لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > داخلی

« قبلی     صفحه 1 از 3     بعدی »
دستنامه طب داخلی ( کنراد فیشر )
اطلاعات کامل
دستنامه طب داخلی ( کنراد فیشر )
89,000 71,200 تومان
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و شرح حال باربارابیتز 2017
اطلاعات کامل
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و شرح حال باربارابیتز 2017
40,000 تومان
بیماری های تنفسی ویروسی
اطلاعات کامل
بیماری های تنفسی ویروسی
39,000 31,200 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های گوارش
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های گوارش
80,000 74,400 تومان
فرهنگ اختصارات بیلیر (پزشکی-پرستاری)
اطلاعات کامل
فرهنگ اختصارات بیلیر (پزشکی-پرستاری)
29,000 21,750 تومان
آزمونهای آمادگی OSCE عفونی
اطلاعات کامل
آزمونهای آمادگی OSCE عفونی
49,800 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری های کبد و پانکراس )
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری های کبد و پانکراس )
80,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کلیه و مجاری ادراری
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کلیه و مجاری ادراری
80,000 تومان
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها: اورژانس های طب داخلی CMMD
اطلاعات کامل
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها: اورژانس های طب داخلی CMMD
290,000 261,000 تومان
تشخیص افتراقی بیماریها فریدمن
اطلاعات کامل
تشخیص افتراقی بیماریها فریدمن
120,000 110,400 تومان
مبانی طب داخلی سسیل 2016 تک جلدی
اطلاعات کامل
مبانی طب داخلی سسیل 2016 تک جلدی
200,000 186,000 تومان
اتوفاژی (نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی)
اطلاعات کامل
اتوفاژی (نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی)
80,000 76,000 تومان
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز ۲۰۱۷
اطلاعات کامل
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز ۲۰۱۷
290,000 261,000 تومان
آمادگی آزمونهای داخلی osce
اطلاعات کامل
آمادگی آزمونهای داخلی osce
199,000 179,100 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های مغز و اعصاب
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های مغز و اعصاب
150,000 138,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های روماتولوژی
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های روماتولوژی
80,000 74,400 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های تنفس
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های تنفس
70,000 تومان
راهنمای جامع نسخه نویسی همراه با اطلاعات دارویی
اطلاعات کامل
راهنمای جامع نسخه نویسی همراه با اطلاعات دارویی
199,000 149,250 تومان
آزمون های بالینی به شیوه ایستگاهی OSCE
اطلاعات کامل
آزمون های بالینی به شیوه ایستگاهی OSCE
149,800 137,816 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری های ریه و مراقب های ویژه )
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری های ریه و مراقب های ویژه )
80,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های دستگاه تنفس
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های دستگاه تنفس
80,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های انکولوژی
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های انکولوژی
90,000 تومان
اصول تهویه مکانیکی در بیماریهای ریوی (با تأکید بر تهویه غیر تهاجمی)
اطلاعات کامل
اصول تهویه مکانیکی در بیماریهای ریوی (با تأکید بر تهویه غیر تهاجمی)
149,000 119,200 تومان
درسنامه جامع درمان شناسی: 2جلدی
اطلاعات کامل
درسنامه جامع درمان شناسی: 2جلدی
498,000 448,200 تومان
آنکال داخلی
اطلاعات کامل
آنکال داخلی
200,000 180,000 تومان
کارنت بیماری های داخلی - بیماری های گوارش
اطلاعات کامل
کارنت بیماری های داخلی - بیماری های گوارش
189,000 151,200 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های گوارش
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های گوارش
80,000 76,000 تومان
ترجمه مندل ۲۰۱۵ (بیماریهای انگلی)
اطلاعات کامل
ترجمه مندل ۲۰۱۵ (بیماریهای انگلی)
89,800 85,310 تومان
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز ۲۰۱۷
اطلاعات کامل
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز ۲۰۱۷
98,000 93,100 تومان
کارنت بیماری های داخلی - بیماری های روماتولوژی
اطلاعات کامل
کارنت بیماری های داخلی - بیماری های روماتولوژی
115,000 92,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : روماتولوژی و دستگاه ایمنی
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : روماتولوژی و دستگاه ایمنی
80,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون : غدد و متابولیسم ۲۰۱۸
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون : غدد و متابولیسم ۲۰۱۸
160,000 144,000 تومان
ترجمه مندل ۲۰۱۵ (عوامل اتیولوژیک بیماریهای عفونی)جلد ۳
اطلاعات کامل
ترجمه مندل ۲۰۱۵ (عوامل اتیولوژیک بیماریهای عفونی)جلد ۳
69,800 تومان
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال( باربارا بیتز 2017 همراه با CD)
اطلاعات کامل
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال( باربارا بیتز 2017 همراه با CD)
98,000 91,140 تومان
ORDER داخلی
اطلاعات کامل
ORDER داخلی
130,000 123,500 تومان
اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب (بهمراه اطلس تصاویر نورولوژی )
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب (بهمراه اطلس تصاویر نورولوژی )
150,000 135,000 تومان
مجموعه موردهای طب داخلی 150 مورد (ترجمه از آلمانی)
اطلاعات کامل
مجموعه موردهای طب داخلی 150 مورد (ترجمه از آلمانی)
150,000 139,500 تومان
معاینۀ فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017
اطلاعات کامل
معاینۀ فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017
99,000 94,050 تومان
اصول کنترل عفونت در بیمارستان ها
اطلاعات کامل
اصول کنترل عفونت در بیمارستان ها
139,000 111,200 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های دستگاه گوارش
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های دستگاه گوارش
85,000 تومان
هاریسون در یک نگاه ۲۰۱۹ (قلب )
اطلاعات کامل
هاریسون در یک نگاه ۲۰۱۹ (قلب )
169,800 156,216 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کلیه و مجاری ادراری
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کلیه و مجاری ادراری
70,000 تومان
فیزیولوژی دستگاه گوارش
اطلاعات کامل
فیزیولوژی دستگاه گوارش
89,000 75,650 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸   بیماری های قلب وعروق
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ بیماری های قلب وعروق
190,000 171,000 تومان
معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021
اطلاعات کامل
معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021
270,000 248,400 تومان
مجموعه سوالات بورد و ارتقاء ۹۷ عفونی با پاسخ تشریحی
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات بورد و ارتقاء ۹۷ عفونی با پاسخ تشریحی
129,800 120,714 تومان
درمان شناسی بیماریهای عمومی
اطلاعات کامل
درمان شناسی بیماریهای عمومی
110,000 102,300 تومان
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های انکولوژی 2018
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های انکولوژی 2018
85,000 79,050 تومان« قبلی     صفحه 1 از 3     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »