لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > جراحی

« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
تمایز ساختاری ابزار جراحی
اطلاعات کامل
تمایز ساختاری ابزار جراحی
299,000 239,200 تومان
اطلس جراحی زولینجر ۲۰۱۶
اطلاعات کامل
اطلس جراحی زولینجر ۲۰۱۶
168,000 159,600 تومان
آنالیز کلینیکی صورت در جراحی پلاستیک
اطلاعات کامل
آنالیز کلینیکی صورت در جراحی پلاستیک
259,000 207,200 تومان
بخیه و هموستاز جراحی
اطلاعات کامل
بخیه و هموستاز جراحی
14,900 13,410 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد ۲)
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد ۲)
129,800 119,416 تومان
اطلس تکنیک های بخیه 2016
اطلاعات کامل
اطلس تکنیک های بخیه 2016
230,000 207,000 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد چهارم ( فصل ۲۷  ۳۴ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد چهارم ( فصل ۲۷ ۳۴ )
130,000 119,600 تومان
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹  جلد اول
اطلاعات کامل
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹ جلد اول
65,000 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ ( ترجمه کامل ۶ جلدی )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ ( ترجمه کامل ۶ جلدی )
890,000 827,700 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد سوم ( فصل ۲۰  ۲۶ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد سوم ( فصل ۲۰ ۲۶ )
110,000 102,300 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد دوم ( فصل ۱۱ تا ۱۹ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد دوم ( فصل ۱۱ تا ۱۹ )
125,000 112,500 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد 5)
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد 5)
149,800 134,820 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد پنجم ( فصل ۳۵  ۴۲ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد پنجم ( فصل ۳۵ ۴۲ )
140,000 133,000 تومان
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹  جلد دوم
اطلاعات کامل
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹ جلد دوم
80,000 تومان
صفر تا صد تکنیک ها و جراحی های گوارش و کولورکتال
اطلاعات کامل
صفر تا صد تکنیک ها و جراحی های گوارش و کولورکتال
99,000 79,200 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد اول ( فصل ۱ تا ۱۰ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد اول ( فصل ۱ تا ۱۰ )
110,000 99,000 تومان
جراحی لارنس ۲۰۱۹  جلد سوم
اطلاعات کامل
جراحی لارنس ۲۰۱۹ جلد سوم
80,000 تومان
عوارض جراحی آرتروسکوپی شانه (تمام رنگی)
اطلاعات کامل
عوارض جراحی آرتروسکوپی شانه (تمام رنگی)
230,000 184,000 تومان
کتاب مجموعه سوالات جراحی لارنس ۲۰۱۹ | جلد دوم
اطلاعات کامل
کتاب مجموعه سوالات جراحی لارنس ۲۰۱۹ | جلد دوم
125,000 115,000 تومان
گره های جراحی و تکنیک های بخیه
اطلاعات کامل
گره های جراحی و تکنیک های بخیه
9,900 تومان
آنکال جراحی
اطلاعات کامل
آنکال جراحی
125,000 115,000 تومان
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد ۴)
اطلاعات کامل
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد ۴)
129,800 116,820 تومان
فیبریلاسیون دهلیزی در جراحی قلب
اطلاعات کامل
فیبریلاسیون دهلیزی در جراحی قلب
49,000 44,100 تومان
کتاب جامع تجهیزات پزشکی ، جراحی و بیمارستانی
اطلاعات کامل
کتاب جامع تجهیزات پزشکی ، جراحی و بیمارستانی
600,000 540,000 تومان
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹  جلد چهارم
اطلاعات کامل
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹ جلد چهارم
80,000 76,000 تومان
درسنامه ای از شوارتز ۲۰۱۹  راهی برای برتر شدن ( جلد اول )
اطلاعات کامل
درسنامه ای از شوارتز ۲۰۱۹ راهی برای برتر شدن ( جلد اول )
200,000 180,000 تومان
آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی (OSCE)
اطلاعات کامل
آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی (OSCE)
80,000 تومان
اصول جراحی اعصاب در پیراپزشکی
اطلاعات کامل
اصول جراحی اعصاب در پیراپزشکی
125,000 112,500 تومان
اصول بیهوشی و احیای قلبی، ریوی، مغزی در اتاق عمل برای تکنولوژیست های جراحی
اطلاعات کامل
اصول بیهوشی و احیای قلبی، ریوی، مغزی در اتاق عمل برای تکنولوژیست های جراحی
54,900 تومان
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺮاﺣﯽ و اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻃﻔﺎل
اطلاعات کامل
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺮاﺣﯽ و اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻃﻔﺎل
189,000 160,650 تومان
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد8: اصول کار در اتاق عمل
اطلاعات کامل
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد8: اصول کار در اتاق عمل
88,900 82,677 تومان
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻬﺒﻮدی ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ (ERAS)
اطلاعات کامل
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻬﺒﻮدی ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ (ERAS)
199,000 159,200 تومان
درسنامه ای از شوارتز ۲۰۱۹  راهی برای برتر شدن ( جلد دوم )
اطلاعات کامل
درسنامه ای از شوارتز ۲۰۱۹ راهی برای برتر شدن ( جلد دوم )
200,000 180,000 تومان
مجموعه سوالات جراحی لارنس ۲۰۱۹ - جلد اول
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات جراحی لارنس ۲۰۱۹ - جلد اول
89,800 85,310 تومان
اصول جامع ENT تکنولوژی جراحی
اطلاعات کامل
اصول جامع ENT تکنولوژی جراحی
134,000 123,280 تومان
DRS  مرور جامع تکنولوژی جراحی
اطلاعات کامل
DRS مرور جامع تکنولوژی جراحی
89,900 82,708 تومان
بانک آزمون تکنولوژی جراحی لانگ کیو.ای
اطلاعات کامل
بانک آزمون تکنولوژی جراحی لانگ کیو.ای
74,900 71,155 تومان
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس  جلد ۱
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس جلد ۱
79,800 75,810 تومان
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس – جلد 2
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس – جلد 2
109,800 106,506 تومان
نکات کلیدی فصول امتحانی سابیستون 2017 مرجع آزمون ارتقاء و بورد جراحی
اطلاعات کامل
نکات کلیدی فصول امتحانی سابیستون 2017 مرجع آزمون ارتقاء و بورد جراحی
145,000 137,750 تومان
ERS  مرور آزمون تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی
اطلاعات کامل
ERS مرور آزمون تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی
89,900 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد ششم ( فصل ۴۳  ۵۴ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد ششم ( فصل ۴۳ ۵۴ )
275,000 247,500 تومان
لوازم و تجهیزات جراحی ویژه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری
اطلاعات کامل
لوازم و تجهیزات جراحی ویژه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری
120,000 114,000 تومان
چیدمان میز مایو جراحی برای دانشجویان و کارکنان اتاق عمل
اطلاعات کامل
چیدمان میز مایو جراحی برای دانشجویان و کارکنان اتاق عمل
69,000 تومان
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز 2020(جلد 1)
اطلاعات کامل
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز 2020(جلد 1)
89,800 82,616 تومان
درسنامه اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹ - عمومی- تخصصی
اطلاعات کامل
درسنامه اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹ - عمومی- تخصصی
200,000 186,000 تومان
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد 3)
اطلاعات کامل
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد 3)
129,800 116,820 تومان
مجموعه فیلم‌های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 2 جراحی پای دیابتی+ کاتتریزاسیون ورید فمورال در نوزادان
اطلاعات کامل
مجموعه فیلم‌های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 2 جراحی پای دیابتی+ کاتتریزاسیون ورید فمورال در نوزادان
65,000 تومان« قبلی     صفحه 1 از 2     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »