×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 2015
شابک : 9780321971357
Human Anatomy & Physiology [Laboratory Manual, Cat Version]
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319423685
Plasma Cell Neoplasms: Pathogenesis, Diagnosis and Laboratory Evaluation
قیمت کتاب به تومان :
102,960 128,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783110331653
Pre-Examination Procedures in Laboratory Diagnostics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781439810514
A Laboratory Manual in Biophotonics
قیمت کتاب به تومان :
238,160 297,700


سال : 2015
شابک : 9781451190892
A Manual of Laboratory & Diagnostic Tests
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781496377128
A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests
قیمت کتاب به تومان :
360,000 450,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781305968349
A Microscale Approach to Organic Laboratory Techniques
قیمت کتاب به تومان :
310,960 388,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9783319627878
A Theatre Laboratory Approach to Pedagogy and Creativity
قیمت کتاب به تومان :
206,960 258,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781461475095
Acute and Critical Care Formulas and Laboratory
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319527727
Advances in Laboratory Testing and Modelling of Soils and Shales (ATMSS)
قیمت کتاب به تومان :
206,960 258,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781771881425
Analytical chemistry from laboratory to process line
قیمت کتاب به تومان :
144,560 180,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9783319769790
Atlas of Fine Needle Aspiration Cytology
قیمت کتاب به تومان :
240,000 300,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9789811082511
Basic and Advanced Laboratory Techniques in Histopathology and Cytology
قیمت کتاب به تومان :
206,960 258,700


سال : 2017
شابک : 9781107472341
Best Practice in Labour and Delivery
قیمت کتاب به تومان :
208,000 260,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781259544873
Biology Laboratory Manual Lab Manual
قیمت کتاب به تومان :
206,960 258,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
 
Chemistry 213 Introductory Organic Chemistry Laboratory 2015-2016. Lab Guide
قیمت کتاب به تومان :
175,760 219,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781489977922
Clinical Core Laboratory Testing
قیمت کتاب به تومان :
82,160 102,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780134413327
Clinical Laboratory Chemistry
قیمت کتاب به تومان :
310,960 388,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781118745854
Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists
قیمت کتاب به تومان :
206,960 258,700


سال : 2018
شابک : 9780323641036
Clinical Pathology, An Issue of the Clinics in Laboratory Medicine
قیمت کتاب به تومان :
290,160 362,700


سال : 2016
شابک : 9781782621072
Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences
قیمت کتاب به تومان :
134,160 167,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9789351523338
Concise Book of Medical Laboratory Technology Methods & Interpretations
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319321943
Continuous-Flow Chemistry in the Research Laboratory
قیمت کتاب به تومان :
92,560 115,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780128128459
Crime Scene Investigation Laboratory Manual
قیمت کتاب به تومان :
206,960 258,700


سال : 2014
شابک : 9781461487937
Current Laboratory Methods in Neuroscience Research
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781119069744
Cytogenetic Laboratory Management
قیمت کتاب به تومان :
239,200 299,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780803644052
Davis's Comprehensive Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780803674950
Davis's Comprehensive Manual of Laboratory & Diagnostic Tests With Nursing Implications
قیمت کتاب به تومان :
360,000 450,000


سال : 2016
شابک : 9783319311005
Electrical Measurements in the Laboratory Practice
قیمت کتاب به تومان :
144,560 180,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783662442333
Experimental Econophysics: Properties and Mechanisms of Laboratory Markets
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780128038932
Experimental organic chemistry : laboratory manual
قیمت کتاب به تومان :
206,960 258,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319441252
Food Analysis Laboratory Manual
قیمت کتاب به تومان :
154,960 193,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781498743518
Fundamentals of laboratory animal science
قیمت کتاب به تومان :
154,960 193,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780128007648
Genetic Toxicology Testing: A Laboratory Manual
قیمت کتاب به تومان :
175,760 219,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781259640896
Guide to Diagnostic Tests
قیمت کتاب به تومان :
208,000 260,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780323295680
Henry's Clinical Diagnosis AND Management BY Laboratory Methods 2Vol
قیمت کتاب به تومان :
769,600 962,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780857296726
Histopathology Specimens: Clinical, Pathological and Laboratory Aspects
قیمت کتاب به تومان :
206,960 258,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781259245749
Human Biology -- Laboratory Manual
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780128130506
Laboratory Assessment of Vitamin Status
قیمت کتاب به تومان :
191,200 239,000


سال : 2015
شابک : 9789351525943
Laboratory Biosecurity Balancing Risks, Threats & Progress
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319089232
Laboratory Hemostasis
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780323294751
Laboratory Manual for Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781498721677
Laboratory models for foodborne infections
قیمت کتاب به تومان :
258,960 323,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781846190162
Laboratory Skills for Science and Medicine: an Introduction
قیمت کتاب به تومان :
102,960 128,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781260116793
Laposata's Laboratory Medicine Diagnosis of Disease in Clinical Laboratory
قیمت کتاب به تومان :
239,200 299,000


سال : 2020
شابک : 9780323530828
Linne & Ringsrud's Clinical Laboratory Science
قیمت کتاب به تومان :
400,000 500,000


سال : 2015
شابک : 9780323225458
Linne & Ringsrud's Clinical Laboratory Science
قیمت کتاب به تومان :
288,000 360,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781498742788
Managing the Laboratory Animal Facility
قیمت کتاب به تومان :
186,160 232,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2009
 
Manual of Laboratory & Diagnostic Tests
قیمت کتاب به تومان :
35,400 59,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

ویژه
سال : 2016
شابک : 9780128008713
Mass Spectrometry for the Clinical Laboratory
قیمت کتاب به تومان :
206,960 258,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780323339964
Mathematics for the Clinical Laboratory
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781455708895
Medical Laboratory Science Examination Review
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780803668270
Medical Laboratory Science Review
قیمت کتاب به تومان :
239,200 299,000
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2013
شابک : 9789814411066
MEMS Cost Analysis From Laboratory to Industry
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9788132220947
Microbial Biotechnology- A Laboratory Manual for Bacterial Systems
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781292175782
Microbiology: A Laboratory Manual, Global Edition
قیمت کتاب به تومان :
206,960 258,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780081000991
Modeling Neuropsychiatric Disorders in Laboratory Animals
قیمت کتاب به تومان :
154,960 193,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9789811045103
Molecular Diagnostics
قیمت کتاب به تومان :
124,800 156,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780323225762
Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2011
شابک : 9780323074056
Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference, 10th Edition
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

ویژه
سال : 2018
شابک : 9780323446631
Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests
قیمت کتاب به تومان :
468,000 585,000


سال : 2016
شابک : 9789535122647
Nucleic Acids From Basic Aspects to Laboratory Tools
قیمت کتاب به تومان :
134,160 167,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780198766537
Oxford Handbook of Clinical and Laboratory Investigation
قیمت کتاب به تومان :
310,960 388,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781118755402
Pathology for Toxicologists: Principles and Practices of Laboratory Animal Pathology for Study Personnel
قیمت کتاب به تومان :
134,160 167,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781118824245
Pathology of laboratory rodents and rabbits
قیمت کتاب به تومان :
144,560 180,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780134334998
Pearson's Handbook of Laboratory and Diagnostic Tests
قیمت کتاب به تومان :
228,800 286,000


سال : 2017
شابک : 9780128054574
Purification of Laboratory Chemicals
قیمت کتاب به تومان :
310,960 388,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781138196728
Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory
قیمت کتاب به تومان :
206,960 258,700
قیمت PDF به تومان :
رایگان

سال : 2015
شابک : 9783527338146
Reactions and Syntheses: In the Organic Chemistry Laboratory
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781118874943
Sample Sizes for Clinical, Laboratory and Epidemiology Studies
قیمت کتاب به تومان :
260,000 325,000


سال : 2018
شابک : 9781771721455
Student Laboratory Manual for Physical Examination and Health Assessment
قیمت کتاب به تومان :
297,700


سال : 2017
شابک : 9781119061229
The AGT Cytogenetics Laboratory Manual
قیمت کتاب به تومان :
310,960 388,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781439824924
The COST Manual of Laboratory Animal Care and Use: Refinement, Reduction, and Research
قیمت کتاب به تومان :
186,160 232,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781633218338
The Glycopeptins
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781439835562
The Laboratory Guinea Pig, Second Edition
قیمت کتاب به تومان :
102,960 128,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780128137260
Transfusion Medicine and Hemostasis: Clinical and Laboratory Aspects
قیمت کتاب به تومان :
343,200 429,000


سال : 2017
شابک : 9783319341972
Utilization Management in the Clinical Laboratory and Other Ancillary Services
قیمت کتاب به تومان :
175,760 219,700
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781451191769
Wallach's Interpretation of Diagnostic Tests
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000


« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »