لاین مبانی تکنیکهای پرتونگاری و دستگاه مجاری ادراری
اطلاعات کامل
گاید لاین مبانی تکنیکهای پرتونگاری و دستگاه مجاری ادراری
80,000 تومان
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی جمجمه، استخوان های صورت و سینوسهای پارانازال مریل
اطلاعات کامل
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی جمجمه، استخوان های صورت و سینوسهای پارانازال مریل
190,000 171,000 تومان
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی تنه مریل
اطلاعات کامل
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی تنه مریل
190,000 171,000 تومان
دزیمتری در رادیولوژی
اطلاعات کامل
دزیمتری در رادیولوژی
82,000 تومان
پاتولوژی رادیوگرافیک برای تکنولوژیست ها
اطلاعات کامل
پاتولوژی رادیوگرافیک برای تکنولوژیست ها
80,000 72,000 تومان
اصول رادیولوژی تشخیصی برنت ۲۰۱۹   جلد اول
اطلاعات کامل
اصول رادیولوژی تشخیصی برنت ۲۰۱۹ جلد اول
395,000 363,400 تومان
تکنیک های پرتونگاری مریل – ۳ جلدی
اطلاعات کامل
تکنیک های پرتونگاری مریل – ۳ جلدی
440,000 352,000 تومان
راهنمای جیبی تکنیک های رادیوگرافی مریل ۲۰۱۹
اطلاعات کامل
راهنمای جیبی تکنیک های رادیوگرافی مریل ۲۰۱۹
50,000 تومان
مجموعه پرسش های موضوعی تکنیک های رادیوگرافی   RTE ( جلد ۱ )
اطلاعات کامل
مجموعه پرسش های موضوعی تکنیک های رادیوگرافی RTE ( جلد ۱ )
90,000 81,000 تومان
مجموعه پرسش های موضوعی تکنیک های رادیوگرافی   RTE ( جلد ۲ )
اطلاعات کامل
مجموعه پرسش های موضوعی تکنیک های رادیوگرافی RTE ( جلد ۲ )
90,000 81,000 تومان
مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی وایت فارو ۲۰۱۹ (اکسیر آبی)
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی وایت فارو ۲۰۱۹ (اکسیر آبی)
99,800 91,816 تومان
فیزیک پروتون درمانی - جلد اول
اطلاعات کامل
فیزیک پروتون درمانی - جلد اول
230,000 184,000 تومان
فیزیک تصویر برداری تشخیصی (داوست) | جلد اول
اطلاعات کامل
فیزیک تصویر برداری تشخیصی (داوست) | جلد اول
198,000 178,200 تومان
گاید لاین تکنیکهای پرتونگاری استخوان های سروگردن و تنه
اطلاعات کامل
گاید لاین تکنیکهای پرتونگاری استخوان های سروگردن و تنه
90,000 85,500 تومان
گاید لاین تکنیک های پرتونگاری استخوان های اندام فوقانی و تحتانی
اطلاعات کامل
گاید لاین تکنیک های پرتونگاری استخوان های اندام فوقانی و تحتانی
110,000 102,300 تومان
اصول رادیولوژی برنت ۲۰۱۹   ۶ جلدی
اطلاعات کامل
اصول رادیولوژی برنت ۲۰۱۹ ۶ جلدی
2,500,000 2,000,000 تومان
گاید لاین رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
اطلاعات کامل
گاید لاین رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
80,000 76,000 تومان
کتاب کار علوم رادیولوژی برای تکنولوژیستها- بوشانگ ۲۰۱۷
اطلاعات کامل
کتاب کار علوم رادیولوژی برای تکنولوژیستها- بوشانگ ۲۰۱۷
130,000 117,000 تومان
مبانی فیزیکی تصویربرداری پزشکی بوشبرگ 2013- جلد اول
اطلاعات کامل
مبانی فیزیکی تصویربرداری پزشکی بوشبرگ 2013- جلد اول
167,000 155,310 تومان« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »