لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 

همه رده ها > اورژانس

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
فوریت های پزشکی FIRST AID  به همراه 4 DVD آموزشی
اطلاعات کامل
فوریت های پزشکی FIRST AID به همراه 4 DVD آموزشی
100,000 90,000 تومان
ECG در اورژانس های قلبی
اطلاعات کامل
ECG در اورژانس های قلبی
359,000 297,970 تومان
دانشنامه طب اورژانس تینتینالی۲۰۱۶ (آسیب محیطی)
اطلاعات کامل
دانشنامه طب اورژانس تینتینالی۲۰۱۶ (آسیب محیطی)
110,000 تومان
OSCE آمادگی طب اورژانس جلد ۱
اطلاعات کامل
OSCE آمادگی طب اورژانس جلد ۱
600,000 540,000 تومان
OSCE آمادگی طب اورژانس جلد ۲
اطلاعات کامل
OSCE آمادگی طب اورژانس جلد ۲
300,000 276,000 تومان
مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانسی مباحث منتخب تینتینالی 2016
اطلاعات کامل
مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانسی مباحث منتخب تینتینالی 2016
80,000 تومان
Pharmacology for EMT راﻫﻨﻤﺎى ﮐﺎﻣﻞ داروﻫﺎى اورژاﻧﺲ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎى ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ
اطلاعات کامل
Pharmacology for EMT راﻫﻨﻤﺎى ﮐﺎﻣﻞ داروﻫﺎى اورژاﻧﺲ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎى ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ
239,000 215,100 تومان
مباحث منتخب تینتینالی ۲۰۱۶
اطلاعات کامل
مباحث منتخب تینتینالی ۲۰۱۶
120,000 تومان
دانشنامه طب اورژانس تینتینالی۲۰۱۶ (اطفال)
اطلاعات کامل
دانشنامه طب اورژانس تینتینالی۲۰۱۶ (اطفال)
210,000 تومان
دانشنامه طب اورژانس تینتینالی۲۰۱۶ (مسمومیت)
اطلاعات کامل
دانشنامه طب اورژانس تینتینالی۲۰۱۶ (مسمومیت)
210,000 تومان
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات داروﻫﺎی ﺗﺮاﻟﯽ اورژاﻧﺲ
اطلاعات کامل
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات داروﻫﺎی ﺗﺮاﻟﯽ اورژاﻧﺲ
129,000 103,200 تومان
ترجمه روزن ۲۰۱۸ (تروما جلد ۲)
اطلاعات کامل
ترجمه روزن ۲۰۱۸ (تروما جلد ۲)
160,000 تومان
مدیریت زخم در مراقبت اورژانس
اطلاعات کامل
مدیریت زخم در مراقبت اورژانس
99,000 79,200 تومان
آمادگی آزمون ارتقا و بورد طب اورژانس (اطفال تینتینالی ۲۰۱۶در یک نگاه )
اطلاعات کامل
آمادگی آزمون ارتقا و بورد طب اورژانس (اطفال تینتینالی ۲۰۱۶در یک نگاه )
50,000 47,500 تومان
بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه
اطلاعات کامل
بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه
40,000 32,000 تومان
ترجمه روزن ۲۰۱۸(بیماری های کلیه و دستگاه تناسلی )همراه با نمونه سوالات آزمونهای سال قبل
اطلاعات کامل
ترجمه روزن ۲۰۱۸(بیماری های کلیه و دستگاه تناسلی )همراه با نمونه سوالات آزمونهای سال قبل
60,000 تومان
تروماها : بر اساس سرفصل کارشناسی فوریت پزشکی
اطلاعات کامل
تروماها : بر اساس سرفصل کارشناسی فوریت پزشکی
89,000 تومان
مجموعه سوالات ارتقاء۹ قطب طب اورژانس۹۵ با پاسخ تشریحی
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات ارتقاء۹ قطب طب اورژانس۹۵ با پاسخ تشریحی
40,000 38,000 تومان
ترجمه روزن ۲۰۱۸(بیماری های عروق )همراه با نمونه سوالات آزمونهای سال قبل
اطلاعات کامل
ترجمه روزن ۲۰۱۸(بیماری های عروق )همراه با نمونه سوالات آزمونهای سال قبل
60,000 تومان
دستنامه طب اورژانس تینتینالی   ۲۰۱۸
اطلاعات کامل
دستنامه طب اورژانس تینتینالی ۲۰۱۸
710,000 653,200 تومان
دانشنامه طب اورژانس روزن ۲۰۱۸ (عفونی)
اطلاعات کامل
دانشنامه طب اورژانس روزن ۲۰۱۸ (عفونی)
130,000 126,100 تومان
داروهای ژنریک اورژانس
اطلاعات کامل
داروهای ژنریک اورژانس
199,000 159,200 تومان
ترجمه روزن ۲۰۱۸ (تظاهرات اصلی جلد ۱)
اطلاعات کامل
ترجمه روزن ۲۰۱۸ (تظاهرات اصلی جلد ۱)
160,000 تومان
ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس   بیماری های چشم دهان و ENT و خشونت خانگی و موارد پزشکی قانونی
اطلاعات کامل
ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس بیماری های چشم دهان و ENT و خشونت خانگی و موارد پزشکی قانونی
120,000 تومان
درسنامه جامع اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد استدلال بالینی   ۲ جلدی
اطلاعات کامل
درسنامه جامع اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد استدلال بالینی ۲ جلدی
290,000 تومان
زبان تخصصی برای دانشجویان فوریت های پزشکی
اطلاعات کامل
زبان تخصصی برای دانشجویان فوریت های پزشکی
370,000 296,000 تومان
مباحث منتخب هجز ۲۰۱۹
اطلاعات کامل
مباحث منتخب هجز ۲۰۱۹
250,000 237,500 تومان
مروری سریع بر پروتکل های سونوگرافی اورژانس ( به همراه سوالات )
اطلاعات کامل
مروری سریع بر پروتکل های سونوگرافی اورژانس ( به همراه سوالات )
40,000 38,000 تومان
تشخیص و درمان طب اورژانس
اطلاعات کامل
تشخیص و درمان طب اورژانس
300,000 285,000 تومان
مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون بورد طب اورژانس 99
اطلاعات کامل
مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون بورد طب اورژانس 99
70,000 67,900 تومان
راهنمای حرفه ای علایم و نشانه ها چارلز ماکت
اطلاعات کامل
راهنمای حرفه ای علایم و نشانه ها چارلز ماکت
350,000 297,500 تومان
درسنامه جامع طب اورژانس قلب و غدد بر مبنای روزن 2018
اطلاعات کامل
درسنامه جامع طب اورژانس قلب و غدد بر مبنای روزن 2018
199,000 تومان
درسنامه جامع طب اورژانس عروق و روانپزشکی بر مبنای روزن 2018
اطلاعات کامل
درسنامه جامع طب اورژانس عروق و روانپزشکی بر مبنای روزن 2018
149,000 تومان
مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS  جلد۲
اطلاعات کامل
مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS جلد۲
500,000 450,000 تومان
کمکهای اولیه استاجی
اطلاعات کامل
کمکهای اولیه استاجی
164,000 159,080 تومان
احیای پایه و پیشرفته کودکان
اطلاعات کامل
احیای پایه و پیشرفته کودکان
195,000 156,000 تومان
اورژانس های طبی پایه پیش بیمارستانی
اطلاعات کامل
اورژانس های طبی پایه پیش بیمارستانی
600,000 558,000 تومان
مراقبت های پیش بیمارستانی تروما 1
اطلاعات کامل
مراقبت های پیش بیمارستانی تروما 1
40,000 36,000 تومان
مجموعه ترجمه و تلخیص روزن ۲۰۱۸ (گوارش )همراه با نمونه سوالات
اطلاعات کامل
مجموعه ترجمه و تلخیص روزن ۲۰۱۸ (گوارش )همراه با نمونه سوالات
110,000 تومان
اورژانس های طبی میانی پیش بیمارستانی جلد ۱و۲
اطلاعات کامل
اورژانس های طبی میانی پیش بیمارستانی جلد ۱و۲
620,000 589,000 تومان
اورژانس های طبی پیش بیمارستانی - دو جلدی
اطلاعات کامل
اورژانس های طبی پیش بیمارستانی - دو جلدی
460,000 423,200 تومان
شایع ترین پروسیجرهای اورژانس
اطلاعات کامل
شایع ترین پروسیجرهای اورژانس
195,000 185,250 تومان
راهنمای سریع پروسیجرهای اورژانس ( OSCE Trainer )
اطلاعات کامل
راهنمای سریع پروسیجرهای اورژانس ( OSCE Trainer )
130,000 126,100 تومان
دستنامه طب اورژانس اوتاوا (رنگی)
اطلاعات کامل
دستنامه طب اورژانس اوتاوا (رنگی)
149,000 119,200 تومان
مجموعه سوالات آزمون ارتقاء طب اورژانس ( تیر ۱۳۹۷ )
اطلاعات کامل
مجموعه سوالات آزمون ارتقاء طب اورژانس ( تیر ۱۳۹۷ )
40,000 تومان
دستنامه طب اورژانس اوتاوا (تک رنگ)
اطلاعات کامل
دستنامه طب اورژانس اوتاوا (تک رنگ)
99,000 84,150 تومان
مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS   جلد۱
اطلاعات کامل
مدیریت در درمان تروما در اورژانس پیش بیمارستانی PHTLS جلد۱
500,000 450,000 تومان
اورژانس های نورولوژی کودکان
اطلاعات کامل
اورژانس های نورولوژی کودکان
250,000 230,000 تومان
ترالی اورژانس با ارائه مفاهیم کاربردی
اطلاعات کامل
ترالی اورژانس با ارائه مفاهیم کاربردی
169,000 135,200 تومان
مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی طب ارژانس ۱۴۰۰
اطلاعات کامل
مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی طب ارژانس ۱۴۰۰
170,000 161,500 تومان
اصول تروما و تریاژ (فوریتهای پیش بیمارستانی)
اطلاعات کامل
اصول تروما و تریاژ (فوریتهای پیش بیمارستانی)
249,000 199,200 تومان
پرستاری اورژانس در حوادث و بلایا
اطلاعات کامل
پرستاری اورژانس در حوادث و بلایا
99,000 89,100 تومان
مدیریت تروما با تکیه بر موارد حاد تنفسی
اطلاعات کامل
مدیریت تروما با تکیه بر موارد حاد تنفسی
155,000 147,250 تومان« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
کلیه حقوق سایت برای انتشارات آناطب محفوظ است | طراح Bizup.ir
x - »