لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > جراحی

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
اطلس جراحی زولینجر ۲۰۱۶
اطلاعات کامل
اطلس جراحی زولینجر ۲۰۱۶
168,000 159,600 تومان
تمایز ساختاری ابزار جراحی
اطلاعات کامل
تمایز ساختاری ابزار جراحی
399,000 319,200 تومان
آنالیز کلینیکی صورت در جراحی پلاستیک
اطلاعات کامل
آنالیز کلینیکی صورت در جراحی پلاستیک
295,000 236,000 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد ۲)
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد ۲)
190,000 174,800 تومان
بخیه و هموستاز جراحی
اطلاعات کامل
بخیه و هموستاز جراحی
19,900 17,910 تومان
اطلس تکنیک های بخیه 2016
اطلاعات کامل
اطلس تکنیک های بخیه 2016
460,000 414,000 تومان
عوارض جراحی آرتروسکوپی شانه (تمام رنگی)
اطلاعات کامل
عوارض جراحی آرتروسکوپی شانه (تمام رنگی)
230,000 184,000 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد چهارم ( فصل ۲۷  ۳۴ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد چهارم ( فصل ۲۷ ۳۴ )
220,000 202,400 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد سوم ( فصل ۲۰  ۲۶ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد سوم ( فصل ۲۰ ۲۶ )
220,000 204,600 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد پنجم ( فصل ۳۵  ۴۲ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد پنجم ( فصل ۳۵ ۴۲ )
220,000 209,000 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد دوم ( فصل ۱۱ تا ۱۹ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد دوم ( فصل ۱۱ تا ۱۹ )
220,000 198,000 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد 5)
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد 5)
220,000 198,000 تومان
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹  جلد اول
اطلاعات کامل
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹ جلد اول
140,000 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ ( ترجمه کامل ۶ جلدی )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ ( ترجمه کامل ۶ جلدی )
1,335,000 1,241,550 تومان
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹  جلد دوم
اطلاعات کامل
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹ جلد دوم
160,000 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد اول ( فصل ۱ تا ۱۰ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد اول ( فصل ۱ تا ۱۰ )
180,000 162,000 تومان
صفر تا صد تکنیک ها و جراحی های گوارش و کولورکتال
اطلاعات کامل
صفر تا صد تکنیک ها و جراحی های گوارش و کولورکتال
99,000 79,200 تومان
جراحی لارنس ۲۰۱۹  جلد سوم
اطلاعات کامل
جراحی لارنس ۲۰۱۹ جلد سوم
160,000 تومان
کتاب مجموعه سوالات جراحی لارنس ۲۰۱۹ | جلد دوم
اطلاعات کامل
کتاب مجموعه سوالات جراحی لارنس ۲۰۱۹ | جلد دوم
160,000 147,200 تومان
اصول جامع ENT تکنولوژی جراحی
اطلاعات کامل
اصول جامع ENT تکنولوژی جراحی
134,000 123,280 تومان
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺮاﺣﯽ و اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻃﻔﺎل
اطلاعات کامل
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺮاﺣﯽ و اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻃﻔﺎل
259,000 220,150 تومان
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻬﺒﻮدی ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ (ERAS)
اطلاعات کامل
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻬﺒﻮدی ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ (ERAS)
299,000 239,200 تومان
گره های جراحی و تکنیک های بخیه
اطلاعات کامل
گره های جراحی و تکنیک های بخیه
9,900 تومان
آنکال جراحی
اطلاعات کامل
آنکال جراحی
125,000 115,000 تومان
کتاب جامع تجهیزات پزشکی ، جراحی و بیمارستانی
اطلاعات کامل
کتاب جامع تجهیزات پزشکی ، جراحی و بیمارستانی
130,000 117,000 تومان
درسنامه ای از شوارتز ۲۰۱۹  راهی برای برتر شدن ( جلد اول )
اطلاعات کامل
درسنامه ای از شوارتز ۲۰۱۹ راهی برای برتر شدن ( جلد اول )
300,000 270,000 تومان
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹  جلد چهارم
اطلاعات کامل
اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹ جلد چهارم
160,000 152,000 تومان
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد ۴)
اطلاعات کامل
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد ۴)
220,000 198,000 تومان
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد8: اصول کار در اتاق عمل
اطلاعات کامل
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد8: اصول کار در اتاق عمل
283,900 264,027 تومان
فیبریلاسیون دهلیزی در جراحی قلب
اطلاعات کامل
فیبریلاسیون دهلیزی در جراحی قلب
49,000 44,100 تومان
درسنامه ای از شوارتز ۲۰۱۹  راهی برای برتر شدن ( جلد دوم )
اطلاعات کامل
درسنامه ای از شوارتز ۲۰۱۹ راهی برای برتر شدن ( جلد دوم )
300,000 270,000 تومان
اصول جراحی اعصاب در پیراپزشکی
اطلاعات کامل
اصول جراحی اعصاب در پیراپزشکی
125,000 112,500 تومان
اصول بیهوشی و احیای قلبی، ریوی، مغزی در اتاق عمل برای تکنولوژیست های جراحی
اطلاعات کامل
اصول بیهوشی و احیای قلبی، ریوی، مغزی در اتاق عمل برای تکنولوژیست های جراحی
79,900 تومان
آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی (OSCE)
اطلاعات کامل
آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی (OSCE)
140,000 تومان
مجموعه سوالات جراحی لارنس ۲۰۱۹ - جلد اول
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات جراحی لارنس ۲۰۱۹ - جلد اول
160,000 152,000 تومان
DRS  مرور جامع تکنولوژی جراحی
اطلاعات کامل
DRS مرور جامع تکنولوژی جراحی
89,900 82,708 تومان
بانک آزمون تکنولوژی جراحی لانگ کیو.ای
اطلاعات کامل
بانک آزمون تکنولوژی جراحی لانگ کیو.ای
74,900 71,155 تومان
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس  جلد ۱
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس جلد ۱
79,800 75,810 تومان
ERS  مرور آزمون تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی
اطلاعات کامل
ERS مرور آزمون تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی
89,900 تومان
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس  جلد 2
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس جلد 2
120,000 116,400 تومان
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹  جلد ششم ( فصل ۴۳  ۵۴ )
اطلاعات کامل
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۹ جلد ششم ( فصل ۴۳ ۵۴ )
275,000 247,500 تومان
لوازم و تجهیزات جراحی ویژه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری
اطلاعات کامل
لوازم و تجهیزات جراحی ویژه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری
120,000 114,000 تومان
چیدمان میز مایو جراحی برای دانشجویان و کارکنان اتاق عمل
اطلاعات کامل
چیدمان میز مایو جراحی برای دانشجویان و کارکنان اتاق عمل
92,900 تومان
نکات کلیدی فصول امتحانی سابیستون 2017 مرجع آزمون ارتقاء و بورد جراحی
اطلاعات کامل
نکات کلیدی فصول امتحانی سابیستون 2017 مرجع آزمون ارتقاء و بورد جراحی
145,000 137,750 تومان
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز 2020(جلد 1)
اطلاعات کامل
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز 2020(جلد 1)
150,000 138,000 تومان
درسنامه اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹ - عمومی- تخصصی
اطلاعات کامل
درسنامه اصول جراحی لارنس ۲۰۱۹ - عمومی- تخصصی
220,000 204,600 تومان
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد 3)
اطلاعات کامل
ترجمه تمام رنگی اصول جراحی شوارتز ۲۰۲۰(جلد 3)
200,000 180,000 تومان
تکنولوژی جراحی های پوست و سوختگی و پیوند
اطلاعات کامل
تکنولوژی جراحی های پوست و سوختگی و پیوند
69,000 تومان
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 2 جراحی پای دیابتی+ کاتتریزاسیون ورید فمورال در نوزادان
اطلاعات کامل
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 2 جراحی پای دیابتی+ کاتتریزاسیون ورید فمورال در نوزادان
120,000 تومان
کتاب جامع آشنایی با ابزارها تجهیزات پایه و تخصصی اتاق عمل همراه با سناریوهای آموزشی
اطلاعات کامل
کتاب جامع آشنایی با ابزارها تجهیزات پایه و تخصصی اتاق عمل همراه با سناریوهای آموزشی
289,000 265,880 تومان
مجموعه سوالات جراحی لارنس ۲۰۱۹ - جلد سوم
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات جراحی لارنس ۲۰۱۹ - جلد سوم
160,000 147,200 تومان
مبانی جراحی لارنس ( عمومی _ اختصاصی ) جلد اول 2019
اطلاعات کامل
مبانی جراحی لارنس ( عمومی _ اختصاصی ) جلد اول 2019
200,000 180,000 تومان
برگزیده اصول جراحی شکمی مینگات ۲۰۱۹ | جلد اول
اطلاعات کامل
برگزیده اصول جراحی شکمی مینگات ۲۰۱۹ | جلد اول
120,000 114,000 تومان
رموز امتحانی جراحی شوارتز ۲۰۱۹
اطلاعات کامل
رموز امتحانی جراحی شوارتز ۲۰۱۹
350,000 297,500 تومان
مبانی و کلیات مراقبت از زخم استومی و بی اختیاری
اطلاعات کامل
مبانی و کلیات مراقبت از زخم استومی و بی اختیاری
180,000 162,000 تومان
تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد استریلیزاسیون
اطلاعات کامل
تجهیزات الکتریکی اتاق عمل و واحد استریلیزاسیون
219,000 197,100 تومان
مراقبت از بیمار در جراحی  الکساندر  اصول کار در اتاق عمل - جلد ۱
اطلاعات کامل
مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر اصول کار در اتاق عمل - جلد ۱
199,900 183,908 تومان
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس ۲۰۱۹ - جلد ۱
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس ۲۰۱۹ - جلد ۱
140,000 126,000 تومان
اصول و فنون بخیه
اطلاعات کامل
اصول و فنون بخیه
116,000 106,720 تومان
مرور آزمون ERS ارشد و استخدامی پرستاری داخلی جراحی
اطلاعات کامل
مرور آزمون ERS ارشد و استخدامی پرستاری داخلی جراحی
299,000 272,090 تومان
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس ۲۰۱۹ - جلد ۲
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس ۲۰۱۹ - جلد ۲
140,000 126,000 تومان
انگلیسی برای دانشجویان اتاق عمل اله داد | English for Operating Room Students
اطلاعات کامل
انگلیسی برای دانشجویان اتاق عمل اله داد | English for Operating Room Students
99,900 89,910 تومان
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 1 ختنه
اطلاعات کامل
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 1 ختنه
120,000 تومان
موردهای جراحی - 140 مورد
اطلاعات کامل
موردهای جراحی - 140 مورد
180,000 167,400 تومان
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 5 خارج کردن ضایعات پوستی و مخاطی
اطلاعات کامل
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 5 خارج کردن ضایعات پوستی و مخاطی
120,000 تومان
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 6 جراحی های ناخن
اطلاعات کامل
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 6 جراحی های ناخن
120,000 تومان
مرور آخر در هفته آخر آزمون بورد و ارتقاء جراحی عمومی
اطلاعات کامل
مرور آخر در هفته آخر آزمون بورد و ارتقاء جراحی عمومی
250,000 230,000 تومان
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 3 خارج کردن جسم خارجی + سوچور کردن
اطلاعات کامل
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 3 خارج کردن جسم خارجی + سوچور کردن
120,000 تومان
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 4 خارج کردن توده ها و کیست های پوستی
اطلاعات کامل
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 4 خارج کردن توده ها و کیست های پوستی
120,000 تومان
کتاب گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
اطلاعات کامل
کتاب گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
340,000 323,000 تومان
کتاب آموزش کاربردی و گام به گام آنژیوگرافی کرونر
اطلاعات کامل
کتاب آموزش کاربردی و گام به گام آنژیوگرافی کرونر
350,000 315,000 تومان« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »