×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 1397
مولف/مترجم : سپهری
1131 سوال بانک آزمون فیزیولوژی گایتون 2016
قیمت کتاب به تومان :
45,000


سال : 1398
مولف/مترجم : سپهری
QR مرجع سریع فیزیولوژی پزشکی گایتون
قیمت کتاب به تومان :
60,000


سال : 1398
مولف/مترجم : داود نورآبادی، علی محمد خانی زاده، دکتر یاسر عزیزی
برای کنکور فیزیولوژی پزشکی ۱۰
قیمت کتاب به تومان :
48,000


سال : 1395
مولف/مترجم : دکتر نیاورانی
چکیده فیزیولوژی گایتون ۲۰۱۶ رنگی
قیمت کتاب به تومان :
35,000


سال : 1398
مولف/مترجم : حوری سپهری - حائری روحانی
دستنامه فیزیولوژی پزشکی گایتون – هال ۲۰۱۶
قیمت کتاب به تومان :
50,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر فاطمه صفری -دکتر جواد فحانیک بابایی -دکتر سیمین نامور -علی راستگار فرج زاده با مقدمه و زیر نظر : دکتر سید علی حائری روحانی
فیزیولوژی برن و لوی 2018
قیمت کتاب به تومان :
142,500 150,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر سید علی حائری روحانی / دکتر زهرا قاسم زاده / دکتر سکینه علی جان پور
فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019
قیمت کتاب به تومان :
171,000 180,000


سال : 1395
مولف/مترجم : دکتر اصغر قاسمی -دکتر مسلم محمدی
فیزیولوژی پزشکی گایتون -هال جلد دوم۲۰۱۶
قیمت کتاب به تومان :
66,500 70,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر اصغر قاسمی- دکتر مسلم محمدی
فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۱۶ جلد اول
قیمت کتاب به تومان :
108,000 120,000


سال : 1394
مولف/مترجم : دکتر احمد نیاورانی
فیزیولوژی پزشکی گایتون جلد ۱ رنگی ۲۰۱۶
قیمت کتاب به تومان :
63,050 65,000


سال : 1394
مولف/مترجم : دکتر احمدرضا نیاورانی
فیزیولوژی پزشکی گایتون جلد ۲ رنگی ۲۰۱۶
قیمت کتاب به تومان :
72,750 75,000


سال : 1398
مولف/مترجم : سپهری
فیزیولوژی پزشکی گایتون سپهری جلد اول
قیمت کتاب به تومان :
87,300 90,000


سال : 1398
مولف/مترجم : سپهری
فیزیولوژی پزشکی گایتون سپهری جلد دوم
قیمت کتاب به تومان :
87,300 90,000


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر رستمی
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/7استاد جلد 1 و 2
قیمت کتاب به تومان :
123,500 130,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر فاطمه نبوی زاده رفسنجانی،هدایت سمندری پتکانی، میلاد رحیم پور خطبه سرا
فیزیولوژی دستگاه گوارش
قیمت کتاب به تومان :
71,200 89,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر رستمی
فیزیولوژی عمومی
قیمت کتاب به تومان :
30,000


سال : 1397
مولف/مترجم : اصغرقاسمی,مسلم محمدی,محمد عبدالحسینی
مجموعه سوالات فیزیولوژی کارشناسی ارشد
قیمت کتاب به تومان :
106,700 110,000


سال : 1394
 
مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق
قیمت کتاب به تومان :
16,900« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »