×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 1398
مولف/مترجم : ناصر کمالیان - اسماعیل سمیع زاده
آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
142,500 150,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر ضیائی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۲)
قیمت کتاب به تومان :
77,406 79,800


سال : 1397
 
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۴)
قیمت کتاب به تومان :
106,506 109,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیائی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۵)
قیمت کتاب به تومان :
106,506 109,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیاپی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۶)
قیمت کتاب به تومان :
145,306 149,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیایی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۷)
قیمت کتاب به تومان :
87,106 89,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیائی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۸)
قیمت کتاب به تومان :
174,406 179,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیائی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۹)
قیمت کتاب به تومان :
106,506 109,800


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر خسرو سبحانیان، دکتر سمیه کریمی
آسیب شناسی پایه (اختصاصی) رابینز 2017
قیمت کتاب به تومان :
126,100 130,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر بهادری
آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018
قیمت کتاب به تومان :
130,200 140,000


سال : 1398
مولف/مترجم : ناصر کمالیان - اسماعیل سمیع زاده - حمید نقوی - یلدا قبادی
آسیب شناسی پایه رابینز ۲۰۱۹ – عمومی
قیمت کتاب به تومان :
104,500 110,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر علیرضا عبدالهی
آسیب شناسی پایه عمومی (رابینز ۲۰۱۸)
قیمت کتاب به تومان :
70,000


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیایی اردستانی
آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2020 (بیسیس ) جلد1
قیمت کتاب به تومان :
285,000 300,000


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر شکور،دکتر پیریایی،دکتر فرجاد
آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018
قیمت کتاب به تومان :
95,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مسلم بهادری - دکتر شیرین طراز جمشیدی - دکتر ندا کردونی خوزستانی - دکتر مرضیه قادری - دکتر امین
آسیب شناسی پایه عمومی رابینز ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
76,000 80,000


سال : 139
مولف/مترجم : دکتر نیتی
آکانتامبا: بیولوژی و پاتوژنز
قیمت کتاب به تومان :
69,420 89,000


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر عبدالمجید حسینی-دکتر پانته آ فرجاد آزاد
اطلس آسیب شناسی عملی (عمومی- اختصاصی)
قیمت کتاب به تومان :
40,000


سال : 1400
مولف/مترجم : دکتر زینب وثوق
KEYBOOK | مجموعه سوالات آزمون بورد پاتولوژی : شهریور ۱۳۹۹
قیمت کتاب به تومان :
80,000


سال : 1397
مولف/مترجم : عباس شکور
کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز ویراست دهم 2018
قیمت کتاب به تومان :
126,100 130,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیائی اردستانی
مبانی آسیب شناسی اکرمن ۲۰۱۸ جلد ۱
قیمت کتاب به تومان :
77,406 79,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر علیرضا عبدالهی -دکتر مهسا ضیائی اردستانی
مبانی آسیب شناسی اکرمن ۲۰۱۸ (جلد ۳ )
قیمت کتاب به تومان :
96,806 99,800


سال : 1399
مولف/مترجم : دکتر مهدخت عزیزی
نکات برتر بورد عملی پاتولوژی (تمام رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
145,500 150,000« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »