×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر ضیائی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۲)
قیمت کتاب به تومان :
77,406 79,800


سال : 1397
 
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۴)
قیمت کتاب به تومان :
104,310 109,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیائی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۵)
قیمت کتاب به تومان :
106,506 109,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیاپی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۶)
قیمت کتاب به تومان :
142,310 149,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیایی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۷)
قیمت کتاب به تومان :
87,106 89,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیائی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۸)
قیمت کتاب به تومان :
170,810 179,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیائی اردستانی
آسیب شناسی اکرمن۲۰۱۸(جلد۹)
قیمت کتاب به تومان :
104,310 109,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر بهادری
آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018
قیمت کتاب به تومان :
85,500 90,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر علی آتش آب پرور
آسیب شناسی پایه رابینز ۲۰۱۵ (عمومی )
قیمت کتاب به تومان :
189,810 199,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر علیرضا عبدالهی
آسیب شناسی پایه عمومی (رابینز ۲۰۱۸)
قیمت کتاب به تومان :
66,500 70,000


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر شکور،دکتر پیریایی،دکتر فرجاد
آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018
قیمت کتاب به تومان :
50,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مسلم بهادری - دکتر شیرین طراز جمشیدی - دکتر ندا کردونی خوزستانی - دکتر مرضیه قادری - دکتر امین
آسیب شناسی پایه عمومی رابینز ۲۰۱۸
قیمت کتاب به تومان :
66,500 70,000


سال : 139
مولف/مترجم : دکتر نیتی
آکانتامبا: بیولوژی و پاتوژنز
قیمت کتاب به تومان :
22,000 27,500


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر عبدالمجید حسینی-دکتر پانته آ فرجاد آزاد
اطلس آسیب شناسی عملی (عمومی- اختصاصی)
قیمت کتاب به تومان :
50,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر یلدا آشوریان
بورد وارتقاء تخصصی آسیب شناسی ۱۳۹۷
قیمت کتاب به تومان :
75,810 79,800


سال : 1397
مولف/مترجم : عباس شکور
کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز ویراست دهم 2018
قیمت کتاب به تومان :
71,250 75,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر مهسا ضیائی اردستانی
مبانی آسیب شناسی اکرمن ۲۰۱۸ جلد ۱
قیمت کتاب به تومان :
75,810 79,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر علیرضا عبدالهی -دکتر مهسا ضیائی اردستانی
مبانی آسیب شناسی اکرمن ۲۰۱۸ (جلد ۳ )
قیمت کتاب به تومان :
94,810 99,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر مهدخت عزیزی
نکات برتر بورد عملی پاتولوژی (تمام رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
126,100 130,000« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »