×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر محمد جواد خراسانی
آمادگی آزمون ارتقا و بورد طب اورژانس (اطفال تینتینالی ۲۰۱۶در یک نگاه )
قیمت کتاب به تومان :
75,810 79,800


سال : 1392
مولف/مترجم : حمیدرضا حاتم آبادی
اورژانس پزشکی
قیمت کتاب به تومان :
39,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر سعیده خرم نیا - دکتر فرهاد رضوانی
اورژانس های طبی پایه پیش بیمارستانی
قیمت کتاب به تومان :
190,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر شبنم ذالجلالی- دکتر فرهاد رضوانی -دکتر هدیه سلطانی
اورژانس های طبی پیش بیمارستانی - دو جلدی
قیمت کتاب به تومان :
280,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر مهدی ابوذری - دکتر احسان حاندی سرشت - دکتر سعیده خرم نیا
اورژانس های طبی میانی پیش بیمارستانی جلد ۱و۲
قیمت کتاب به تومان :
285,000 300,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر خدا آمرزیده، دکتر افقی
ECG برای پزشکان اورژانس جلد اول
قیمت کتاب به تومان :
55,000


سال : 1399
مولف/مترجم : امیرعلی دشت پور - میثم خسروی - تحت نظارت: دکتر حسین فرشیدی
ECG در اورژانس های قلبی
قیمت کتاب به تومان :
119,200 149,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر حجت الله اکبرزاده پاشا
Order اورژانس
قیمت کتاب به تومان :
145,000


سال : 1394
مولف/مترجم : افسانه ده بزرگی
OSCE آمادگی طب اورژانس جلد ۱
قیمت کتاب به تومان :
116,100 129,000


سال : 1395
مولف/مترجم : افسانه ده بزرگی
OSCE آمادگی طب اورژانس جلد ۲
قیمت کتاب به تومان :
94,810 99,800


سال : 1399
مولف/مترجم : ﻋﻠﯽ رﺿﻮاﻧﯿﺎن- ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺎﺑﺪی ﻧﮋاد- ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻌﻠﻢ
Pharmacology for EMT راﻫﻨﻤﺎى ﮐﺎﻣﻞ داروﻫﺎى اورژاﻧﺲ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎى ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ
قیمت کتاب به تومان :
111,200 139,000


سال : 1399
مولف/مترجم : پرستو فغانی
بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه
قیمت کتاب به تومان :
55,200 69,000


سال : 1396
مولف/مترجم : گروه مترجمین
ترجمه روزن ۲۰۱۸ (تروما جلد ۲)
قیمت کتاب به تومان :
69,800


سال : 1396
 
ترجمه روزن ۲۰۱۸ (تظاهرات اصلی جلد ۱)
قیمت کتاب به تومان :
59,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر سحر میربها
ترجمه روزن ۲۰۱۸(بیماری های عروق )همراه با نمونه سوالات آزمونهای سال قبل
قیمت کتاب به تومان :
49,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر سحر میربها
ترجمه روزن ۲۰۱۸(بیماری های کلیه و دستگاه تناسلی )همراه با نمونه سوالات آزمونهای سال قبل
قیمت کتاب به تومان :
49,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر سحر میر بها – دکتر محسن بنائی
ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس – بیماری های چشم دهان و ENT و خشونت خانگی و موارد پزشکی قانونی
قیمت کتاب به تومان :
59,800


سال : 1398
مولف/مترجم : عزیز شهرکی واحد، دکتر غلامرضا معصومی
تروماها : بر اساس سرفصل کارشناسی فوریت پزشکی
قیمت کتاب به تومان :
44,900


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر محمد حسین قربانی
تشخیص و درمان طب اورژانس
قیمت کتاب به تومان :
126,100 130,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر امید آقایی
داروهای ژنریک اورژانس
قیمت کتاب به تومان :
39,200 49,000


سال : 1396
مولف/مترجم : افسانه ده بزرگی
دانشنامه طب اورژانس تینتینالی۲۰۱۶ (آسیب محیطی)
قیمت کتاب به تومان :
49,800


سال : 1396
مولف/مترجم : افسانه ده بزرگی
دانشنامه طب اورژانس تینتینالی۲۰۱۶ (اطفال)
قیمت کتاب به تومان :
79,800


سال : 1396
مولف/مترجم : افسانه ده بزرگی
دانشنامه طب اورژانس تینتینالی۲۰۱۶ (مسمومیت)
قیمت کتاب به تومان :
59,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر محسن بنایی
دانشنامه طب اورژانس روزن ۲۰۱۸ ( ارتوپدی)
قیمت کتاب به تومان :
89,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر محسن بنایی
دانشنامه طب اورژانس روزن ۲۰۱۸ (روماتولوژی)
قیمت کتاب به تومان :
49,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر محسن بنایی
دانشنامه طب اورژانس روزن ۲۰۱۸ (عفونی)
قیمت کتاب به تومان :
69,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر علیرضا ابوطالبی
درسنامه جامع اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد استدلال بالینی – ۲ جلدی
قیمت کتاب به تومان :
200,000


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر دهبزرگی،دکتر تفکری
درسنامه جامع طب اورژانس بیماری های ریه و مراقبتهای بحرانی بر مبنای روزن 2018
قیمت کتاب به تومان :
89,000


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر ده بزرگی ، دکتر تفکری
درسنامه جامع طب اورژانس عروق و روانپزشکی بر مبنای روزن 2018
قیمت کتاب به تومان :
89,000


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر دهبزرگی،دکتر جعفریان
درسنامه جامع طب اورژانس قلب و غدد بر مبنای روزن 2018
قیمت کتاب به تومان :
99,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر هومان حسین نژاد ندائی
دستنامه طب اورژانس تینتینالی – ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
209,000 220,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر علیرضا مجیدی
راهنمای سریع پروسیجرهای اورژانس ( OSCE Trainer )
قیمت کتاب به تومان :
79,800


سال : 1397
مولف/مترجم : امین شمس اختری ، محمد منوچهری فر
شایع ترین پروسیجرهای اورژانس
قیمت کتاب به تومان :
49,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر فرهاد کامیار
فوریت های پزشکی FIRST AID (تمام رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
80,000 100,000


سال : 1396
مولف/مترجم : افسانه ده بزرگی
مباحث منتخب تینتینالی ۲۰۱۶
قیمت کتاب به تومان :
69,800


سال : 1396
مولف/مترجم : افسانه ده بزرگی
مباحث منتخب تینتینالی ۲۰۱۶ جلد ۲
قیمت کتاب به تومان :
49,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر محسن بنایی
مباحث منتخب هجز ۲۰۱۹
قیمت کتاب به تومان :
161,310 169,800


سال : 1399
 
مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون بورد طب اورژانس 99
قیمت کتاب به تومان :
97,000 100,000


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر محسن بنایی
مجموعه ترجمه و تلخیص روزن ۲۰۱۸ (گوارش )همراه با نمونه سوالات
قیمت کتاب به تومان :
39,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر محسن بنائی - دکتر علی عبدالرزاق نژاد
مجموعه سوالات آزمون ارتقاء طب اورژانس ( تیر ۱۳۹۷ )
قیمت کتاب به تومان :
59,800


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر افسانه ده بزرگی
مجموعه سوالات ارتقا طب اورژانس ۹۶ ( ۱۰ قطب کشوری )با پاسخ تشریحی
قیمت کتاب به تومان :
119,800


سال : 1395
مولف/مترجم : افسانه ده بزرگی
مجموعه سوالات ارتقاء۹ قطب طب اورژانس۹۵ با پاسخ تشریحی
قیمت کتاب به تومان :
94,810 99,800


سال : 1396
مولف/مترجم : افسانه ده بزرگی
مجموعه سوالات بورد و ارتقا تروما
قیمت کتاب به تومان :
49,800


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر پوریا موسی پور
مدیریت زخم در مراقبت اورژانس
قیمت کتاب به تومان :
23,200 29,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر عزت الله بهزادی نیا – دکتر مرتضی غریبی
مروری سریع بر پروتکل های سونوگرافی اورژانس ( به همراه سوالات )
قیمت کتاب به تومان :
114,000 120,000« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »