×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر بابک ثابت - دکتر شهرام پایدار
آزمون های بالینی به شیوه ایستگاهی OSCE
قیمت کتاب به تومان :
123,310 129,800


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر جواد مینویی فر
آزمونهای آمادگی OSCE عفونی
قیمت کتاب به تومان :
49,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر سجاد حسن زاده دکتر آرش آریا
آمادگی آزمونهای داخلی osce
قیمت کتاب به تومان :
142,310 149,800


سال : 1398
مولف/مترجم : هایسترابینز گوملانام مترجم : دکتر قدیمی دکتر قائمی
آنکال داخلی
قیمت کتاب به تومان :
118,750 125,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر اصغر عبدلی- محمد پناهی قورتلو
اتوفاژی (نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی)
قیمت کتاب به تومان :
76,000 80,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر فاطمه منجذبی - دکتر فاطمه شهسواری
اصول تهویه مكانیكی در بیماریهای ریوی (با تأكید بر تهویه غیر تهاجمی)
قیمت کتاب به تومان :
79,200 99,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر زهره مقسومی، دکتر فاطمه فرزان
اصول طب داخلی هاریسون : غدد و متابولیسم ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
110,000


سال : 1398
مولف/مترجم : سروش نجفی نژاد - مهبد عیسایی
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های انکولوژی
قیمت کتاب به تومان :
90,000


سال : 1398
مولف/مترجم : علی ذولفقاری - دکتر مهرداد صلاحی
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های تنفس
قیمت کتاب به تومان :
70,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر عبدالحسین ستوده‌نیا - دکتر غلامرضا درخشان دیلمی
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های دستگاه تنفس
قیمت کتاب به تومان :
65,000


سال : 1398
مولف/مترجم : سروش نجفی نژاد - مهبد عیسایی
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های دستگاه گوارش
قیمت کتاب به تومان :
85,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر رضا تسلیمی , دکتر مهرداد صلاحی
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های روماتولوژی
قیمت کتاب به تومان :
70,000


سال : 1397
مولف/مترجم : سید رضا نجفی زاده - آسیه شکیب
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های روماتولوژی
قیمت کتاب به تومان :
57,000 60,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر پروا نمیرانیان، دکتر رضوان قاسمی پور
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های عفونی
قیمت کتاب به تومان :
120,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر سیروس جعفری-دکتر آسیه شکیب
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های عفونی ویروسی
قیمت کتاب به تومان :
142,500 150,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مهرداد صلاحی - حانیه کریمی
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های غدد و متابولیسم
قیمت کتاب به تومان :
140,000


سال : 1398
مولف/مترجم : حامد حسامی - مهدی اسدللهی فر - محمد حسین کریم نژاد - محسن مراتی
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کبد و مجاری صفراوی
قیمت کتاب به تومان :
70,000


سال : 1398
مولف/مترجم : سروش نجفی نژاد - مهبد عیسایی
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کلیه و مجاری ادراری
قیمت کتاب به تومان :
70,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر فاطمه فرزان - زیرنظر: دکتر سیما مازیار
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کلیه و مجاری ادراری
قیمت کتاب به تومان :
43,900


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مهشید نیک‌پور
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های گوارش
قیمت کتاب به تومان :
65,550 69,000


سال : 1397
مولف/مترجم : ناصر ابراهیمی دریانی و همکاران
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های گوارش
قیمت کتاب به تومان :
47,500 50,000


سال : 1398
مولف/مترجم : حامد حسامی- یاسمین ابراهیمی
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های مغز و اعصاب
قیمت کتاب به تومان :
140,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر سعید شاه‌بیگی - دکتر عبدالرضا منصوری‌راد
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های مغز و اعصاب
قیمت کتاب به تومان :
94,050 99,000


سال : 1398
مولف/مترجم : سروش نجفی نژاد - مهبد عیسایی
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های هماتولوژی
قیمت کتاب به تومان :
70,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر سید مهدی منتظری
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : روماتولوژی و دستگاه ایمنی
قیمت کتاب به تومان :
59,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر مهرناز اسدی قراباغی
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری های ریه و مراقب های ویژه )
قیمت کتاب به تومان :
40,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر آسیه شکیب
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری های کبد و پانکراس )
قیمت کتاب به تومان :
40,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر منوچهر نخجوانی - دکتر نیلوفر جوهری
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ – بیماری های غدد و متابولیسم
قیمت کتاب به تومان :
111,600 120,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر منوچهر قارونی - دکتر آسیه شکیب
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ – بیماری های قلب وعروق
قیمت کتاب به تومان :
134,850 145,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مهتاب مهری کاکاوند -دکتر ریحانه علیخانی -دکتر اشکان پور ابهری لنگرودی
اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال
قیمت کتاب به تومان :
171,000 190,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر عسگر قربانی / دکتر زینب احمدی / دکتر حوریه محقق / دکتر مهتاب مهری کاکاوند / دکتر نیلوفر جوهری ورنوسفادرانی
اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب (بهمراه اطلس تصاویر نورولوژی )
قیمت کتاب به تومان :
135,000 150,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر نیلوفر جوهری ورنوسفادرانی / مریم سلیمانی شکوه
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های انکولوژی 2018
قیمت کتاب به تومان :
79,050 85,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مهتاب مهری کاکاوند / دکتر فاطمه جعفری / دکتر مریم سلیمانی شکوه
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های هماتولوژی 2018
قیمت کتاب به تومان :
79,050 85,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر روشنک ادهم، دکتر زهرا محمدی
اصول طب داخلی هاریسون: انکولوژی ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
79,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر عاصفه عباس‌زاده، دکتر رضا ستوده، دکتر روشنک ادهم
اصول طب داخلی هاریسون: عفونی باکتریال ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
165,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مینا فتحی کازرونی
اصول طب داخلی هاریسون: قلب و عروق ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
125,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر سید محمود اسحق‌حسینی - فاطمه تاجیک
اصول طب داخلی هاریسون: کبد و مجاری صفراوی ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
59,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر سیامک ملکی - دکتر بابک بهار
اصول طب داخلی هاریسون: هماتولوژی ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
85,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
Key Book بانک سوالات داخلی ۱
قیمت کتاب به تومان :
75,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
Key Book بانک سوالات داخلی ۲
قیمت کتاب به تومان :
85,000


سال : 1398
مولف/مترجم : حجت الله اکبرزاده پاشا
ORDER داخلی
قیمت کتاب به تومان :
123,500 130,000


سال : 1397
مولف/مترجم : فریبا گودرزی فر
بیماری های تنفسی ویروسی
قیمت کتاب به تومان :
31,200 39,000


سال : 1400
مولف/مترجم : دکتر وحید علی ویردیلو - دکتر سحر ریسمان تاب ثانی
بیماری های گوارش و کبد مایوکلینیک
قیمت کتاب به تومان :
76,000 80,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر منوچهر قارونی | دکتر نیلوفر جوهری ورنوسفادرانی
ترجمه کامل دستنامه درمان های طب داخلی واشنگتن ۲۰۲۰
قیمت کتاب به تومان :
176,700 190,000


سال : 139
مولف/مترجم : ایلاد علوی درزم
ترجمه مندل ۲۰۱۵ ( مباحث اختصاصی در بیماریهای عفونی )
قیمت کتاب به تومان :
62,100 69,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر عارفه بابازاده
ترجمه مندل ۲۰۱۵ (بیماریهای انگلی)
قیمت کتاب به تومان :
94,810 99,800


سال : 139
مولف/مترجم : ایلاد علوی درزم
ترجمه مندل ۲۰۱۵ (سندرم بالینی در بیماریهای عفونی)
قیمت کتاب به تومان :
62,820 69,800


سال : 139
مولف/مترجم : ایلاد علوی درزم
ترجمه مندل ۲۰۱۵ (سندرم نقص ایمنی اکتسابی – ایدز)
قیمت کتاب به تومان :
43,840 54,800


سال : 139
مولف/مترجم : ایلاد علوی درزم
ترجمه مندل ۲۰۱۵ (عوامل اتیولوژیک بیماریهای عفونی)جلد ۱
قیمت کتاب به تومان :
80,280 89,200


سال : 139
مولف/مترجم : ایلاد علوی درزم
ترجمه مندل ۲۰۱۵ (عوامل اتیولوژیک بیماریهای عفونی)جلد ۲
قیمت کتاب به تومان :
62,820 69,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر ایلاد علوی درزم
ترجمه مندل ۲۰۱۵ (عوامل اتیولوژیک بیماریهای عفونی)جلد ۳
قیمت کتاب به تومان :
66,310 69,800


سال : 1394
مولف/مترجم : اشکان خواجو
تشخیص افتراقی بیماریها فریدمن
قیمت کتاب به تومان :
84,550 89,000


سال : 1394
مولف/مترجم : ماهیار آذر, جعفر اصلانی
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها: اورژانس های طب داخلی CMMD
قیمت کتاب به تومان :
140,000


سال : 139
 
درسنامه برتر طرح نوین(مناسب برای قطب های ۱۰ گانه)
قیمت کتاب به تومان :
250,914 269,800


سال : 1397
مولف/مترجم : خیراله غلامی
درسنامه جامع درمان شناسی: 2جلدی
قیمت کتاب به تومان :
378,100 398,000


سال : 1395
مولف/مترجم : دکتر معمار،دکتر ملکی
درمان شناسی بیماریهای عمومی
قیمت کتاب به تومان :
45,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر سارا همتی، دکتر مینا فتحی کازرونی
دستنامه درمان‌های طبی واشنگتن ۲۰۲۰
قیمت کتاب به تومان :
148,200 156,000


سال : 1393
مولف/مترجم : هلن قرایی
دستنامه راهنمای فلوروسکوپی تزریقات درد
قیمت کتاب به تومان :
34,900


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مرضیه مسیحی پور
دستنامه طب داخلی
قیمت کتاب به تومان :
71,200 89,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر محمدحسین احمدیان، علی بیدختی
دستنامه طب داخلی ماساچوست 2020
قیمت کتاب به تومان :
114,000 120,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر عبدالحسین ستوده‌نیا، دکتر پریشاد قوام
دستنامه طب داخلی هاریسون ۲۰۲۰
قیمت کتاب به تومان :
237,500 250,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر امید آقایی
راهنمای جامع نسخه نویسی همراه با اطلاعات دارویی چاپ دوم(رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
104,250 139,000


سال : 1396
مولف/مترجم : مهرداد صلاحی
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و شرح حال باربارابیتز 2017
قیمت کتاب به تومان :
40,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر سید حمید میر حسینی - دکتر رضا بیدکی - محمود کاظمی نسب
راهنمای مفید بیماری های داخلی برای پیراپزشکان
قیمت کتاب به تومان :
39,900


سال : 1397
مولف/مترجم : عاطفه عبدی قارونی
سسیل 2016بیماریهای قلب و عروق
قیمت کتاب به تومان :
45,000


سال : 1398
مولف/مترجم : حامد خوش اخلاق
طب داخلی در قالب Mind Map
قیمت کتاب به تومان :
55,000


سال : 1394
مولف/مترجم : دکتر فاطمه منجذبی
فرهنگ اختصارات بیلیر (پزشکی-پرستاری)
قیمت کتاب به تومان :
16,900


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر فاطمه نبوی زاده ، هدایت سمندری ، میلاد رحیم پور
فیزیولوژی دستگاه گوارش
قیمت کتاب به تومان :
75,650 89,000


سال : 1399
مولف/مترجم : ویدا ابراهیمی - حورا بارانی - کامیار خاکی - شهریار کرمانی
کارنت بیماری های داخلی - بیماری های روماتولوژی
قیمت کتاب به تومان :
92,000 115,000


سال : 1399
مولف/مترجم : ﺳﯿﻨﺎ رﺿﺎﺋﯽ ﺑﺮوﺟﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﺳﻬﯿﻠﯿﺎن ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻃﺎﺋﯽ ﺳﭙﯿﺪه ﻣﺠﯿﺪی
کارنت بیماری های داخلی - بیماری های گوارش
قیمت کتاب به تومان :
151,200 189,000


سال : 1400
مولف/مترجم : دکتر لطف الهی و همکاران
گنجینه برتر ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ | آزمون بورد و ارتقا داخلی نفرولوژی – کلیه
قیمت کتاب به تومان :
148,800 160,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر وحید علی ویردیلو
مایوکلینیک گوارش و کبد
قیمت کتاب به تومان :
66,000


سال : 1396
مولف/مترجم : لیرضایلدا،منوچهرقارونی
مبانی طب داخلی سسیل 2016 تک جلدی
قیمت کتاب به تومان :
145,500 150,000


سال : 1395
 
مبانی طب داخلی سیسیل بیماریهای خون و انکولوژی
قیمت کتاب به تومان :
33,000


سال : 1395
 
مبانی طب داخلی سیسیل بیماریهای قلب و عروق
قیمت کتاب به تومان :
39,000


سال : 1395
مولف/مترجم : دکتر رامین اعتصامی -...
مبانی طب داخلی سیسیل جلد 1
قیمت کتاب به تومان :
99,000 110,000


سال : 1395
مولف/مترجم : دکتر رامین اعتصامی - ....
مبانی طب داخلی سیسیل جلد 2
قیمت کتاب به تومان :
99,000 110,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر محمد طاهر , دکتر فرشته غیاثوند
مجموعه آزمون های بورد و ارتقا داخلی ۱۳۹۸ – ۱۰ قطب
قیمت کتاب به تومان :
159,800


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر نرجس زارعی - دکتر ندا فرجی - دکتر ساجده ریاضی
مجموعه سوالات آزمون بورد داخلی ۱۳۹۹ | با پاسخ تشریحی
قیمت کتاب به تومان :
70,000


سال : 1397
مولف/مترجم : عارفه بابازاده زینب محسنی افشار
مجموعه سوالات بورد و ارتقاء ۹۷ عفونی با پاسخ تشریحی
قیمت کتاب به تومان :
120,714 129,800


سال : 1395
مولف/مترجم : برنارد هلمیش مترجم: دکتر محمدحسین قربانی
مجموعه موردهای طب داخلی 150 مورد (ترجمه از آلمانی)
قیمت کتاب به تومان :
116,400 120,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر منوچهر قارونی - دکتر محمد مهدی غیرتیان
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز ۲۰۱۷
قیمت کتاب به تومان :
130,000


سال : 1396
مولف/مترجم : زینب پاشا
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز ۲۰۱۷
قیمت کتاب به تومان :
93,100 98,000


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر علیرضا فتح اللهی -دکتر مهران ستوده نیا -زیر نظر دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال( باربارا بیتز 2017 همراه با CD)
قیمت کتاب به تومان :
67,500 75,000


سال : 1400
مولف/مترجم : دکتر مینا فتحی، دکتر پریشاد قوام
معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021
قیمت کتاب به تومان :
256,500 270,000


سال : 1396
مولف/مترجم : محمدحسین احمدیان، مریم قره‌داغی
معاینۀ فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017
قیمت کتاب به تومان :
94,050 99,000


سال : 1397
مولف/مترجم : احسان گلچینی - سید محمد هادی میراب
مقدمه ای بر اقدامات بالینی نتر + CD
قیمت کتاب به تومان :
113,050 119,000


سال : 1395
مولف/مترجم : دکتر فرید عطار
نسخه نویسی برای پزشکان (رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
39,200 49,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر حمیدرضا زاهری دکتر مریم عدالتی فرد دکتر نسیم خواجوی راد دکتر سهیل پیمان دکتر مهسا عباس زاده دکتر فریبا حق ویردی لو
هاریسون در یک نگاه ( ریه) ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
125,906 129,800


سال : 1397
مولف/مترجم : ندا حاتمی - فرهاد شاهی
هاریسون در یک نگاه – بیماری های کلیه
قیمت کتاب به تومان :
99,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر ایلاد علوی درزم
هاریسون در یک نگاه – عفونی – ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
99,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر ریحانه محمودیان دکتر امیر بهنام خوارزمی دکتر فرهاد شاهی
هاریسون در یک نگاه – غدد درون ریز و متابولیسم
قیمت کتاب به تومان :
99,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر ندا حاتمی دکتر فرهاد شاهی
هاریسون در یک نگاه ۲۰۱۹ (بیماریهای کلیه)
قیمت کتاب به تومان :
92,814 99,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر محمد طاهر دکتر حمیدرضا زاهری دکتر فتانه بسامی
هاریسون در یک نگاه ۲۰۱۹ (روماتولوژی)
قیمت کتاب به تومان :
64,914 69,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر البرز شرافتی دکتر احمد یوسفی دکتر محمد نصرتی دکتر شیما مصلی نژاد
هاریسون در یک نگاه ۲۰۱۹ (قلب )
قیمت کتاب به تومان :
123,310 129,800« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »