×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »
راهنمای جامع نسخه نویسی همراه با اطلاعات دارویی چاپ دوم(رنگی)
قیمت برای شما : 139,000 تومان 104,250 تومان
سال : 1399


مولف/مترجم دکتر امید آقایی

توضیحات : به همراه : اطلاعات کامل داروهای ژنریک و نحوه تجویز _نمونه های پیشنهادی نسخه بیماریهای رایج بر اساس پروتکل های درمانی _ تطابق اطلاعات با رفرنس های درمانی _ و داروهای گیاهی رسمی ایران _ و اطلاعات کامل داروهای ذکر شده در نسخه ها (( بیش از 1200 صفحه رنگی ))