لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > داخلی

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
دستنامه طب داخلی ( کنراد فیشر )
اطلاعات کامل
دستنامه طب داخلی ( کنراد فیشر )
219,000 175,200 تومان
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و شرح حال باربارابیتز 2017
اطلاعات کامل
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و شرح حال باربارابیتز 2017
150,000 تومان
بیماری های تنفسی ویروسی
اطلاعات کامل
بیماری های تنفسی ویروسی
55,000 44,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کلیه و مجاری ادراری
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کلیه و مجاری ادراری
120,000 تومان
فرهنگ اختصارات بیلیر (پزشکی-پرستاری)
اطلاعات کامل
فرهنگ اختصارات بیلیر (پزشکی-پرستاری)
68,000 54,400 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های مغز و اعصاب
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های مغز و اعصاب
150,000 138,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های گوارش
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های گوارش
280,000 260,400 تومان
راهنمای جامع نسخه نویسی همراه با اطلاعات دارویی
اطلاعات کامل
راهنمای جامع نسخه نویسی همراه با اطلاعات دارویی
290,000 203,000 تومان
مبانی طب داخلی سسیل 2016 تک جلدی
اطلاعات کامل
مبانی طب داخلی سسیل 2016 تک جلدی
390,000 362,700 تومان
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها: اورژانس های طب داخلی CMMD
اطلاعات کامل
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها: اورژانس های طب داخلی CMMD
450,000 405,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری های کبد و پانکراس )
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری های کبد و پانکراس )
210,000 تومان
اتوفاژی (نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی)
اطلاعات کامل
اتوفاژی (نقش آن در سرطان و بیماری های عفونی)
180,000 171,000 تومان
اصول تهویه مکانیکی در بیماریهای ریوی (با تأکید بر تهویه غیر تهاجمی)
اطلاعات کامل
اصول تهویه مکانیکی در بیماریهای ریوی (با تأکید بر تهویه غیر تهاجمی)
199,000 159,200 تومان
درسنامه جامع درمان شناسی: 2جلدی
اطلاعات کامل
درسنامه جامع درمان شناسی: 2جلدی
1,350,000 1,215,000 تومان
تشخیص افتراقی بیماریها فریدمن
اطلاعات کامل
تشخیص افتراقی بیماریها فریدمن
255,000 234,600 تومان
اصول کنترل عفونت در بیمارستان ها
اطلاعات کامل
اصول کنترل عفونت در بیمارستان ها
199,000 159,200 تومان
آمادگی آزمونهای داخلی osce
اطلاعات کامل
آمادگی آزمونهای داخلی osce
540,000 486,000 تومان
معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021
اطلاعات کامل
معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021
710,000 653,200 تومان
معاینۀ فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017
اطلاعات کامل
معاینۀ فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017
130,000 123,500 تومان
مجموعه موردهای طب داخلی 150 مورد (ترجمه از آلمانی)
اطلاعات کامل
مجموعه موردهای طب داخلی 150 مورد (ترجمه از آلمانی)
230,000 213,900 تومان
آزمون های بالینی به شیوه ایستگاهی OSCE
اطلاعات کامل
آزمون های بالینی به شیوه ایستگاهی OSCE
250,000 230,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های تنفس
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های تنفس
90,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های روماتولوژی
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های روماتولوژی
110,000 102,300 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های دستگاه تنفس
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های دستگاه تنفس
80,000 تومان
کارنت بیماری های داخلی - بیماری های گوارش
اطلاعات کامل
کارنت بیماری های داخلی - بیماری های گوارش
189,000 151,200 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های انکولوژی
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های انکولوژی
150,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری های ریه و مراقب های ویژه )
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری های ریه و مراقب های ویژه )
120,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون : غدد و متابولیسم ۲۰۱۸
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون : غدد و متابولیسم ۲۰۱۸
210,000 189,000 تومان
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز ۲۰۱۷
اطلاعات کامل
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز ۲۰۱۷
58,000 55,100 تومان
خون شناسی و طب انتقال خون دیویدسون
اطلاعات کامل
خون شناسی و طب انتقال خون دیویدسون
249,000 199,200 تومان
کارنت بیماری های داخلی - بیماری های روماتولوژی
اطلاعات کامل
کارنت بیماری های داخلی - بیماری های روماتولوژی
115,000 92,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های گوارش
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های گوارش
120,000 114,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : روماتولوژی و دستگاه ایمنی
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : روماتولوژی و دستگاه ایمنی
80,000 تومان
راهنمای حرفه ای علایم و نشانه ها چارلز ماکت
اطلاعات کامل
راهنمای حرفه ای علایم و نشانه ها چارلز ماکت
350,000 297,500 تومان
ORDER داخلی
اطلاعات کامل
ORDER داخلی
170,000 161,500 تومان
فیزیولوژی دستگاه گوارش
اطلاعات کامل
فیزیولوژی دستگاه گوارش
259,000 207,200 تومان
کارنت بیماریهای داخلی ( بیماریهای کبد، مجاریصفراوی و پانکراس )
اطلاعات کامل
کارنت بیماریهای داخلی ( بیماریهای کبد، مجاریصفراوی و پانکراس )
99,000 79,200 تومان
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال( باربارا بیتز 2017 همراه با CD)
اطلاعات کامل
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال( باربارا بیتز 2017 همراه با CD)
260,000 241,800 تومان
هاریسون در یک نگاه ۲۰۱۹ (قلب )
اطلاعات کامل
هاریسون در یک نگاه ۲۰۱۹ (قلب )
169,800 156,216 تومان
اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب (بهمراه اطلس تصاویر نورولوژی )
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب (بهمراه اطلس تصاویر نورولوژی )
360,000 324,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ | بیماری های غدد متابولیسم و تغذیه
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ | بیماری های غدد متابولیسم و تغذیه
350,000 332,500 تومان
مبانی طب داخلی سسیل ۲۰۲۲ | بیماری های کلیه
اطلاعات کامل
مبانی طب داخلی سسیل ۲۰۲۲ | بیماری های کلیه
80,000 77,600 تومان
مبانی طب داخلی سسیل تنفس ریه 2022
اطلاعات کامل
مبانی طب داخلی سسیل تنفس ریه 2022
40,000 38,800 تومان
راهنمای معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021
اطلاعات کامل
راهنمای معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021
310,000 279,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کلیه و مجاری ادراری
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کلیه و مجاری ادراری
130,000 تومان
مبانی طب داخلی سسیل بیماری های عفونی 2022
اطلاعات کامل
مبانی طب داخلی سسیل بیماری های عفونی 2022
130,000 126,100 تومان
مجموعه سوالات آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی بیماری های داخلی
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی بیماری های داخلی
89,000 71,200 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های غدد و متابولیسم
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های غدد و متابولیسم
190,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸  بیماری های غدد و متابولیسم
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ بیماری های غدد و متابولیسم
410,000 369,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸  بیماری های قلب وعروق
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ بیماری های قلب وعروق
690,000 621,000 تومان
مبانی طب داخلی سسیل ۲۰۲۲ | بیماری های قلب
اطلاعات کامل
مبانی طب داخلی سسیل ۲۰۲۲ | بیماری های قلب
130,000 126,100 تومان
مجموعه سوالات بورد و ارتقاء ۹۷ عفونی با پاسخ تشریحی
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات بورد و ارتقاء ۹۷ عفونی با پاسخ تشریحی
220,000 204,600 تومان
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های انکولوژی 2018
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های انکولوژی 2018
250,000 232,500 تومان
هاریسون در یک نگاه ۲۰۱۹ (روماتولوژی)
اطلاعات کامل
هاریسون در یک نگاه ۲۰۱۹ (روماتولوژی)
85,000 79,050 تومان
راهنمای بالینی و روش گرفتن شرح حال  (باربارا بیتز ۲۰۲۱)
اطلاعات کامل
راهنمای بالینی و روش گرفتن شرح حال (باربارا بیتز ۲۰۲۱)
510,000 459,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های عفونی ویروسی
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های عفونی ویروسی
700,000 630,000 تومان
کتاب مبانی طب داخلی سسیل 2022
اطلاعات کامل
کتاب مبانی طب داخلی سسیل 2022
1,200,000 1,140,000 تومان
کارنت بیماریهای داخلی (بیماریهای ریه)
اطلاعات کامل
کارنت بیماریهای داخلی (بیماریهای ریه)
349,000 279,200 تومان
مبانی طب داخلی سسیل 2022 بیماریهای بافت همبند و استخوان
اطلاعات کامل
مبانی طب داخلی سسیل 2022 بیماریهای بافت همبند و استخوان
80,000 تومان
کتاب مبانی طب داخلی سسیل بیماریهای گوارش و کبد 2022
اطلاعات کامل
کتاب مبانی طب داخلی سسیل بیماریهای گوارش و کبد 2022
110,000 104,500 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های روماتولوژی
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های روماتولوژی
90,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کبد و مجاری صفراوی
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های کبد و مجاری صفراوی
110,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون: هماتولوژی ۲۰۱۸
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون: هماتولوژی ۲۰۱۸
110,000 تومان
آشنایی با بیماری های داخلی اتاق عمل
اطلاعات کامل
آشنایی با بیماری های داخلی اتاق عمل
109,000 تومان
مقدمه ای بر اقدامات بالینی نتر + CD
اطلاعات کامل
مقدمه ای بر اقدامات بالینی نتر + CD
245,000 225,400 تومان
اصول طب داخلی هاریسون: قلب و عروق ۲۰۱۸
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون: قلب و عروق ۲۰۱۸
300,000 270,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال
310,000 279,000 تومان
راهنمای معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021
اطلاعات کامل
راهنمای معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021
410,000 369,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون: عفونی باکتریال ۲۰۱۸
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون: عفونی باکتریال ۲۰۱۸
310,000 279,000 تومان
هاریسون در یک نگاه ۲۰۱۹ (بیماریهای کلیه)
اطلاعات کامل
هاریسون در یک نگاه ۲۰۱۹ (بیماریهای کلیه)
129,800 119,416 تومان
دستنامه درمان های طبی واشنگتن ۲۰۲۰
اطلاعات کامل
دستنامه درمان های طبی واشنگتن ۲۰۲۰
410,000 369,000 تومان
مبانی و کلیات مراقبت از زخم استومی و بی اختیاری
اطلاعات کامل
مبانی و کلیات مراقبت از زخم استومی و بی اختیاری
140,000 126,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های هماتولوژی 2018
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های هماتولوژی 2018
210,000 195,300 تومان
مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی
اطلاعات کامل
مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی
40,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون: کبد و مجاری صفراوی ۲۰۱۸
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون: کبد و مجاری صفراوی ۲۰۱۸
120,000 تومان
مبانی طب داخلی سسیل 2022 بیماری های قلب و عروق
اطلاعات کامل
مبانی طب داخلی سسیل 2022 بیماری های قلب و عروق
100,000 92,000 تومان
هاریسون در یک نگاه  بیماری های کلیه
اطلاعات کامل
هاریسون در یک نگاه بیماری های کلیه
129,800 120,714 تومان
هاریسون در یک نگاه ( ریه) ۲۰۱۸
اطلاعات کامل
هاریسون در یک نگاه ( ریه) ۲۰۱۸
129,800 123,310 تومان
طب داخلی در قالب Mind Map
اطلاعات کامل
طب داخلی در قالب Mind Map
200,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون: انکولوژی ۲۰۱۸
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون: انکولوژی ۲۰۱۸
150,000 تومان
مبانی طب داخلی سیسیل ۲۰۲۲ | بیماری های کلیه و مجاری ادراری
اطلاعات کامل
مبانی طب داخلی سیسیل ۲۰۲۲ | بیماری های کلیه و مجاری ادراری
120,000 تومان
راهنمای مفید بیماری های داخلی برای پیراپزشکان
اطلاعات کامل
راهنمای مفید بیماری های داخلی برای پیراپزشکان
83,000 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های مغز و اعصاب
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های مغز و اعصاب
140,000 تومان
هاریسون در یک نگاه  غدد درون ریز و متابولیسم
اطلاعات کامل
هاریسون در یک نگاه غدد درون ریز و متابولیسم
89,800 82,616 تومان
کارنت بیماریهای داخلی (بیماریهای کلیه و مجاری ادراری)
اطلاعات کامل
کارنت بیماریهای داخلی (بیماریهای کلیه و مجاری ادراری)
299,000 239,200 تومان
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های هماتولوژی
اطلاعات کامل
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری های هماتولوژی
90,000 تومان
هاریسون در یک نگاه  عفونی  ۲۰۱۸
اطلاعات کامل
هاریسون در یک نگاه عفونی ۲۰۱۸
499,000 464,070 تومان
بیماری های گوارش و کبد مایوکلینیک
اطلاعات کامل
بیماری های گوارش و کبد مایوکلینیک
120,000 114,000 تومان
ترجمه کامل دستنامه درمان های طب داخلی واشنگتن ۲۰۲۰
اطلاعات کامل
ترجمه کامل دستنامه درمان های طب داخلی واشنگتن ۲۰۲۰
410,000 381,300 تومان
کتاب گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
اطلاعات کامل
کتاب گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
350,000 332,500 تومان
درسنامه برتر طرح نوین(مناسب برای قطب های ۱۰ گانه)
اطلاعات کامل
درسنامه برتر طرح نوین(مناسب برای قطب های ۱۰ گانه)
229,800 206,820 تومان
دستنامه طب داخلی هاریسون ۲۰۲۰
اطلاعات کامل
دستنامه طب داخلی هاریسون ۲۰۲۰
380,000 342,000 تومان
دستنامه طب داخلی ماساچوست 2020
اطلاعات کامل
دستنامه طب داخلی ماساچوست 2020
250,000 230,000 تومان
مجموعه سوالات آزمون بورد داخلی ۱۳۹۹ | با پاسخ تشریحی
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات آزمون بورد داخلی ۱۳۹۹ | با پاسخ تشریحی
40,000 تومان
مسیرهای پالپ ۲۰۲۱  جلد۲
اطلاعات کامل
مسیرهای پالپ ۲۰۲۱ جلد۲
1,360,000 1,224,000 تومان
گنجینه برتر ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ | آزمون بورد و ارتقا داخلی نفرولوژی  کلیه
اطلاعات کامل
گنجینه برتر ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ | آزمون بورد و ارتقا داخلی نفرولوژی کلیه
260,000 241,800 تومان
دستنامه طب داخلی هاریسون ۲۰۲۰
اطلاعات کامل
دستنامه طب داخلی هاریسون ۲۰۲۰
710,000 639,000 تومان
مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی داخلی ۱۴۰۰
اطلاعات کامل
مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی داخلی ۱۴۰۰
70,000 تومان
کتاب مروری بر سوالات آسکی OSCE عفونی | ۱۳۹۰  ۱۳۹۹
اطلاعات کامل
کتاب مروری بر سوالات آسکی OSCE عفونی | ۱۳۹۰ ۱۳۹۹
310,000 294,500 تومان« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
کلیه حقوق سایت برای انتشارات آناطب محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »